НАРОДНА ОСВІТАНебо. Небесна сфера

Автор: admin от 11-10-2013, 20:47, переглянуло: 22225

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    розрізняти небесні тіла;

•    називати точки й лінії небесної сфери;

•    пояснювати причини видимих рухів небесних тіл та; ну вигляду зоряного неба впродовж року.

Категорія: Природознавство

 


Хімічні явища, їх ознаки. Горіння, повторюваність і взаємозв'язок явищ у природі. Тестові завдання до розділу Тіла, речовини та явища навколо нас

Автор: admin от 11-10-2013, 20:36, переглянуло: 141984

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    наводити приклади хімічних явищ і називати їх ознаки;

•    розрізняти хімічні та фізичні явища.

Ознайомлення із сумішами та фізичними явищами дозволило вам зробити висновок що і в сумішах і під час фізичних явищ склад речовин залишається незмінним, а компоненти сумішей зберігають свої властивості. Так, під час плавлення льоду» кипіння та замерзання води її молекули зберігаються.

Категорія: Природознавство, Хімія

 


Явища природи, різноманітність фізичних явищ

Автор: admin от 11-10-2013, 20:20, переглянуло: 72790

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    наводити приклади природних явищ (біологічних, фізичних, хімічних):

•    розрізняти фізичні, хімічні та біологічні явища:

•    описувати явища природи за поданим планом.

Категорія: Природознавство

 


Різноманітність речовин, чисті речовини і суміші, способи розділення сумішей

Автор: admin от 11-10-2013, 19:59, переглянуло: 70686

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    зрозуміти причини різноманітності речовин;

•    пояснювати відмінності складних речовин від простих;

•    наводити прикладі неорганічних і органічних речовин.

Категорія: Природознавство

 


Молекули, рух молекул, атоми, хімічні елементи

Автор: admin от 11-10-2013, 19:51, переглянуло: 19292

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    пояснювати, що таке молекули;

•    з'ясувати причини відмінностей між агрегатними станами речовини;

•    наводити приклади дифузії та пояснювати її причини.

Категорія: Природознавство

 


Речовини. Фізичні властивості речовин

Автор: admin от 11-10-2013, 19:46, переглянуло: 27705

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    називати фізичні властивості газів, рідин і тверлихтіл;

•    порівнювати речовини заіх фізичними властивостями.

Категорія: Природознавство

 


Характеристики тіл

Автор: admin от 11-10-2013, 19:43, переглянуло: 9383

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    характеризувати тіла;

•    порівнювати тіла за ознаками:

•    користуватися приладами для вимірювання маси і розмірів тіл.

Категорія: Природознавство

 


Видатні вчені натуралісти

Автор: admin от 11-10-2013, 17:51, переглянуло: 188246

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    називати імена вчєних-натуралістів;

•    дізнатися про внесок учених-натуралістів у вивчення природи.

Категорія: Природознавство

 


Методи вивчення природи, обладнання для вивчення природи

Автор: admin от 11-10-2013, 17:45, переглянуло: 47586

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    називати наукові методи вивчення природи і характеризувати їх;

•    пригадати одиниці вимірювання довжини, маси, об'єму, часу:

•    наводити приклади використання спостереження, вимірювання, експерименту.

Категорія: Природознавство

 


Джерела знань про природу

Автор: admin от 11-10-2013, 17:40, переглянуло: 20836

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    ознайомитися з різноманітними довідковими виданнями з природничих наук;

•    знаходити необхідну інформацію і використовувати для виконання навчальних завдань.

Категорія: Природознавство