Народна Освіта » Хімія » § 69. Способи одержання солей

НАРОДНА ОСВІТА

§ 69. Способи одержання солей

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

• як можна одержати кислоти;

• які десять із цих способів є найважливішими.

Цей клас неорганічних сполук має найбільшу кількість способів добування, бо ґрунтуються вони, перш за все, на хімічних властивостях речовин усіх чотирьох класів сполук.

• Взаємодія основних оксидів із кислотними й амфотерними оксидами:

Взаємодія металів із неметалами:

Взаємодія солей безоксигенових кислот із більш хімічно активним неметалом:

 

 

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Якими рівняннями реакцій можна подати такі перетворення:

Розв'язання

1. Нумеруємо послідовність реакцій:

 

 

2. CuO отримують прямим шляхом, тобто внаслідок безпосередньої взаємодії металу з киснем за температури 500 °С. На підставі цього запишемо рівняння реакції 1:

 

3. З оксиду металічного елемента сіль (відповідно до схеми, наведеної в умові) можна одержати взаємодією його з кислотою. Рівняння реакції 2:

 

4. З розчинної солі отримати нерозчинний гідроксид (див. таблицю розчинності, наведену на форзаці) можна в результаті взаємодії солі з лугом за реакцією 3:

 

Продуктом цієї реакції є також і добре відома вам кухонна сіль.

5. Відомо, що нерозчинні у воді гідроксиди в результаті нагрівання розкладаються на відповідний оксид і воду, отже:

 

Приклад 2. Наявні такі сполуки: кальцій оксид, алюміній нітрат, хлоридиа кислота, ферум(ІІІ) оксид і вода. Як за допомогою цих речовин отримати: а) кальцій гідроксид; б) алюміній гідроксид; в) ферум(ІІІ) гідроксид?

Розв'язання

 

1. Отримуємо кальцій гідроксид — розчинну у воді основу:

2. Отримуємо алюміній гідроксид:

 

3. Чи існують способи добування солей тільки за участі оксидів?

4. Напишіть рівняння реакцій, які характеризують щонайменше п’ять способів добування солей взаємодією оксидів (основних, амфотерних, кислотних) із кислотами та основами.

5. За допомогою рівнянь яких реакцій можна передати такі пєоєтвобєшія?

6. Які речовини не можуть одночасно перебувати в одному розчині: a) KOH і H2S; б) Ca(OH)2 і CuCl2; в) BaCl2 і NaOH? Якими рівняннями реакцій це можна підтвердити?

7. З якими з наведених нижче речовин взаємодіятиме розведена сульфатна кислота з утворенням середніх солей: ар-гентум, магній, купрум(ІІ) оксид, цинк гідроксид, калій карбонат, карбои(ІУ) оксид, плюмбум(Н) нітрат? Якими рівняннями реакцій це можна підтвердити?

8. З якими з наведених нижче речовин взаємодіятиме розчин калій гідроксиду з утворенням середніх солей: барій оксид, сульфур(УІ) оксид, хлоридиа кислота, магній хлорид? Якими рівняннями реакцій це можна підтвердити?

9. Як за наявності таких речовин, як магній гідроксид, натрій гідроксид, фосфор, сульфур, кисень і вода, добути: натрій сульфат, магній ортофосфат, натрій ортофосфат, магній оксид? Якими рівняннями реакцій це можна підтвердити?

10. Складіть усі можливі рівняння реакцій отримання солей: купрум(ІІ) хлориду, барій сульфату, калій карбонату.

11. Напишіть рівняння можливих реакцій утворення середніх солей:

12. Напишіть рівняння реакцій, у результаті яких можна отримати середні солі складу:

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:52, Переглядів: 2789