Народна Освіта » Хімія » § 70. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

НАРОДНА ОСВІТА

§ 70. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• про взаємозв'язок між окремими класами хімічних сполук;

• про походження одних речовин з інших.

Після вивчення властивостей речовин різних класів неорганічних сполук настав час упорядкувати набуті знання з класифікації неорганічних речовин (схема 17).

Хімічні властивості речовин різних класів неорганічних сполук указують на те, що з речовин одного класу можна

одержати речовини інших класів. Таким чином, між різними класами неорганічних сполук існує взаємозв’язок, який заведено називати генетичним зв’язком (у перекладі з грецької слово «генетичний» означає «той, що стосується походження, що вивчає розвиток чого-небудь»). Вирізняють два ряди генетично зв’язаних речовин: на початку одного розташовані метали, на початку другого — неметали.

У спрощеному вигляді генетичний зв’язок між оксидами, основами, кислотами та солями на підставі тих властивостей, які ми розглянули раніше, можна подати схемою 18.

Так, для металу, що утворює розчинний у воді оксид, генетичний зв’язок з іншими класами, а також із неметалами можна подати у вигляді схеми 19 і відповідних рівнянь реакцій.

Для металу, що утворює нерозчинний у воді оксид, ланцюжки перетворень подано на схемі 20.

Схема 20

Переходи від однієї речовини (простої або складної) до іншої, подібні до поданих на схемі, можуть здійснюватися внаслідок перебігу однієї хімічної реакції, а можуть — унаслідок кількох послідовних реакцій.

Наприклад, перехід від фосфору до фосфор(У) оксиду можна здійснити за допомогою однієї реакції:

а перехід від сульфуру до сульфур(УІ) оксиду можливий лише за допомогою двох послідовних реакцій:

1. Користуючись наведеними схемами, складіть схеми генетичного зв’язку для таких пар хімічних елементів: a) Mg і Р; б) Cu і S.

2. Напишіть рівняння реакцій, які можливі між речовинами, наведеними в схемах 19 і 20.

3. Яка маса карбонатної кислоти може утворитися в результаті ланцюжка перетворень, якщо для її одержання використали порцію метану CH4 масою 56 г?

 

4. Яка маса барій ортофосфату утвориться в результаті ланцюжка перетворень, якщо для його одержання використали порцію BaCO3 масою 236,4 г?

 

5. Яку масу алюмінію використали, якщо внаслідок послідовних перетворень одержали алюміній сульфат масою 171 г?

6. Складіть рівняння реакцій, які відображали б такі перетворення:

 

 

' 8. Унаслідок взаємодії 0,5 моль розведеної H2SO1 з магнієм утворилася сіль і виділилася газувата речовина. Яку масу цієї солі та який об’єм (н. у.) газу одержали?

* 9. Яка маса калію прореагувала з 18 г води, якщо в результаті реакції виділилася газувата речовина об’ємом 5,6 дм3 (н. у.)? Яку кількість речовини лугу внаслідок цього отримали?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:53, Переглядів: 1461