Народна Освіта » Хімія » § 36. Розрахункові задачі: обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини

НАРОДНА ОСВІТА

§ 36. Розрахункові задачі: обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини

У цьому параграфі ви навчитеся:

• обчислювати число атомів (молекул) у певній кількості речовини.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1. Яке число атомів Карбону в алмазі, якщо взяли його порцію кількістю речовини 15 моль?

Приклад 2. Чому дорівнює кількість речовини та число атомів Силіцію й Оксигену в сполуці SiO2, узятій кількістю речовини 3 моль?

Приклад 3 (пряма задача). Скільки атомів Лргентуму міститься в порції срібла масою 36 г? Яку кількість речовини це становить?

Приклад 4 (обернена задача). Якою є маса 1,204- 102G атомів Цинку та якій кількості речовини вона дорівнює?

Запитання та завдання

1. Чому дорівнює маса: а) IO18 молекул дигідроген сульфіду H2S; б) 6 • IO12 атомів Феруму; в) 26 моль атомів Мангану; г) 2700 молекул азоту N2?

2. Скільки молів сульфатної кислоти H2SO1 можна одержати з 15,05- 1033 атомів Сульфуру?

3. У якій масі дихроматної кислоти H2Cr2O7 міститься 28 моль атомів Оксигену?

4. Скільки атомів Бору міститься в 1010 г натрій тетрабора-ту Na2B1O7?

5. Скільки молекул водню H2 і скільки молекул КИСНЮ Oнеобхідно для добування 10 моль води?

6. У якій масі метану CH1 міститься стільки ж молекул, скільки їх міститься у 28 г азоту?

7. У якій масі заліза міститься стільки ж атомів, скільки їх міститься в 21,6 г срібла?

8. Відомо, що 6 моль двохатомних молекул деякого немета-лічного елемента мають масу 192 г. Про яку речовину йдеться?

9. Відомо, що 324 г деякого металу містять 3 моль атомів цього металічного елемента. Визначте, що це за метал.

* 10. У якій кількості речовини калій ортофосфату K3PO1 міститься: а) 10 4 моль атомів Калію; б) 3,5 моль атомів Фосфору; в) IO29 атомів Оксигену?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Бутенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-10-2016, 20:06, Переглядів: 6123