Народна Освіта » Хімія » § 34. Амфотерні гідроксиди

НАРОДНА ОСВІТА

§ 34. Амфотерні гідроксиди

Опрацювавши параграф, ви:

дізнаєтеся, які гідроксиди називають амфотерними; вивчите властивості амфотерних гідроксидів.

1. Будова та фізичні властивості амфотерних гідроксидів

Амфотерні гідроксиди — це гідроксиди, які виявляють основні або кислотні властивості залежно від природи речовини, з якою вони реагують.

До амфотерних гідроксидів належать Be(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2, Mn(OH)3, Fe(OH)3, Cr(OH)3, Sn(OH)2, Pb(OH)2 та деякі інші.

Тип зв’язку між атомом металічного елемента і гідроксильними групами — ковалентний полярний.

Усі амфотерні гідроксиди — тверді речовини, нерозчинні у воді. Деякі забарвлені (Fe(OH)3 — бурий, Cr(OH)3 — сіро-зелений).

2. Хімічні властивості амфотерних гідроксидів

1) Унаслідок взаємодії амфотерних гідроксидів із кислотами утворюються солі і вода:

 

2) У результаті сплавляння лугів з алюміній гідроксидом заае.жно від молярних співвідношень реагентів утворюються солі — мета- або ортоааюмінати, із цинк гідроксидом — цинкати, а також вода:

 

3) У результаті взаємодії амфотерних гідроксидів із лугами у розчині утворюються комплексні сполуки:

4) При нагріванні амфотерні гідроксиди розкладаються на оксид відповідного металічного елемента і воду:

O ... слово «амфотерність» походить від грецького «амфотерос», що означає «обидва», «той і інший».

— ВИСНОВКИ

Амфотерні гідроксиди взаємодіють і з кислотами, і з лугами. Амфотерні гідроксиди розкладаються під час нагрівання.

Початковий рівень

1.    Які гідроксиди називають амфотерними?

2.    Укажіть формулу амфотерного гідроксиду:

A) Ba(OH)2    В) KOH

B) Mg(OH)2    Г) Zn(OH)2

3.    Укажіть молярну масу (г/моль) алюміній гідроксиду:

А) 98    Б) 78    В) 40    Г) 100

Середній рівень

4.    Установіть відповідність між формулою речовини і її класифікаційною належністю:

Формула    Класифікаційна належність

1)    Ca(OH)2    А) луг

2)    P9O.    Б) основний оксид

3)    Zn(OH)2    В) нерозчинна основа

4)    Mg(OH)2    Г) амфотерний гідроксид

Д) кислотний оксид

5.    У якому варіанті відповіді правильно вказано амфотерні гідроксиди?

1)    калій гідроксид

2)    цинк гідроксид

3)    магній гідроксид

4)    барій гідроксид

5)    алюміній гідроксид Варіанти відповіді.

А) 1,2    Б) 4,5    В) 2,5    Г) 3,4

6.    Напишіть рівняння реакції термічного розкладу алюміній гідроксиду.

7.    Обчисліть масову частку Оксигену у цинк гідроксиді.

Достатній рівень

8.    Укажіть речовину, яка під час реакції з лугом у розчині утворює осад, що розчиняється у надлишку лугу:

A) AlCl3    В) Mg(OH)2

Б) NaOH    Г) CaCO3

9.    У пробірку з розчином цинк хлориду учень добавив по краплях розчин калій гідроксиду до утворення осаду, який потім розділив на дві пробірки. У І пробірку він добавив надлишок розчину калій гідроксиду, у II — надлишок хлоридної кислоти. Унаслідок цього осад у

А) І пробірці розчинився    В) І і II розчинився

Б) II розчинився    Г) І і II не розчинився

10.    Яка маса алюміній оксиду утвориться внаслідок термічного розкладання 0,2 моль алюміній гідроксиду?

Високий рівень

11.    Напишіть рівняння хімічних реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

12.    Унаслідок термічного розкладання 0,2 моль нерозчинного гідроксиду, утвореного хімічним елементом із ступенем окиснен-ня +3, утворилося 5,4 г води. Назвіть хімічний елемент.

13. * Установіть формулу гідроксиду, утвореного хімічним елемен

том із ступенем окиснення +3, якщо масова частка Оксигену у гідроксиді дорівнює 46,60%.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:19, Переглядів: 1957