Народна Освіта » Природознавство » Молекули, рух молекул, атоми, хімічні елементи

НАРОДНА ОСВІТА

Молекули, рух молекул, атоми, хімічні елементи

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    пояснювати, що таке молекули;

•    з'ясувати причини відмінностей між агрегатними станами речовини;

•    наводити приклади дифузії та пояснювати її причини.

Дві сходинки до пізнання природи — ознайомлення з характеристиками фізичних тіл та з фізичними властивостями речовин — ви успішно пройшли. Продовжуйте дізнаватися» з чого складаються речовини.

Молекули. Звичне для вас тіло цукор-рафінад складається з речовини сахарози. Рафінад можна подрібнити до стану цукрової пудри» але вона, як і цукор-рафінад» матиме білий колір і солодкий смак» добре розчинятиметься у воді. Як і цукор-рафінад» цукрова пудра складається із сахарози.

А що змінюється» коли цукор-рафінад розчиняється у воді? На перший погляд» він зникає. Та» скуштувавши утворений розчин» ви відчуєте солодкий смак сахарози. Отже» сахароза нікуди не зникла. Просто завдяки розчиненню вдалося подрібнити сахарозу на невидимі частинки» що зберігають її властивості» зокрема солодкий смак. Учені назвали ці невидимі через свої надзвичайно малі розміри частинки речовини молекулами.

Молекула — це найменша частинка речовини, що визначає її властивості.

Уявити розміри молекули вам допоможе таке порівняння: молекула у стільки разів менша за яблуко» у скільки наша планет а Земля більша за нього»

Багато речовин складаються з молекул. Це такі відомі вам речовини» як вода» кисень» олія» лимонна кислота» вуглекислий газ тощо.

 

Молекули однієї речовини однакові зарозмірами» складом і властивостями. Як би близько молекули не розташовувалися» між ними завжди залишаються проміжки.

Причини відмінності між зфегат-ними станами речовини. Молекули весь час перебувають у русі» діють одна на одну» притягуються і відштовхуються одна від одної. У твердих речовинах рух молекул незначний. Це пояснюється дуже малими відстанями між молекулами і сильним їх притяганням одна до одної (мал. 16» а)*

У рідких речовинах відстані між молекулами в десятки разів більші за відстані у т верди х реч овин ах» а п ритя-гання менше (мал. 16» б). Це дозволяє молекулам вільно переміщуватись одна відносно одної. Такі речовини легко перелити з однієї посудини в іншу.

у газуватиX речовинах молекули розташовані на відстанях» що в тисячі разів більші» ніжу рідинах (мал. 16» е)* На таких відстанях притягання дуже слабке. Тому ніщо не заважає їм швидко рухатися» вони легко переміщуються на значні відстані.

Дифузія. Про те, що молекули реально існують і рухаються, свідчить явище дифузії*

Дифузія — взаємне поширення частинок однієї речовини між частинками іншої.

Виконаємо дослід (мал. 17), Заповнимо хімічний стакан наполовину водою і додамо одну-дві краплі йодної настоянки. (Йодну настоянку, що має коричневий колір, готують із твердої речовини — йоду, води та спирту і використовують для дезінфекції ран.) Спостереженням виявимо, що поступово вода набуває коричневого забарвлення, хоча стакан стоїть нерухомо і його вміст не перемішують. Тоді чому рідина у стакані зафарбувалася? Пояснюється це поширенням молекул йоду між молекулами води.

 

Явище дифузії доводить, що молекули рухаються. Ще швидше дифузія відбувається в газах. Варто розпилити освіжувач повітря в одному кутку кімнати, як запах поширюється по всій кімнаті. Най повільніше дифузія відбувається у твердих речовинах.

На дифузію впливає температура. Чим вища температура, тим швидше відбувається дифузія.

Скарбни чка знань

Одним із методів вивчення природи е моделювання. Він полягає у створенні моделей та проведенні з ними експерименту.

Модель — штучне тіло, створене з метою дослідження властивостей певного тіла або явища. Так, глобус — модель нашої планети. Часто моделями виступають зменшені копії різних фізичних тіл живої і неживої приро/1^1. До моделей належать іграшкові машинка і літак, ракета і лялька.

Необхідність у моделюванні також зумовлюється тим, що багато тіл і явищ неможливо безпосередньо спостерігати . Тоді іх замінюють моделями.

Станьте дослідниками природи

Бачити дифузію речовин, які не відрізняються олна від олноГза кольором, неможливо. Алеіїможна змоделювати.

Візьміть півсклянки квасолі білого кольору і півсклянки цукру-піску. Квасолини і крупинки цукру умовно будемо вважати молекулами двох різних речовин. Цукор всипайте у склянку з квасолею і помішуйте. Незважаючи нате, що було взято по півсклянки квасолі й цукру, іх суміш не займе повну склянку. Це тому, що цукор-пісок заповнить проміжки між квасолинами. Тепер його крупинки присутні в усьому об'ємі склянки з квасолею. Подібно до цього під час дифузії частинки однієї речовини заповнюють проміжки між частинками іншої речовини.

Перевірка знань

1.    Як називаються найменші частинки речовини, щовизна-ч ають її власти вості?

2.    Наведіть приклади речовин, що складаються з молекул.

3.    Чим пояснюється різний агрегатний стан речовин?

4.    Яке явище називають фузією? Наведіть приклади.

5.    Проведть спостереження за змішуванням чаю і молока. Опишіть явище, що відбувається.

6.    На малюнку зображено три хімічні стакани. В них поклали по 2 шматочки цукру-рафінаду і напили однаковий об'єм В0/1Н. але різної температури.

У якому стакані температура була найвища, а в якому — найнижча? Поясніть, що із зображеного на малюнку допомогло вам із відповіддю.

Атоми. Хімічні елементи

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    розрі зн яги п он яття мол екул а й атом;

•    збагатити свою природничо-наукову лексику поняттям про хімічний елемент;

•    називати хімічні елементи, найпоширеніші у природі.

Не дивлячись на малі розміри» молекули складаються з ще менших частинок — атомів.

Атоми. Здогадку про існування атомів висловлювали стародавні мислителі понад 2000 років тому. І лише у XVIII ст. вчені довели їх існування. Нині відомо 118 видів атомів. Атоми одного виду мають однакову будову» незважаючи нате» до складу якої речовини вони входять. 0 види атомів» які присутні у складі мільйонів речовині

Атоми — частинки, що входять до складу молекул.

Хімічні елементи, у кожного виду атомів свої» властиві лише йому будова і властивості. Тому атоми одного виду назвали хімічним елементом. Скільки існує видів атомів» стільки ж е хімічних елементів. Усі види атомів» що еу природі» вже відомі. Але вчені за допомогою найсучаснішого обладнання продовжують відкривати нові види атомів» які у природі відсутні.

Після відкриття хімічних елементів постала необхідність у їх позначенні. Кожному елементу надано його позначення і назву.

Хімічний символ — це позначення на письмі хімічного елемента.

8 цією інформацією ви можете ознайомитися за табл. 4» у якій записано назви» символи та вимову найпоширеніших у живій і неживій природі хімічних елементів.

Немає потреби запам'ятовувати всі наведені в таблиці хімічні елементи та їх символи. Достатньо називати приклади кількох із них» а таблицею користуватися як довідковою.

Приклади хімічних елементів

 

Таблиця 4

Назва хімічного елемента

Хімічний символ

Вимова хімічного символу

Алюміній

АІ

алюміній

Гідроген

Н

аш

Карбон

С

це

Нітроген

N

єн

Оксиген

0

0

Силіцій

Si

силіцій

Ферум

Fe

ферум

Атоми - будівний матеріал молекул. Атоми одного виду можуть сполучатися між собою або з іншими атомами й утворювати молекули.

Одні й ті самі атоми в різному поєднанні утворюють молекули різних речовин, у природі речовин» молекули яких містять атоми Карбону та Гідрогену» найбільше. У живій природі досить поширеними хімічними елементами етакож Оксигента Нітроген. Нежива природа містить найбільше атомів Оксигену» Силіцію» Алюмінію та Феруму.

 

Атоми не можна побачити навіть під мікроскопом. Утворення молекул з атомів можна змоделювати за допомогою різнокольорових кульок. На мал. 18 змодельовано утворення молекул кисню» води» метану (основної речовини природного газу) та вуглекислого газу. Ми бачимо» що молекула кисню утворюється з двох атомів Окси-гену. Молекула води містить два атоми Гідрогену та один атом Оксигену. У молекули метану — один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену. До складу молекули вуглекислого газу увійшли один атом Карбону і два атоми Оксигену,

Учені всього світу розуміють один одного завдяки тому, що домовилися про письмове позначення складу речовин, з модельовані на мал, 18 молекули речовин записують і читають так: кисень — Og (о-два), вода — Н^О (аш-два-о), метан — СН^(це-аш-чотири), вуглекислий газ—СО^ (це-о-два). У цих записах цифри після символу хімічного елемента вказують, скільки його атомів входить до складу молекули.

Скарбничка знань

Найменшими частинками деяких речовин е атоми, а не молекули. Наприклад, графіт, з якого виготовляють стержні простих олівців, складається з атомів Карбону.

Існують речовини, у складі яких немае ні атомів, ні молекул. Про їх склад ви дізнаєтесь на уроках хімії. Зараз обмежимося прикладом лише однієї' з таких речовин — кухонної солі. Найменші частинки цієї речовини — йони.

Станьте дослідниками природи

Використовуючи довідкові видання та Інтернет, дізнайтеся, з атомів яких хімічних елементів утворена молекула оцтової кислоти та скільки атомів кожного елемента входить до її складу. Доберіть ще даі речовини, молекули яких складаються з таких самих атомів, але містять різну їх кількість.

Перевірка знань

1.    Із чого складаються молекули?

2.    Як називають атоми одного виду?

3.    Наведіть приклади назві символів хімічних елементів.

4.    3 якими новими речовинами ви ознайомились?

5.    На малюнку представлено поширення хімічних елементів у природ за масою. З'ясуйте, який елемент найбільш поширений. Запишіть назви і символи хімічних елементів, розташувавши в порядку зменшенняіх поширеності.

6.    у складі малих груп обговоріть питання, чому з порівняно невеликої кількості видів атомів утворилися й існують понад 10 мільйонів речовин.

 

Це  матеріал з підручника Природознавство 5 клас О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 11-10-2013, 19:51, Переглядів: 18737