Народна Освіта » Хімія » § 37. Розрахункові задачі: обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси й кількості речовини

НАРОДНА ОСВІТА

§ 37. Розрахункові задачі: обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси й кількості речовини

У цьому параграфі ви навчитеся:

• виконувати розрахунки молярної маси та кількості речовини, маси порції речовини;

• здійснювати розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1 (пряма задача). Якій кількості речовини відповідає: а) 84 г силіцію; б) 208 г хрому; в) 355 г хлору Cl2; г) 222 г кальцій хлориду CaCl2?

Приклад 2 (пряма задача). Яка кількість речовини хром(ІІІ) гідроксиду Cr(OH). відповідає його масі 10,3 г?

Приклад 3 (обернена задача). Якою є маса порції алюміній оксиду Al2O3, якщо кількість речовини в ній становить 0,5 моль?

Іноді для розв’язування задач, подібних до розглянутих вище, використовують метод, який полягає в складанні відповідних пропорцій.

Приклад 4. Чому дорівнює маса одного атома Ауруму та скільки молів золота вона становить?

Приклад 5. У результаті згоряння магнію в атмосфері кисню утворився оксид складу MgO. а) Яке число атомів Магнію вступило в реакцію з 3,612-IO23 молекулами кисню? б) Яка кількість речовини магній оксиду при цьому утворилася?

Приклад 6. У якому масовому співвідношенні потрібно взяти залізо та йод, щоб у результаті нагрівання одержати ферум(ІІ) йодид кількістю речовини 0,2 моль?

І Запитання та завдання

1. Чому дорівнює молярна та молекулярна маси сполуки, порція якої має масу 3,2 г, а кількість речовини становить 0,05 моль?

2. Якою є маса: а) однієї молекули фтору F2; б) карбон(ІУ) оксиду CO2; в) аміаку NH3; г) метану CH1?

* 3. Під час згоряння заліза в атмосфері кисню O2 утворюєть

ся оксид, який має склад Fe3O1. Яке число атомів Форуму вступило в реакцію з 2,408- IO21 молекулами кисню O2 та яка кількість речовини Fe3O1 при цьому утворилася?

* 4. Унаслідок розкладання аргеитум оксиду Ag2O, кількість

речовини якого становила 0,4 моль, одержали срібло та кисень O2- Яке число атомів Аргентуму та яке число молекул кисню O2 внаслідок цього утворилося?

5. Скільки молів води та яка маса карбон(ІУ) оксиду COутвориться в результаті згоряння 12 г метану CH1?

6. У якому масовому співвідношенні необхідно змішати алюміній та сірку, щоб одержати алюміній сульфід Al2Sкількістю речовини 0,5 моль?

7. Скільки молів фосфор(У) оксиду P2O. утвориться в результаті згоряння 62 г фосфору Р? Скільки молів кисню буде при цьому витрачено?

8. Яка маса вуглецю згоріла, якщо при цьому було зібрано 110 г карбои(ІУ) оксиду CO2?

9. Зразки цинку кількістю речовини по 0,4 моль вступили в такі реакції: a) 2Zn + O2 = 2ZnO; б) Zn + 2НС1 = = ZnCl2 + H2; в) Zn + S = ZnS. Якими будуть маси сполук Цинку, що утворяться внаслідок цього?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:07, Переглядів: 1723