Народна Освіта » Хімія » § 38. Добування солей

НАРОДНА ОСВІТА

§ 38. Добування солей

Опрацювавши параграф, ви дізнаєтеся:

якими способами можна добути солі в лабораторії і промисловості. Реакції, під час перебігу яких утворюються солі, не раз розглядалися у попередніх параграфах. Узагальнимо тепер ці відомості. 1. Солі одержують унаслідок взаємодії кислот із металами. Пригадайте, що у такі реакції вступають метали, які розміщені у ряду активності до водню.

Напишіть рівняння реакції між цинком і хлоридною кислотою.

Як правило, для добування солей у такий спосіб використовують розбавлену сульфатну, хлоридну, ортофосфатну та деякі інші кислоти. Силікатна кислота у такі реакції не вступає.

2. Солі добувають унаслідок взаємодії основних оксидів із кислотами. (Яка речовина, крім солі, утворюється внаслідок цієї реакції?)

Напишіть рівняння реакції між кальцій оксидом і нітратною кислотою 3. Солі утворюються внаслідок реакції кислотних оксидів з лугами:

Напишіть рівняння реакції між натрій гідроксидом і карбон(І\/) оксидом.

4. Солі добувають під час взаємодії основ (чи амфотерних гідроксидів) із кислотами:

Напишіть рівняння реакції між магній гідроксидом і нітратною кислотою.

5. Солі також одержують унаслідок взаємодії солей із кислотами. (Пригадайте, за яких умов відбуваються ці реакції?)

 

Напишіть рівняння реакції між натрій карбонатом і сульфатною кислотою.

6. Солі добувають унаслідок взаємодії солей із лугами:

 

Як ви пригадуєте, сіль-реагент повинна розчинятися у воді; а щоб реакція відбулася, серед продуктів має бути або нерозчинна основа, або нерозчинна сіль.

Напишіть рівняння реакції добування барій сульфату, якщо одним із реагентів є барій гідроксид.

7. Солі утворюються внаслідок реакції між основними і кислотними оксидами.

 

Напишіть рівняння реакції утворення натрій карбонату таким способом.

8. Солі добувають взаємодією у водному розчині двох розчинних солей, якщо внаслідок реакції утворюється нерозчинна сіль.

 

Напишіть рівняння реакції добування кальцій карбонату таким способом.

9. Солі можна отримати взаємодією солей із металами у

ППГЇЧИТП ·

 

Оскільки взаємодія між металом і сіллю відсувається у розчині, то для цих реакцій не використовують натрій, калій, кальцій (тобто метали, які в ряду активності розміщені до магнію), тому що вони реагують з водою.

Напишіть рівняння реакції між купрум(ІІ) нітратом і залізом.

10. Солі можна одержати внаслідок взаємодії металів з неметалами.

Цим способом одержують солі безоксигенових кислот.

Напишіть рівняння реакції добування кальцій сульфіду із простих речовин.

 

— висновки

Солі можна добути внаслідок реакцій між кислотою і: а) металом; б) основним оксидом; в) основою; г) сіллю. Солі також одержують реакціями обміну між солями; реакціями між сполуками з кислотними і основними властивостями.

Початковий рівень

1.    До солей належить кожна із двох речовин:

A) FeCl2, Ba(NO3)2    В) КОН, SiO2

Б) Ca(NO3)2, H2SO1    Г) CaO, NaCl

2.    Які ви знаєте способи добування солей?

3.    Чи можна використати для добування солей хлоридну кислоту і мідь та срібло?

Середній рівень

4.    Позначте речовини, які можна використати для добування магній броміду:

А) неметал і основний оксид В) метал і неметал Б) кислотний оксид і основа Г) метал і кислотний оксид

5.    Позначте речовини, які можна використати для одержання барій карбонату:

А) метал і неметал    В) основа і кислотний оксид

Б) метал і кислотний оксид Г) основа і неметал

6.    Позначте речовини, які можна використати для добування натрій хлориду:

A)    метал і кислотний оксид Б) основа і кислотний оксид

B)    основний оксид і кислотний оксид Г) основа і кислота

7.    Сіль з'твориться внаслідок взаємодії:

A) Na2O і SO3    В) Na2O і CaCO3

Б) N2O і CO2    DCO2IH2O

8.    Кальцій сульфат утворюється внаслідок взаємодії:

A)    барій сульфату з кальцій нітратом у розчині Б) сульфзф(ІУ) оксиду з кальцієм

B)    сульфур(VI) оксиду з кальцій гідроксидом Г) сульфур(УІ) оксиду з калій гідроксидом

Достатній рівень

9.    Позначте реакцію, в результаті якої можна одержати калій сульфат:

A)    калій + цинк сульфат

Б) барій сульфат + калій гідроксид

B)    калій оксид + магній сульфат

Г) калій гідроксид + сульфатна кислота

10.    Позначте реакцію, у результаті якої можна одержати купрум(ІІ) нітрат:

А) барій нітрат + мідь    В) алюміній нітрат + мідь

Б) аргентум(І) нітрат + мідь Г) натрій нітрат + мідь

11.    У якому варіанті відповіді вказано реакції, у результаті яких можна одержати купрум(П) сульфат:

1)    CuO + SO2 -*

2)    CuO + H2SO5-*

3)    Cu2O + H2SO4 -*

4)    Cu(OH)2 + H2SO1 -*

5)    Cu2O + SO2 -*

Варіанти відповіді.

А) 1,3    Б) 2,4    В) 1,4    Г) 2,5

12.    У якому варіанті відповіді вказано реакції, у результаті яких можна одержати ферум(ІІ) хлорид?

1)    NaCl + FeSO1

2)    Fe(OH)2 + HCl -*

3)    BaCl2 + FeSO1

4)    Fe2O3 + HCl —»

5)    Fe(OH)3 + HCl -*

Варіанти відповіді.

А) 2,3    Б) 1,4    В) 1,2    Г) 3,5

13.    Установіть відповідність між сіллю і оксидами, з яких вона утворена:

Сіль    Оксиди

1)    CrSO1    A) Cr2O3, SO3

2)    Cr2(SO1)3    Б) K2O, SO2

3)    K2SO1    В) K2O, SO3

4)    K2SO3    Г) Cr2O3, SO2

Д) CrO, SO3

14.    Установіть відповідність між сіллю і реагентами, з яких вона утворена:

Сіль    Реагенти

1)    FeCl2    A) FeSO1, Ba(NO3)2

2)    FeCl3    Б) Fe(OH)3, HNO3

3)    Fe(NO3)2    В) FeO, HCl

4)    Fe(NO3)3    Г) Fe2O3, HCl

Д) Fe2(SO1)3, KNO3

15.    Наведіть приклад одержання солей: а) реакцією заміщення;

б) реакцією обміну; в) реакцією сполучення.

16.    Обчисліть масу кальцій нітрат}', що утворився внаслідок взаємодії 50,4 г нітратної кислоти з кальцій оксидом.

Високий рівень

17.    Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати калій сульфід, барій флуорид, натрій бромід, кальцій хлорид із простих речовин.

18.    Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати цинк хлорид, ферум(Н) сульфат, магній хлорид, натрій ортофосфат, калій сульфат унаслідок взаємодії металу і кислоти.

19.    Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна одержати ферум(П) сульфат, магній хлорид, манган(ІІ) нітрат, магній нітрат, алюміній сульфат унаслідок взаємодії металів із солями у розчині.

20.    Напишіть рівняння реакцій між основою і кислотою, внаслідок яких можна одержати калій хлорид, натрій нітрат, кальцій сульфат, алюміній хлорид, KynpjiM(II) нітрат, барій сульфат.

21.    Напишіть рівняння реакцій між оксидом металічного елемента і кислотою, внаслідок яких можна одержати кальцій сульфат, алюміній нітрат, магній хлорид, цинк нітрат, барій нітрат, ферум(ІІ) сульфат.

22.    Напишіть рівняння реакцій одержання аргентум(І) хлориду, барій сульфату, магній карбонату під час взаємодії двох солей.

23.    Напишіть рівняння реакцій одержання калій сульфату, натрій карбонату, кальцій ортофосфату, барій сульфату і натрій сульфіту під час взаємодії лугів і кислотних оксидів.

24.    Напишіть рівняння реакцій одержання кальцій карбонату, магній силікату, натрій сульфіту, калій сульфату, барій ортофосфату, калій силікату, натрій карбонату під час взаємодії основного і кислотного оксидів.

25.    Напишіть декілька рівнянь неоднотипних хімічних реакцій, у результаті яких утворюється цинк сульфат.

26. * У рез}'льтаті взаємодії 14,6 г суміші цинку і цинк оксиду з над

лишком хлоридної кислоти виділилося 2,24 л (н. у.) газу. Яка маса солі утворилася?

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:22, Переглядів: 3837