Народна Освіта » Природознавство » Хімічні явища, їх ознаки. Горіння, повторюваність і взаємозв'язок явищ у природі. Тестові завдання до розділу Тіла, речовини та явища навколо нас

НАРОДНА ОСВІТА

Хімічні явища, їх ознаки. Горіння, повторюваність і взаємозв'язок явищ у природі. Тестові завдання до розділу Тіла, речовини та явища навколо нас

Хімічні явища, їх ознаки

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    наводити приклади хімічних явищ і називати їх ознаки;

•    розрізняти хімічні та фізичні явища.

Ознайомлення із сумішами та фізичними явищами дозволило вам зробити висновок що і в сумішах і під час фізичних явищ склад речовин залишається незмінним, а компоненти сумішей зберігають свої властивості. Так, під час плавлення льоду» кипіння та замерзання води її молекули зберігаються.

Хімічні явища. Хімічні явища докорінно відрізняються від фізичних. До початку хімічного явища існують одні речовини» після нього вони перетворюються на інші.

Хімічні явища — це зміни, внаслідок яких одні речовини перетворюються на інші. їх ще називають хімічними реакціями.

Щоб пересвідчитися» чи відбулося хімічне явище» треба виявити утворення нових речовин. Найпростіше це зробити» коли наш зір фіксує ознаки хімічного явища: виділення газу» утворення осаду» зміну кольору» появу світла і тепла. У зображених на мал. 39 (див. с. 64) прикладах хімічних явищ присутні ці ознаки.

До ознак хімічних явищ належить і поява запаху. Достатньо влітку потримати м’ясні продукти кілька днів і навіть годин не в холодильнику» як вони зіпсуються і стануть неїстівними. Про те» що відбулося хімічне явище» свідчитиме поява неприемного запаху.

Ознаками хімічних явищ є виділення газу, утворення осаду, зміна кольору, поява запаху, світла і тепла.

Гниття як природне хімічне явище. Чи замислювали ся ви над тим» чому в густому лісі ми не <СТ0-немо» в опалому листі і куди у природі зникають опалі гілки дерев» плоди» засохла трава? Справді» е над чим замислитися та повчитися у природи» щоб не мати мороки зі сміттям.

Виявляється» що за сприятливих умов відмерлі рештки рослин і тварин перегнивають. Гниттям називають природне хімічне явище» під час якого органічні речовини» переважно білки» перетворюються на інші органічні» а також неорганічні речовини. Внаслідок цього ґрунт збагачується поживними речовинами (перегноем» або гумусом). Гниттю сприяють ВОЛОГІСТЬ» бактерії» обмежений доступ повітря. Ознакою цього природного хімічного явища е виділення тепла.

Внаслідок гниття утворюються простіші речовини» вони потрапляють у ґрунт» воду» повітря і знову поглинаються рослинами та беруть участь в утворенні нових органічних речовин.

Завдяки гниттю не накопичуються відмерлі рештки організмів, а ґрунт збагачується перегноєм.

Це важливе у природі хімічне явище в побуті людини не завжди е бажаним, бо через нього продукти харчування стають непридатними до вживання. Способами, що перешкоджають гниттю органічних речовин їжі, е консервування, варіння, соління, заморожування.

У природі відбувається безліч хімічних явищ. Так, у рослинах із вуглекислого газу і води утворюються органічні речовини і необхідний для життя кисень. Завдяки хімічним явищам організм тварин і людини отримує всі необхідні для росту і розвитку речовини.

Скарбним ка знань

Хімічні явища люди навчилися здійснювати в лабораторіях і на заводах. Наскільки це важливо нині, ви переконуєтесь повсякчас. Насамперед слід назвати виробництво металів, каучуку і гуми, пластмас, покриттів для дахів і підлоги, цементу, добрив для рослин, харчових добавок для тварин. Кожне з цих виробництв людина освоювала в різні часи. Вивчаючи історію, ви дізнаєтеся про бронзове і залізне століття. Назви підтверджують важливість освоєних людиною хімічних явищ, завляки яким і'й вдалося замінити кам'яний спис, дерев'яну борону металевими знаряддями.

Станьте дослідниками природи

Висушіть шкаралупу двох курячих яєць та подрібніть iV. Отриманий порошок розділіть на деі частини і помістіть його у дві прозорі посу/іини. В одну налийте 2 столові ложки води, у лругу — стільки ж оцту. Спостерігайте за змінами в обох посудинах. У якій із них відбулося хімічне явище? Як ви про це дізналися?

Перевірка знань

1. Які явища належать до хімічних? Наведіть приклади хімічних явищ.

2. Назвіть ознаки хімічних явищ.

З. Чому скисання молока належить до хімічних явищ, а танення льоду — до фізичних?

4. Запишітьу зошитхімічні явища, які доводилося здйснювати вам і членам вашоі'ролини в побуті. Вкажіть ознаки цих явищ.

Горіння. Повторюваність і взаємозв'язок явищ у природі

Вивчення параграфа допоможе вам:

•    називати умови, за яких відбувається горіння;

•    характеризувати горіння як хімічне яви ще та пояснювати його значення;

•    наводити приклади явищ, що повторюються, пояснювати взаємозв'язок явищ.

Горіння. Як ви дізналися з попереднього параграфа» виділення світла і тепла є ознакою багатьох хімічних явищ. Реакції з такими ознаками називаються горінням. Горіння є поширеним хімічним явищем» яке людина здавна використовує з користю для себе (мал. 40).

Горіння — це хімічне явище, ознакою якого є виділення світла і тепла.

Умови горіння. Найпоширенішим є горіння речовин у кисні» що входить до складу повітря. Кожна речовина характеризується певною температурою займання. Так називають температуру» за якої починається горіння. Щоб загорівся метан у газовій плиті» достатньо навіть іскри або запаленого сірника. А щоб досягти температури займання кам'яного вугілля» його потрібно нагрівати значно довше.

Для того щоб відбулося горіння, необхідні дві умови: це створення температури , що вища від температури займання речовини, і вільний доступ повітря.

Виконаємо дослід. Запалимо дві приблизно однакові стеаринові свічки (стеарин — органічна речовина). Одну накриємо скляним ковпаком чи великим хімічним стаканом. Другу залишимо без змін. Свічка під ковпаком погорить деякий час і потухне» тоді як друга продовжуватиме горіти.

Цим дослідом ми перевірили обидві умови горіння. Другій свічці не обмежували доступ кисню» тоді як для першої ковпак припинив надходження повітря» а разом із ним і кисню.

Доки свічка горіла під ковпаком» від неї в усі боки поширювалося світло. Доторкнувшись до ковпака рукою» відчуємо тепло.

Тепер» коли ми з'ясували умови горіння» легко визначитися з іншим питанням — як припинити горіння. Безумовно» слід зважати на зазначені умови» тільки діяти навпаки. Треба припинити доступ повітря і створити температуру» нижчу за температуру займання.

Горіння на службі людини. Людина ознайомилася з горінням уперше в природних умовах. У ті далекі часи вона його і боялася» і чекала. Боялася» бо від блискавок виникали пожежі» а чекала» тому що багаття дарувало тепло і світло» дозволяло приготувати страви» відлякувало хижаків.

Минуло багато часу» перш ніж людина навчилася не лише підгримувати вогонь» а й освоїла його штучне добування. Тобто навчилася не залежати від природи» а самостійно здійснювати хімічне явище горіння.

Нині цеявище приносить людині велику користь. Завдяки горінню виробляють електроенергію» готують страви» освітлюють приміщення» обігрівають оселі» приводять у рух автомобілі» видобувають метали» виготовляють скло.

Повторюваність  - взаемозв’язок явищ. Явищам властива повторюваність. День чергується з ніччю. Щороку поЕггорюються пори року» після літа настає саме осінь» а не якась інша пора року (мал. 41).

У природі біологічні» фізичні та хімічні явища тісно пов'язані між собою. Вам відомо» що без хімічних явищ не відбуваються біологічні. Адже з речовин» якими живляться рослини і тварини» у їх тілах утворюються нові речовини» властиві їх організмам. Утворення в зелених рослинах органічних речовин з неорганічних поєднує хімічне (поява нової речовини)» біологічне (рослина росте) і фізичне (світлове) явища.

Ми не помилимося» якщо скажемо» що фізичні явища пов'язані з хімічними. Зв'язок фізичних і хімічних явищ взаємний.

При клади зв’ язку фізи чних і хі міч них явищ

• Молекули постійно рухаються.

• Щоб відбулося хімічне явище, речовини часто нагрівають, освітлюють, подрібнюють, стискують, розчиняють.

• Вибухи речовин супроводжуються звуковим явищем, а горіння — світловим і тепловим.

Скарбничка знань

Є така професія — пожежник. Це професія фізично дужих, рішучих та кмітливих чоловіків. Коли в охопленому полум'ям будинку перебувають люди, треба миттєво приймати правильне рішення, щоб іхурятувати. Тому цю професію обирають мужні, сильні духом люди.

Будьте захисниками природи

Легко багаття запалити, та важко загасити. І це справді так. Скільки лісів знищив безжальний вогонь, скільки тварин загинуло в ньому! Гинутьу вогні і люди.

Пожежі виникають переважно через недбалість людей. Не забувайте про це ніколи, будьте пильни ми й обачними з таким хімічним явищем, як горіння. Пам'ятайте і виконуйте відомі вам правила поведінки з вогнем.

Перевірка знань

1.    Проведіть обговорення, як утворах митців відображено сезонні явища природи.

2.    Яке хімічне явище називають горінням?

3.    Назвіть умови горіння.

4.    Як припинити горіння?

5.    Чому горіння речовин відносять до хімічних явищ?

6.    Складіть розповідь «Повторюваність явищ у природ», використовуючи приро/і^іичо-наукову довідкову літературу та інтерн ет-ресурси.

Тестові завдання до розділу Тіла, речовини та явища навколо нас

1.    Позначте природничу науку, яка вивчає будову і взаємодію організмів.

А географія   

Б фізика    

В біологія

Г хімія

2.    Який прилад використовують для вивчення небесних тіл?

А телескоп   

Б компас    

В рулетку

Г мікроскоп

3.    Установіть відповідність між характеристиками тіл природи і приладами для їх вимірювання.

1 маса   

2 лінійні розміри  

А підзорна труба

Б рулетка

В терези

4.    До експерименту слід віднести:

А вивчення зоряного неба у телескоп

Б спостереження за поведінкою птахів у природі

В спостереження за ростом рослин у спеціально створених умовах

Г визначення довжини пенала

5.    Який метод вивчення природи допоможе учням визначити довжину листків верби?

А спостереження  

Б вимірювання    

В експеримент

Г моделювання

6.    Школярі визначали, у якій воді — теплій чи холодній — краще розчиняється цукор. Якими методами вивчення природи вони скористались?

А спостереження  

Б вимірювання    

В експеримент

Г моделювання

7.    Виберіть речовину.

А повітря   

Б стілець

В золота обручка   

Г вуглекислий газ

8.    У якому переліку більше тіл, ніж реч ови н?

А тополя, цукор, вода

Б залізо, скляна ваза, срібло

В магніт, кисень, скеля

Г кухонна сіль, вуглекислий газ, золота каблучка

9.    Оксиген і Карбон — це:

А молекули   

Б суміші

В прості речовини   

Г хімічні елементи

10.    Виберіть суміш.

А вода    

В молоко

Б залізо    

Г вуглекислий газ

11.    Вода належить до:

А простих речовин

Б складних речовин

В речовин, що зберігають форму

Г сумішей

12.    Яку суміш можна розділити фільтруванням?

А суміш води і цукру

Б суміш піску і кухонної солі

В суміш води і піску

Г суміш залізних ошурків і цукру

13.    Укажіть прізвище видатного українського еченого-натураліста.

А Парацельс   

Б Ломоносов

В Вернадський 

Г Дарвін

14.    Установіть відповідність між речовинами та їхніми властивостями.

1 кисень   А зберігав форму

2 залізо    Б не зберігав форми

             В заповнює весь наданий їй об'єм

             Г притягується магнітом

16. Укажітьзайву для молока і повітря характеристику.

А зберігають форму   

Б мають одн акови й колір

В мають різний колір

Г текучі

16.    Укажіть фізичне явище.

А горіння дров   

Бтаненняльоду    

В утворення іржі

Г скисання молока

17.    Укажітьхімічне явище.

А політ птаха   

Б утворення хвиль    

В горіння свічки

Г нагрівання води

18.    До яких явищ належить спів соловейка?

А механічне  

Б світлове    

В звукове

Г магнітне

19.    Установіть відповідність між явищами природи та їх прикладами.

1    хімічне    А котиться м'яч

2    фізичне   Б росте малюк

                 В іржавіє цвях

 

Це  матеріал з підручника Природознавство 5 клас О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко

Автор: admin от 11-10-2013, 20:36, Переглядів: 138453