Народна Освіта » Хімія » § 35. Добування оксидів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 35. Добування оксидів

Опрацювавши параграф, ви:

дізнаєтеся про способи добування оксидів.

1. Оксиди утворюються унаслідок горіння простих речовин (як металів, так і неметалів), наприклад:

 

 

 

2. Під час згоряння складних речовин на повітрі або у кисні утворюються, як правило, оксиди тих хімічних елементів, які утворюють складну речовину (винятком є речовини, що містять галогени та Нітроген) (мал. 47):

3. Нерозчинні гідроксиди під час нагрівання розкладаються на оксид відповідного металічного елемента і воду (мал. 48):

 

 

4. За звичайних умов нестійкі кислоти розкладаються на кислотний оксид і воду, наприклад:

5. Газуваті оксиди добувають під час термічного розкладання солей (мол. 49):

 


Деякі кислоти розкладаються під час нагрівання:

— ВИСНОВКИ I

Оксиди добувають під час горіння простих і складних речовин, а також термічним розкладанням нерозчинних гідроксидів, кислот і деяких солей.

Початковий рівень

1.    Яка проста речовина згоріла у кисні, якщо продуктом реакції є: а) карбон (IV) оксид; б) сульфур(ІУ) оксид; в) фосфор(У) оксид?

2.    Які оксиди утворюються внаслідок згоряння складних речовин, утворених:

а) Гідрогеном і Карбоном; б) Гідрогеном і Сульфуром; в) Цинком і Сульфуром?

Середній рівень

3.    Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна добути кальцій оксид, силіцій(ІУ) оксид, карбон(ІУ) оксид із простих речовин. До якого типу належать ці реакції?

4.    Напишіть рівняння реакції термічного розкладання магній карбонату, дайте назви продуктам реакції.

5.    Напишіть рівняння реакцій термічного розкладання гідроксидів, унаслідок яких утворюються манган(II) оксид, фе-рум(ІІ) оксид, ферум(ІІІ) оксид.

Достатній рівень

6.    Яка кількість речовини оксиду утвориться під час взаємодії магнію з киснем об’ємом (н. у.) 11,2 л?

7.    Яка маса фосфор(У) оксиду утвориться під час взаємодії 12,4 г фосфору і достатньої кількості кисню?

8.    Обчисліть об’єм (н. у.) сульфур(ІУ) оксиду, що утвориться під час спалювання 12,8 г сірки у достатній кількості кисню.

Високий рівень

9. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

 

10. * Унаслідок термічного розкладання 3,9 г кислоти, до складу

якої входить елемент головної підгрупи IV групи, утворився оксид масою 3 г. Встановіть формулу оксиду.

11. * Унаслідок розкладання 2,9 г нерозчинної основи, до склад}'

якої входить елемент головної підгрупи II групи, утворився оксид масою 2 г. Встановіть назву елемента.

12. * Під час взаємодії 5,6 г деякого неметалу з надлишком кисню

утворилося 12 г оксиду, у якому неметалічний елемент виявляє ступінь окиснення +4. Встановіть формул}' утвореного оксиду.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:20, Переглядів: 1874