Народна Освіта » Хімія » § 36. Добування основ і амфотерних гідроксидів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 36. Добування основ і амфотерних гідроксидів

Опрацювавши параграф, ви дізнаєтеся:

як добувають луги, нерозчинні основи та амфотерні гідроксиди.

 

1. Добування лугів

1) Луги добувають взаємодією лужних і лужноземельних (крім магнію) метсиаів з водою (мал. 50-52):

 

Унаслідок реакції утворюється луг і виділяється водень.

2) Луги також добувають внаслідок взаємодії оксидів лужних і лужноземельних (крім Магнію) елементів з водою:

 

2.    Добування нерозчинних у воді основ

 

Нерозчинні у воді основи добувають внаслідок взаємодії розчинних солей відповідного металічного елемента і лугу. Цю реакцію здійснюють у розчині:

FeSO3 + 2NaOH = Fe(OH)2J + Na2SO1

3.    Добування амфотерних гідроксидів

Як і нерозчинні основи, амфотерні гідроксиди добувають під час взаємодії розчинних солей і лугів:

Ці реакції також відбуваються у розчині.

 

— ВИСНОВКИ

   Луги добувають унаслідок взаємодії води і: а) лужних і лужноземельних металів; б) оксидів лужних і лужноземельних елементів.

   Нерозчинні у воді основи та амфотерні гідроксиди добувають реакцією у розчині між розчинною у воді сіллю відповідного металічного елемента та лугом.

Початковий рівень

1.    Реакція Na2O + H9O-* NaOH належить до реакцій

A)    розкладу    В) заміщення

B)    сполучення    Г) обміну

2.    Реакція Na + H2O -* NaOH + H2 належить до реакцій

А) розкладу^    В) заміщення

Б) сполучення    Г) обмін}'

3.    Укажіть формулу основи, яка може бути одержана реакцією взаємодії відповідного оксиду з водою:

A) Mg(OH)2 Б) Cu(OH)2 В) Ba(OH)2 Г) Fe(OH)2

4.    Укажіть формулу основи, яка не може бути одержана реакцією взаємодії відповідного оксиду з водою:

A) NaOH    Б) Sr(OH)2 В) KOH Г) Mn(OH)2

Середній рівень

5.    Реакція між кальцій гідроксидом і ферум(ІІІ) сульфатом належить до реакцій

А) обміну    В) сполучення

Б) розклад}'    Г) заміщення

6.    Напишіть рівняння реакцій добування натрій гідроксиду і кальцій гідроксид}' двома способами.

7.    Укажіть спосіб добування купрум(И) гідроксиду.

A)    взаємодія міді з водою

Б) взаємодія розчину купрум(ІІ) сульфату з лугом

B)    взаємодія купрум(И) сульфату з водою

Г) взаємодія купрум(ІІ) сульфіду з калій гідроксидом

Достатній рівень

8.    Як, маючи у своєму розпорядженні:

а)    купрум(ІІ) оксид, сульфатну кислоту і натрій гідроксид, добути купрум(И) гідроксид?

б)    ферум(ІИ) оксид, хлоридну кислоту і калій гідроксид, добути ферум(ІІІ) гідроксид?

9.    Яка маса калій гідроксид}' утвориться під час реакції 5 моль калій оксиду з достатньою кількістю води?

10.    Яка маса осаду утвориться в результаті взаємодії 11,2 г калій гідроксиду з достатньою кількістю магній нітрату?

Високий рівень

11.    Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

 

12.* У розчині масою 200 г з масовою часткою кальцій гідроксиду 1% розчинили кальцій оксид масою 5,6 г. Обчисліть масову частку кальцій гідроксиду в розчині, що утворився.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:21, Переглядів: 1805