Народна Освіта » Хімія » § 37. Добування кислот

НАРОДНА ОСВІТА

§ 37. Добування кислот

Опрацювавши параграф, ви дізнаєтеся:

якими способами можна добути оксигеновмісні і безоксигенові кислоти;

за яких умов відбуваються реакції з утворенням кислоти.

1. Багато оксигеновмісних кислот добувають під час взаємодії кислотних оксидів з водою:

У такий спосіб не можна добути силікатну кислоту H9SiO3, тому що, як ви пригадуєте, силіцій (IV) оксид SiO9 не взаємодіє з водою.

 

2. Безоксигенові кислоти добувають під час розчинення у воді газуватих сполук неметалічних елементів із Гідрогеном, які утворюються внаслідок взаємодії неметалів з воднем:

 

3. Кислоти можна одержати внаслідок реакції між сіллю та кислотою, якщо:

• унаслідок реакції утворюються нерозчинні у воді сіль або кислота:

• кислота, яка вступає у реакцію, є сильною, а кислота, яку потрібно добути — слабка:

 

 

Щоб добути сильну летку кислоту, реакцію проводять між її сіллю не в розчині, а у твердому стані й сильною нелеткою кислотою під час нагрівання. Наприклад, щоб добути нітратну кислоту, нагрівають кристалічний натрій нітрат із концентрованою сульфатною кислотою:

 

— ВИСНОВКИ

   Оксигеновмісні кислоти добувають реакцією між водою і кислотними оксидами.

   Безоксигенові кислоти добувають під час розчинення у воді газу-ватих сполук неметалічних елементів з Гідрогеном.

Початковий рівень

1.    У який спосіб добувають оксигеновмісні кислоти? До якого типу належать ці реакції?

2.    Як добувають безоксигенові кислоти? Напишіть формули і назви 2-3 безоксигенових кислот.

Середній рівень

3.    Укажіть речовини, за допомогою яких можна отримати сульфатну кислоту:

A) H2O, SO2    В) K2SO4, HNO3

Б) H2O, SO3    Г) CaSO1, HCl

4.    Яку кислоту не можна добути взаємодією відповідного кислотного оксиду з водою?

A) H2CO3 Б) H2SO1 В) H2SiO3 Г) H3PO1

5.    У результаті якої хімічної реакції утворюється кислота?

A) N2O + H2O ->    В) SiO2 + H2O -

Б) SO2+ H2O    Г) CO + H2O ->

Достатній рівень

6.    У якому варіанті відповіді правильно вказано кислоти, які можна добути унаслідок взаємодії кислотного оксиду із водою:

1)    сульфідна кислота

2)    сульфітна кислота

3)    сульфатна кислота

4)    ортофосфатна кислота

5)    хл ори дна кислота Варіанти відповіді.

А) 1,2,5    Б) 2,3,4 В) 1,3,5 Г) 3,4,5

7.    Допишіть схеми можливих реакцій і складіть хімічні рівняння:

CaCl2 + H9CO3    BaSO 5 + HNO3

MgCO3 + HNO3    Ca(NO3)2 + H2SiO3

ZnSO1 + H2S    Na2SO1 + HCl ->

Fe(NO3)3 + H2SiO3    K2SiO3 + HCl

BaCO3 + HCl    NaNO3 + H2CO3

Високий рівень

8.    Яка маса сульфатної кислоти утвориться внаслідок розчинення 0,4 моль сульфур(УІ) оксиду у достатній кількості води?

9.    Який об’єм (н. у.) карбон(ІУ) оксиду необхідний для добування 12,4 г карбонатної кислоти?

10.    Обчисліть масу ортофосфатної кислоти, яка утвориться внаслідок розчинення 7,1 г фосфор(У) оксиду у достатній кількості води?

11.    Для синтезу гідроген хлориду використали 30 л хлору і достатню кількість водню. Яку масу хлоридної кислоти з масовою часткою розчиненої речовини 25% можна добути з цього гідроген хлориду?

12.    Обчисліть масову частку сульфатної кислоти у розчині, одержаному розчиненням 40 г сульф}ф(УІ) оксиду у 160 г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою H9SO5 80%.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:21, Переглядів: 1871