Народна Освіта » Хімія » § 27. Кислоти

НАРОДНА ОСВІТА

§ 27. Кислоти

Опрацювавши параграф, ви дізнаєтеся:

яку будову мають кислоти;

формули і назви деяких кислот;

як визначати валентність кислотного залишку;

про поширеність кислот у природі і їх використання.

1. Склад і будова кислот

Пригадайте з курсу 7 клас}', що внаслідок взаємодії оксидів неметалічних елементів з водою утворюються кислоти: H3PO4 — ортофосфатна кислота, H2CO3 — карбонатна кислота.

Кислоти — це складні речовини, молекули яких містять один чи декілька атомів Гідрогену (які під час хімічних реакцій здатні заміщуватися на атоми металічного елемента) і кислотні залишки.

Усі кислоти мають молекулярну будову.

У молекулах кислот атоми Гідрогену зв’язані з кислотним залишком ковалентним полярним зв’язком.

Атом чи групу атомів у молекулі кислоти, які сполучені з атомами Гідрогену, називають кислотним залишком.

Запишіть у зошиті формулу карбонатної кислоти і підкресліть кислотний залишок.

Валентність кислотного залишку дорівнює числу атомів Гідрогену у молекулі кислоти.

Яка валентність кислотного залишку у карбонатній кислоті?

Елемент, що утворює кислоту, називають кислототворним. Наприклад, у карбонатній кислоті кислототворним елементом є Карбон.

Який кислототворний елемент в ортофосфатній кислоті?

2. Формули і назви деяких неорганічних кислот

У формулах кислот підкреслено кислотні залишки і вказано значення їх валентності.

3. Класифікація кислот

Кислоти класифікують за різними ознаками.

1) За наявністю чи відсутністю Оксигену у складі кислоти: • безоксигенові кислоти (НС1, H2S, HF, HBr тощо). Безоксиге-новими кислотами є водні розчини сполук неметалічних елементів головних підгруп VI та VII груп із Гідрогеном: H2S, HF, НС1, HBr, НІ тощо).

•    оксигеновмісні кислоти (H2SO1, H2CO3, HNO3 та інші). Окси-геновмісні кислоти, як правило, є гідратами оксидів немета-лічних елементів:

SO3 + H2O = H2SO1

Для кожної оксигеновмісної кислоти існує відповідний оксид. В кислоті і в оксиді кислотоворний елемент має одне й те саме значення валентності:

IV    IV    VV

H2CO3-CO2    H3PO1-P2O5

2)    За основністю, яка визначається числом атомів Гідрогену, що здатні під час реакцій заміщуватися на атоми металічного елемента:

•    одноосновні (НС1, НВг, HI, HNO3);

•    двохосновні (H2SO1, H2CO3, H2SO3);

•    трьохосновні (H3PO1, H3AsO1).

3)    За силою, що визначається активністю кислоти під час хімічних реакцій.

•    сильні кислоти: HNO3, HI, НВг, НС1, H2SO1

•    кислоти середньої сили: H2SO3, H3PO3, НЕ

•    слабкі кислоти: H9CO3, H9S, H2SiO3.

4.    Поширеність у природі

Під час вивержень вулканів в атмосферу надходить гідроген сульфід H2S і сульфурОЛО оксид SO9. Розчин гідроген сульфіду у воді є сульфідною кислотою. Унаслідок розчинення сульфур(ГУ) оксиду у воді утворюється сульфітна кислота.

Сульфідна кислота міститься у водах мінеральних джерел; хлорид на кислота — у шлунковому соку; карбонатна кислота входить до складу природних мінеральних вод; нітратна і сульфітна містяться у дощовій воді.

5.    Використання кислот

Хлоридну кислоту використовують для одержання хлоридів Цинку, Феруму, Мангану; для очищення поверхні металів від оксидів перед лудінням, нікелюванням, хромуванням; у виробництві фарб і ліків.

Сульфатну кислоту використовують у виробництві інших кислот, солей, добрив, барвників, ліків, під час очищення нафтопродуктів.

Нітратну кислоту використовують у виробництві добрив, вибухових речовин, барвників.

Ортофосфатну кислоту використовують під час виробництва добрив і мийних засобів.

— ВИСНОВКИ ^і

   Кислоти — це складні речовини, молекули яких містять один чи декілька атомів Гідрогену і кислотні залишки. Атоми Гідрогену у молекулі кислоти під час хімічних реакцій здатні заміщуватися на атоми металічного елемента.

   Розрізняють оксигеновмісні та безоксигенові кислоти; одно-, двох- та трьохосновні кислоти; слабкі, середньої сили та сильні кислоти.

   Кислоти поширені у природі.

   Кислоти використовують у промисловості.

Початковий рівень

1.    Укажіть хімічний елемент, що обов’язково входить до складу кислот:

А) Гідроген Б) Оксиген В) Сульфур Г) Нітроген

2.    Серед поданих формул виберіть формули кислот: KNO3, Na2SO4, НС1, AgCl, H2CO3, H2S, K2S, H2SO3, HNO3, H3PO4.

3.    Укажіть формулу одноосновної кислоти:

A) H3PO4    Б) H2S    В) HNO3    Г) H2SO3

4.    Укажіть формулу одноосновної безоксигенової кислоти:

A) H2S    Б) H2SiO3    В) HNO3    Г) HF

5.    Позначте хімічну формулу оксигеновмісної кислоти:

A) HCl    Б) H2S    В) HNO3    Г) HBr

6.    Установіть відповідність між назвою кислоти і її використанням:

Назва кислоти    Використання кислоти

1) карбонатна    А) виробництво мінеральних добрив

2)    хлоридна    Б) під час паяння металів

3)    ортофосфатна    В) очищення поверхні металів від іржі

4)    нітратна    Г) виготовлення газованих напоїв

Д) у харчовій промисловості

Середній рівень

7.    Укажіть значення валентності кислотного залишку сульфітної кислоти:

А) І    Б) II    В) III    Г) IV

8.    Укажіть кислоту, валентність кислотного залишку якої дорівнює III:

А) нітратна    В) хлоридна

Б) сульфатна    Г) ортофосфатна

9.    У якому варіанті відповіді вказано оксигеновмісні кислоти?

1)    хлоридна кислота

2)    силікатна кислота

3)    сульфідна кислота

4)    сульфітна кислота

5)    бромідна кислота Варіанти відповіді.

А) 1,3    Б) 2,5    В) 2,4    Г) 3,4

Достатній рівень

10.    Розмістіть порції кислот у порядку збільшення їх маси:

A)    0,1 моль карбонатної кислоти Б) 0,3 моль сульфідної кислоти

B)    ОД моль сульфатної кислоти Г) 0,2 моль силікатної кислоти

11.    Обчисліть масові частки елементів у карбонатній кислоті.

12.    Напишіть формули оксидів, які відповідають а) сульфатній,

б) сульфітній і в) силікатній кислотам.

13.    Знайдіть кількість речовини сульфатної кислоти масою 19,6 г.

Високий рівень

14.    Укажіть кількість речовини Оксигену у 0,5 моль сульфатної кислоти:

А) 1,5    Б) 2,0    В) 2,5    Г) 3,0

15.    Установіть відповідність між кількістю речовини кислоти і її масою (г) :

Кількість речовини кислоти    Маса (г) кислоти

1)    0,5 моль сульфатної кислоти    А) 29,2

2)    0,8 моль хлоридної кислоти    Б) 35

3)    0,2 моль ортофосфатної кислоти В) 39

4)    0,5 моль силікатної кислоти    Г) 19,6

Д) 49

16. * У воді об’ємом 1 л розчинили гідроген хлорид об’ємом ЗО л

(н. у.). Обчисліть масову частку гідроген хлориду в одержаному розчині.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:15, Переглядів: 2756