Народна Освіта » Хімія » § 42. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

НАРОДНА ОСВІТА

§ 42. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

Пригадайте: класифікацію основних класів неорганічних сполук повторіть загальні способи добування оксидів та солей, кислот і основ.

У результаті хімічних перетворень речовини одного класу перетворюються на речовини іншого: із простої речовини утворюється оксид, з оксиду — кислота, з кислоти — сіль. Іншими словами, вивчені вами класи сполук взаємозв’язані. Ми можемо встановити цілий ряд перетворення одних сполук на інші, тобто генетичний зв’язок між ними. Розглянемо його на прикладі металу (кальцію) і неметалу (вуглецю).

Кальцій при згорянні на повітрі утворює основний оксид CaO, що приєднує воду, перетворюючись на основу — кальцій гідроксид Ca(OH).,. Послідовність цих реакцій можна представити у вигляді схеми:

При горінні вуглецю утворюється кислотний оксид CO2, що реагує з водою з утворенням карбонатної кислоти HvCO11:

 

При взаємодії кислоти й основи утворюється сіль:

 

 

Сіль також можна добути у взаємодіях:

• металу з кислотою;

• основного оксиду з кислотою;

• лугу з кислотним оксидом;

• основного оксиду з кислотним.

Усі ці перетворення можна представити у вигляді схеми:

Схема 6. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук

Наведена схема не відтворює абсолютно всіх можливих реакцій за участю вивчених вами класів неорганічних сполук, але ілюструє й узагальнює вивчені принципи хімічної взаємодії різних речовин. Зі схеми видно, що металічні елементи є родоначальниками сполук з основними властивостями (основні оксиди та основи), а немета-лічні — сполук з кислотними властивостями (кислоти та кислотні оксиди). Солі найчастіше трапляються на схемі, оскільки вони беруть участь у великій кількості різних хімічний взаємодій як реагенти або продукти реакції.

Знання генетичного зв’язку між різними класами неорганічних речовин дозволяє вибирати зручні й економічні методи синтезу речовин з доступних реагентів.

В історії хімії було багато трагічних моментів. Одного разу французький хімік Луї Тенар під час лекції помилково випив замість води розчин меркурій(ІІ) хлориду — найсильнішої отрути. Він спокійно поставив склянку на стіл і холоднокровно оголосив: «Панове, я отруївся, принесіть, будь-ласка, сирих яєць». Перелякані студенти живо кинулись на пошуки і вчасно їх принесли. Це його і врятувало.

Висновки

1. Неорганічні речовини поділяють на окремі класи, ґрунтуючись на спільних ознаках: складі та хімічних властивостях.

2. Єдність способів добування речовин одного класу неорганічних сполук та їх хімічні властивості дозволяють поєднати всі класи сполук в єдину схему, що відтворює їхній генетичний зв'язок.

Завдання для засвоєння матеріалу

1. Складіть формули таких речовин: кальцій оксид, калій оксид, фосфор(ІІІ) оксид, барій оксид, цинк оксид, сульфідна кислота, карбонатна кислота, магній гідроксид, ферум(ІІ) гідроксид, силікатна кислота, купрум(ІІ) гідроксид, літій гідроксид, калій гідроксид, нікол(ІІ) сульфат, алюміній гідроксид, натрій фосфат, хлоридна кислота, ортофосфатна кислота.

2. Із наведених формул речовин випишіть окремо формули та назви оксидів, кислот, основ і солей: NaOH, НСІ, H2SO4, Ca(OH)2, HBr, Cu(OH)2, H3PO4, H2SiO3, H2S, NaOH, Fe(OH)2, K2SO4, CaBr2, CuCO3, CO2, Mg(OH)2, AIPO4, SO3, HI, CuSO4, Zn(OH)2, Ba(NO3)2, FeCI3, Na2S, AI(NO3)3, Ba3(PO4)2.

3. Невідомий оксид розчиняється у воді з утворенням розчину, що забарвлює лакмус у червоний колір. Який висновок можна зробити щодо характеру властивостей цього оксиду? Чи буде він взаємодіяти з хлоридною кислотою, натрій гідроксидом, натрій хлоридом, кальцій оксидом? Відповідь обґрунтуйте.

4. Проілюструйте генетичний зв'язок між класами неорганічних речовин на прикладі магнію і сірки. Складіть відповідні рівняння реакцій.

5. Складіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

 

6. Наведіть рівняння реакцій, що ілюструють чотири різні способи добування кальцій карбонату.

7. Розташуйте запропоновані речовини в порядку, що характеризує генетичний зв'язок класів речовин, та складіть відповідні рівняння реакцій:

а) фосфор(У) оксид, калій ортофосфат, фосфор, ортофосфатна кислота;

б) барій гідроксид, барій оксид, барій карбонат, барій;

в) купрум(ІІ) оксид, купрум(ІІ) гідроксид, мідь, купрум(ІІ) сульфат.

8. Як добути кальцій хлорид з кальцій нітрату, використовуючи калій карбонат і хлоридну кислоту? Складіть рівняння реакцій.

9. Визначте відсутні ланки ланцюгів перетворень, що характеризують генетичний зв'язок речовин:

а) S -» ? -> H2SO3 -> CaSO3;

б) Fe -> Fe2O3 -> ? -> Fe(OH)3.

Складіть рівняння реакцій, що характеризують ці перетворення.

11. Визначте відсутні ланки ланцюгів, що характеризують генетичний зв'язок речовин:

 

10. Складіть рівняння реакцій для здійснення таких перетворень:

 

12. До розчину блакитного кольору додали розчин лугу, при цьому випав блакитний осад. Осад відфільтрували і прожарили. У результаті одержали чорний порошок, що потім обробили воднем при нагріванні. Утворився метал червоного кольору. Визначте описані речовини, складіть рівняння реакцій.

13. Порівняйте об’єм сульфур(ІУ) оксиду (за н. у.), що можна добути із сірки масою 480 г та натрій сульфіту масою 630 г.

14. Обчисліть масу фосфору, що необхідно ввести в низку перетворень для добування кальцій ортофосфату масою 15,5 г.

15. Виконайте навчальний проект №7 «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров'я людини».

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Григорович

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 13-09-2016, 18:19, Переглядів: 5492