НАРОДНА ОСВІТА3.3.2 Правила уживання м'якого знака

Автор: admin от 23-07-2014, 11:38, переглянуло: 3423

Ь (м'який знак) — єдина буква алфавіту, яка не позначає на письмі ніякого звука, а служить для показу того, що попередня буква позначає м'який приголосний звук (ціль, галузь, цивільний), а інколи також того, що попередній м'який приголосний вимовляється роздільно з наступним звуком [й], що передається буквами я, ю, є, ї та буквосполученням йо (Дьяконов, Льюїс, льє, Ільїн, мільйон).

Категорія: Українська мова

 


3.3.1 Орфографічні правила. Правила чергування

Автор: admin от 23-07-2014, 11:21, переглянуло: 17159

Чергування — це фонетичний процес закономірної заміни звуків в одній і тій самій морфемі (частині слова) в різних формах того самого слова або в різних словах. Процес чергування відбувається у вимові, а його результати фіксуються або не фіксуються на письмі.

Розрізняють різні типи чергування звуків: історичні, позиційні й орфоепічні (чергування для милозвучності).

Категорія: Українська мова

 


3.2 Алфавіт і діактричні знаки

Автор: admin от 23-07-2014, 10:27, переглянуло: 3919

Алфавіт — обмежена сукупність літер (букв), що розташовані в усталеному порядку (відповідно до якого укладаються словники), за допомогою яких на письмі передається усне мовлення згідно з орфографічними правилами.

Категорія: Українська мова

 


3.1 Орфографія, графіка. Принципи орфографії

Автор: admin от 23-07-2014, 09:23, переглянуло: 8302

Орфографія (від лат. orthos — правильний, grapho — писати) — 1) розділ мовознавства, що вивчає мову з погляду можливості передачі її звуко-інтонаційних особливостей на письмі за допомогою букв (літер) та інших додаткових знаків;

2) система правил передачі звуко-інтонаційних особливостей мовлення на письмі за допомогою букв (літер) алфавіту та інших додаткових знаків.

Категорія: Українська мова

 


2.5 Фонетичні явища. Асиміляція звуків

Автор: admin от 21-07-2014, 15:52, переглянуло: 29865

Фонетичні, або звукові, явища — це процеси, що відбуваються в системах голосних і приголосних звуків із певних причин. У системі голосних мають місце такі фонетичні процеси, як асиміляція та чергування. У системі приголосних звуків існують такі звукові явища, як асиміляція, дисиміляція, подовження, спрощення, чергування.

Категорія: Українська мова

 


2.4. Наголос. Типи наголосів

Автор: admin от 21-07-2014, 15:46, переглянуло: 35183

Наголос — це виділення одного зі складів слова або цілого слова в реченні за допомогою посилення їх вимови.

Виділяють декілька типів наголосів.

Категорія: Українська мова

 


2.3. Склади в українській мові

Автор: admin от 21-07-2014, 15:41, переглянуло: 11906

Склад — це частина слова, що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря. Склад утворюється голосним звуком, який називають складотворним, або голосним і одним або кількома приголосними звуками.

У слові стільки складів, скільки голосних складотворних звуків.

Категорія: Українська мова

 


2.2. Система звуків української мови

Автор: admin от 21-07-2014, 15:36, переглянуло: 7528

Фонетична система сучасної української мови складається з 38 звуків — б голосних і 32 приголосних.

Голосні — це звуки, що творяться лише за допомогою голосу.

Приголосні — це звуки, що творяться за допомогою голосу та шуму або лише шуму.

Категорія: Українська мова

 


2.1. Фонетична транскрипція

Автор: admin от 21-07-2014, 15:21, переглянуло: 9852

Фонетична транскрипція (від лат. transcription — переписування) — це спосіб передачі на письмі усного мовлення з усіма його звуками та їх змінами й інтонаційними особливостями. Для такого письма використовують фонетичний алфавіт, який складається з літер звичайного алфавіту (крім деяких із них) та певних додаткових знаків.

Категорія: Українська мова

 


2. Фонетика, орфоепія.

Автор: admin от 21-07-2014, 15:07, переглянуло: 3817

Фонетика (від гр. phonetikos — звуковий) — розділ мовознавства, що вивчає звукову систему мови з погляду артикуляції й функцій звуків, змін, що відбуваються з ними в мовленнєвому потоці, наголошування, поділу слів на склади та ін.

Категорія: Українська мова