Народна Освіта » Хімія » § 14. Молярна маса

НАРОДНА ОСВІТА

§ 14. Молярна маса

Масу одного моля структурних одиниць називають молярною масою (M). Чисельно молярна маса дорівнює відносній молекулярній (атомній, формульиій) масі, але вимірюється у г/моль або кг/кмоль.

Так само обчислюємо й число молей.

Ми можемо обчислити кількість речовини (моль), якщо відома маса речовини, за формулою:

 

Молярна маса — величина, що дорівнює відношенню маси речовини (г, кг) до кількості речовини (моль):

 

де п — кількість речовини, т — маса речовини.

C й формула розрахунку маси речовини за відомою кількістю речовини:

 

 

Завдання. Обчисліть самостійно й підпишіть молярні маси таких речовин:

 

Молярну масу можна розрахувати і дня формульної одиниці, і для йона, тому що до складу моля, як ми знаємо, можуть входити будь-які частинки.

Якщо відома маса одного моля (M) і кількість, наприклад, молекул в одному молі (Л'Л), то можна обчислити масу 1 молекули:

 

Те саме стосується й маси йона або атома.

Завдання.Щоб остаточно розібратися в масах, виконайте завдання:

Установіть відповідність.

 

Відповідь. Відносна молекулярна маса Mr це маса однієї молекули в а.о.м. Вона не має розмірності. (1 в); маса сульфур(І\·') оксиду

т 64 г. Маса може бути будь-якою, її визначаємо шляхом зважування речовини на терезах. (2 а); молярна маса чисельно дорівнює

Mr речовини, позначається літерою M і має розмірність г/моль. (З б)

Знаючи молярну масу, можна визначити й маси речовин, які беруть участь у реакції. Повернемося до рівняння синтезу води, але тепер обчислимо маси речовин за формулою: т = п М, знаючи, що: М(H2) = 2 г/моль, M(O2) = 32 г/ моль, M(H2O) = 18 г/моль.

 

 

 

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Що називають молярною масою? В яких одиницях виражають молярну масу?

2. Якій величині чисельно дорівнює молярна масса?

3. Як розраховують:

а) молярну масу;

б) кількість речовини;

в) масу речовини;

г) масу молекули, атома;

д) кількість атомів, молекул?

4. Заповніть таблицю:

Речовина

т, г

П,моль

Mr, Ar

M, г/моль

N

80

       
 

1,2

     

20

       
 

0,75

     

НАВЧАЄМОСЬ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ Обчислення молярної маси

Спочатку робимо це з використанням Періодичної системи.

Приклад 1. Обчисліть молярну масу сульфатної кислоти в г/моль і кг/кмоль за хімічною формулою.

РоЗв' HJU чия

Визначаємо відносну молекулярну масу:

 

Зазвичай опускають обчислення відносної молекулярної маси, а відразу обчислюють молекулярну масу. Наприклад, у цьому випадку розрахунки виглядають так:

Відповідь: молярна маса сульфатної кислоти дорівнює 98 г/моль.

 

Обчисліть молярну масу речовин:

а) кальцій оксиду CaO; в) алюміній хлориду AICl3

б) натрій оксиду Na2O;

Відповідь: M(CaO) = 56 г/моль; M(AlCl8) = 133,5 г/ моль;

M (Na20) = 62 г/мол ь.

Молярну масу можна обчислити й за формулою з використа ням маси й кількості речовини.

Визначте молярну масу речовини, якщо відомо, що:

а) 7 моль мають масу 448 г;

б) 3,5 моль мають масу 84 г;

в) 0,25 моль мають масу 8 г.

Назвіть ці елементи.

Відповідь: а) 64 г/моль Купрум; б) 24 г/моль — Магній;

в) 32 г/моль — Сульфур.

Обчислення маси речовини, якщо відома кількість речовини (число молів) 8

2. Обчисліть, маса якої з речовин більша:

а) З моль кисню або 2 моль азоту;

б) 5 моль води або 1,4 моль хлору;

в) 1 моль йонів Кальцію або 1 моль йонів Магнію.

Відповідь: а) 3 моль кисню, б) 1,4 моль хлору, в) 1 моль йонів Кальцію.

3. Визначте масу натрій карбонату Na2CO3, узятого кількістю речовини 0,25 моль.

Відповідь: 26,5 г.

4. Чому дорівнює маса суміші, яка складається з 10 моль газоподібного водню й 5 моль кисню?

Підказка: обчисліть масу кожного газу окремо, а потім додайте. Відповідь: 180 г.

Визначення кількості речовини (моль), якщо відома маса 9

5. Установіть відповідність.

а) 24 г атомів Карбону 1) 0,25 моль

б) 8 г кисню 2) 2 моль

в) 57 г фтору 3) 1,5 моль

Відповідь: а) 2, б) 1, в) 3.

Комбіновані задачі

 

2. Визначте масу й число моль амоніаку в зразку цього газу, який містить 2,5-102° молекул.

Відповідь: 41,53 моль; 706 г.

3. Визначте число молекул Br2 у бромі масою 3,2 г.

Відповідь: 1,2-IO22 молекул.

 

4. Скільки атомів Фосфору міститься в тетрафосфорі P1 масою 155 г?

Підказка: спочатку визначте число молекул P4, а потім число атомів — їх у 4 рази більше.

Відповідь: 3-Ю2'.

5. Яку кількість речовини становить 31,010 ' атомів Натрію? Визначте масу цих атомів.

Відповідь: 5,1 моль; 117,3 г.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

1. Скільки молекул вуглекислого газу (CO2) міститься : а) у 3 моль;

б) у 10 моль; в) у 20 моль? (Задачу розв’язати усно.) Визначте також загальну кількість атомів у кожному випадку.

2. Скільки молів води становить 1,806-IO21 молекул?

3. Обчисліть кількість атомів Оксигену в гідроген нероксиді, який містить 2,408·IO21 молекул.

4. Обчисліть, скільки молів атомів Гідрогену в порції води, яка містить 1,806-10 " молекул.

5. Обчисліть молярні маси: калій оксиду, кальцій оксиду, силі-цій(ІУ) оксиду, фосфор(У) оксиду, гідроген оксиду, сульфур(ІУ) оксиду, нітроген(Ш) оксиду, иітроген(ІУ) оксиду.

6. Обчисліть маси порцій речовин, які містять:

а) сульфур(ІУ) оксид кількістю речовини 5 моль;

б) нітроген(ІІІ) оксид кількістю речовини 10 моль;

в) 1,204-1021 молекул фосфор(У) оксиду;

г) 6,02· IO21 молекул нітроген(ТУ) оксиду;

д) 1,204 -H)21 атомів Оксигену в порції кисню.

7. Чи однакову масу мають зразки амоніаку NH3 кількістю речовини 2 моль і 3 моль? Доведіть свою думку.

8. Чи однакові маси мають порції водню та кисню, що містять однакову кількість молекул? Доведіть свою думку.

9. На одну шальку терезів поклали пісок (силіцій(ІУ) оксид) кількістю речовини 4 моль. Яку масу кухонної солі треба покласти на другу шальку терезів, щоб їх урівноважити?

10. Дано чотири зразки води. У першому зразку міститься 5 моль, у другому — 6,02· IO21 молекул води, у третьому — 6,02· IO21 атомів Гідрогену, четвертий мас масу 180 г. Чи однакова кількість молекул міститься в цих зразках води? В яких зразках кількість молекул однакова? Доведіть свою думку розрахунками.

11. Обчисліть кількість речовини атомів Гідрогену у зразку кількістю речовини 2 моль: а) води; б) метану; в) гідроген хлориду;

г) гідроген сульфіду. В яких зразках однакова кількість речовини атомів Гідрогену, а в яких різна? Чому?

12. Обчисліть масу Фосфору, що міститься у пірофосфатній кислоті II4P2O7 кількістю речовини 0,25 моль?

13. Скільки молів метану (CH1) містять стільки ж атомів Гідрогену, скільки й вода масою 180 г? Обчисліть масу CH4.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Гранкіна

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-09-2016, 00:06, Переглядів: 3304