Народна Освіта » Природознавство » Явища природи, різноманітність фізичних явищ

НАРОДНА ОСВІТА

Явища природи, різноманітність фізичних явищ

Явища природи

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    наводити приклади природних явищ (біологічних, фізичних, хімічних):

•    розрізняти фізичні, хімічні та біологічні явища:

•    описувати явища природи за поданим планом.

Як вам відомо» явища — це зміни» що відбуваються з тілами природи, У природі відбуваються різноманітні явища. Світить Сонце» стелиться туман» дме вітер» біжать коні» з насінини проростає молода рослина — це лише окремі приклади. Щоденне життя кожної людини також сповнене явищ» які відбуваються за участю штучних тіл» наприклад» їде автомобіль» гріється праска» звучить музика. Озирнувшись довкола» ви побачите і зможете навести чимало інших прикладів явищ.

Учені поділили явища природи на групи. Розрізняють біологічні, фізичні, хімічні явища.

Біологічні явища. Усі явища» які відбуваються з тілами живої природи» тобто організмами» називаються біологічними явищами. До них належать проростання насіння» цвітіння» утворення плодів» листопад» зимова сплячкатварин (мал. 29).

фізичні явища. Ознакою фізичних явищ е зміна форми» розмірів» місця розташування тіл та їх агрегатних станів (мал. ЗО). Коли гончар виготовляє горнятко з глини» змінюється форма. При добуванні кам’яного вугілля змінюються розміри шматків гірської породи. Під час руху велосипедиста зазнають змін розташування велосипедиста і велосипеда щодо тіл» які знаходяться обабіч дороги. Танення снігу» випаровування і замерзання води супроводжуються переходом речовини з одного агрегатного стану в інший. Під час грози гримить грім і з’являється блискавка. Це фізичні явища.

Погодьтеся» що наведені приклади фізичних явищ дуже різноманітні. Та якими б різноманітними не були фізичні явища» у жодному з них не відбувається утворення нових речовин.

фізичні явища — явища, підчас яких нові речовини не утворюються, а змінюються розміри, форма, розташування, агрегатний стан тіл і речовин.

Хімічні явища. Вам добре відомі такі явища, як горіння свічки, утворення іржі на залізному ланцюгу, скисання молока тощо (мал. 31). Це приклади хімічних явищ.

До хімічних явищ належать явища, під час яких з одних речовин утворюються інші.

Хімічні явища знайшли широке застосування. За їх допомогою люди добувають метали, створюють засоби особистої гігієни, матеріали, ліки, готують різноманітні страви.

Станьте дослідниками природи

Спостерігати за явищами природи можи а вдома, у школі чи за містом і селом. Але науковий метод спостереження передбачае опис одержаних результатів за певним планом.

Проведть спостереження за будь-яким явищем природи й опишіть його за планом:

1.    Дата, коли явище відбулося (день, рік, час).

2.    Місце, де відбулося явище.

3.    Тіла природи, з якими явище відбувалось.

4.    Зміни, що відбулися в розмірі, формі, кольорі, місці розташування.

5.    Перетворення речовин підчас явища.

Зробіть висновок, до якої групи належить спостережуване вами явище.

Підготуйте презентацію результатів спостереження, дотримуючись плану. Порадьтеся з членами вашої родини, якії краще оформити.

Перевірка знань

1.    Які явища природи ви знаете?

2.    Чим фізичні явища відрізняються від хімічних?

3.    Про які явища йдеться у таких прислів'ях і приказках?

Вода камінь точить.

Кочерга вогню не боїться.

Жолудь малий буває, а з нього великий дуб виростає.

4.   Заповніть таблицю в зошиті прикладами зазначених явищ: росте пролісок, почорніло срібло, розбилася скляна шибка, пуголовок перетворився на жабку, у двигуні автомобіля згорає пальне, пливе40SSW.

Біологічні

Фізичні

Хімічні

     

5. Учні до свята надували повітряні кульки. Одна гру па учнів стверджувала, що здійснює хімічне явище, інша — що фізичне. Яка група учнів мала рацію? Обгрунтуйте свою відповідь.

Різноманітність фізичних явищ

Вивчення параграфа допоможе вам:

♦    наводити прикладі різних фізичних явищ;

•    описувати фізичні явища.

Різноманітність фізичних явищ. Sa мал. 32 з'ясуйте» наякі групи поділяють фізичні явища.

Механічні явища (мал. 33) відбуваються з тілами під час їхнього руху. Рухом, називають переміщення тіл одне відносно одного. Рухаються стрілки і маятник годинника» тече вода в річці» летить літак» з гори спускається лижник» Земля обертається навколо Сонця — все це приклади механічних явищ. При цьому кожне тіло рухається по-різному: одне швидше» інше повільніше» одне на довші відстані» інші — на коротші. Та й тривалість руху кожного різна.

Механічні явища — явища, пов'язані з рухом тіл.

До руху застосовуютьтакі характеристики, як швидкість, шлях, час.

Однією з характеристик механічних явищ є швидкість руху тіла. Щоб обчислити швидкість руху тіла» треба пройдений тілом шлях поділити на час» протягом якого воно рухалося. Подібні задачі ви неодноразово розв'язували на уроках математики в початковій школі.

Нерухомих тіл немає. Навіть будинки» гори» каміння рухаються разом із Землею навколо Сонця та беруть участь у добовому обертанні Землі.

Тепловими явищами називають явища» які супроводжуються нагріванням або охолодженням тіл. Танення льоду» випаровування води» утворення криги» нагрівання чайника— приклади теплових явищ (мал. 34). При нагріванні температура тіла підвищується» а при охолодженні — знижується.

Тепло завжди передаеться від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Наприклад» якщо в холодну чашку налити гарячий чай» то вона нагріється.

Повітря — надійний захисник Землі від надмірного нагрівання Сонцем. Завдяки повітрю на Землі не буває великої різниці між денною і нічною температурою. Чого не скажеш про Місяць» у якого немає по вітряної ковдри». Тому вдень наМісяці температура може бути +130 ®С» а вночі -160 °С.

Світлові явища. Світять Сонце» електрична лампочка» свічка» маяк на березі моря. Все це — джерела світла» від яких поширюються світлові промені. Світло поширюється прямолінійно» про що свідчить утворення тіні.

Світлоеі явища — це явища, пов'язані з поширенням світла.

Природними джерелами світла е Сонце і зорі» блискавка і полярне сяйво» а серед рукотворних джерел — різноманітні освітлювальні прилади. Існують тварини» які світяться» наприклад» деякі медузи» глибоководні риби і жуки (пригадайте світлячків). Незабутнім світловим явищем е веселка на небі. Поширення променів Сонця найкраще спостерігати в густому лісі чи парку (мал. 36).

 

Світлові явища мають важливе значення в живій природі. Ми бачимо тіла завдяки тому» що світлові промені відбиваються від них і сприймаються нашим зором.

Звукові явища. Говорить учитель» шумить ліс» гримить грім» співає півень» грають на бандурі — все це приклади звукових явищ (мал. 36). Звук бандури з'являється тоді» коли бандурист торкається струн. Струни здійснюють коливальні рухи» ці рухи передаються повітрю» поширюються ним на певну відстань» і їх вловлює вухо людини.

Життя тварин не обходиться без звукових явищ. Звук допомагає їм вчасно відчути наближення ворогів» повідомити інших тварин про небезпеку» привернути до себе увагу.

електричні явища

 

Крім розглянутих явищ» існують ще електричні та магнітні. Причини цих явищ ви будете вивчати на уроках фізики. Ми ж розглянемо на мал. 37 і 38 (див. с. 62)» де ці явища мають місце у природі та як їх використовує людина в побуті.

Блискавка є наслідком природного електричного явища» що виникає між хмарами під час грози. Ми ж з вами маємо справу з набагато приємнішими проявами цих явищ» коли вмикаємо електричні лампу чи праску» телевізор чи холодильник.

При вимкнутому вимикачі лампочка не горить. Відсутні і явище» і його наслідок. Натискаючи на кнопку» ми відкриваємо шлях електричному струму до лампочки» і вона загорається.

Магнітні явища» що зображені на мал. 38 (див. с. 62)» ви спостерігали. Напевно» дехто з вас прикрасив домашні холодильники картинками-магнітами. Завдяки магнітному явищу вони можуть висіти як завгодно довго і не відпадати.

Магнітні явища — це явища притягування тіл до магніту. Магніти здатні притягувати до себе тіла, до складу яких входить залізо.

Уявіть літак, що стоїть на аеродромі. Сам по собі він не відривається від Землі. Чому? Виявляється» наша планета подібно до магніту притягує до себе всі розташовані на ній тіла. Землю ще називають велетенським магнітом.

Перевірка знань

1.    На які групи подляють фізичні явища?

2.    До яких явищ належить утворення льоду?

3.    Якими органами чуття ви можете сприймати фізичні явища: а) теплові (помірне нагрівання): б) світлові; в) звукові; г) механічні?

4.    Запишіть у зошит, до яких явищ належать зазначені явища: мчить потяг, гримить грім, учень пускає «сонячного зайчика», котиться м'яч, горить ліхтар, випарюють розчин солі. Приклад якого із відомих вам фізичних явищ відсутній? Наведіть власний приклад фізичного явища.

5.    Учні засперечалися про те, копійки якої вартості притягуються до магніту. Думки розділилися. Одні вважали, що

1, 2 і 5 к., /іругі — що 10, 25 і 50 к., а треті сказали, що це металеві вироби, тому вони всі притягуються до магніту.

Перевірте експериментально описане явище і знайдть правильну відповідь.

6. Теплове явище залежить від того, з якої речовини виготовлене тіло. Поцікавтеся у членів своєї родини, з чого виготовлені ваші чайник чи каструлі. Що роблять дорослі, аби взимку тепло вашої квартири не передавалося холодному повітрю на вулицю?

 

Це  матеріал з підручника Природознавство 5 клас О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко

Категорія: Природознавство

Автор: admin от 11-10-2013, 20:20, Переглядів: 70050