Народна Освіта » Географія » § 43. Густота населення в різних частинах світу й України

НАРОДНА ОСВІТА

§ 43. Густота населення в різних частинах світу й України

Які географічні показники густоти населення ви визначали раніше? Які картографічні та інші матеріали потрібні для вивчення густоти населення?

1 Густота населення та закономірності її розподілу у світі Розміщення населення характеризує показник густоти населення.

Густоту населення визначають шляхом ділення показника кількості населення на площу території (осіб/км2).

Середня густота населення Землі у 2013 р. становила 52 особи/км2 (без урахування Антарктиди).

Населення світу розміщено нерівномірно. Майже 70% населення проживає на 7 % суходолу Землі.

За рис. 43.3 визначте регіони світу з найбільшою густотою населення.

На густоту населення впливає низка чинників: природні, історичні (тривалість та особливості освоєння території), соціально-економічні (рівень розвитку господарства), демографічні (динаміка кількості населення) тощо.

На густоту населення зазвичай впливає не один із перелічених чинників, а кілька одночасно.

1) Вплив природних умов на густоту населення. Приблизно 1/2 населення світу зосереджена в низовинах (хоча вони становлять менше ніж 30% суходолу). Біля долин великих річок, які здебільшого протікають низовинами, у Східній, Південно-Східній, Південній Азії середня густота населення становить 400— 600 осіб/км2 (максимально — до 10 тис. осіб/км2). Розвиток тут землеробства (наприклад рисосіяння на зрошуваних землях) дозволяв отримувати декілька врожаїв на рік та прогодуватися великій кількості людей.

За картою атласу визначте, у долинах яких великих річок Східної, Південно-Східної та Південної Азії зосереджено найбільше населення.

Приблизно 1/3 людей Землі проживає на відстані не більше 50 км від моря (площа цієї смуги — 12% суходолу).

2) Вплив історичних умов. Про зв’язок природних та історичних умов формування густонаселених регіонів Землі свідчить такий факт: найдавніші держави світу (Шумер і Вавилон у межиріччі Тигру і Євфрату, Стародавній Єгипет — у долині річки

Ніл, держави Стародавньої Індії в долинах Інду й Гангу та Китаю в пониззях долин Янцзи й Хуанхе) сформувалися не тільки через те, що річки в нижні частини течії наносили родючий ґрунт, але й через субтропічний і тропічний клімат.

3) Вплив соціально-економічних чинників на густоту населення зумовлений необхідністю концентрації трудових ресурсів у промислових регіонах у XIX—XX ст.

Такими є промислові райони в Західній Європі (200— 600 осіб/км2, максимально — до 5 тис. осіб/км2) та на північно-східному узбережжі Північної Америки (325 осіб/км2).

Густота населення Європи становить 69 осіб/км2 (без урахування Росії — 97 осіб/км2). Найбільш густозаселеними країнами Європи на 2014 р. є Нідерланди (406 осіб/км2), Бельгія (342 особи/км2), Велика Британія (260 осіб/км2), Німеччина (227 осіб/км2).

4) Вплив демографічного чинника проявляється у високому природному' прирості населення територій, для яких тривалий час був характерним традиційний тип відтворення (Східна, Південна і Південно-Східна Азія). Від другої половини XX ст. демографічний вибух різко збільшив густоту населення Африки. У 1950— 2007 рр. кількість населення збільшилася майже в 4,4 разу! Рекордсменами за густотою населення є малі й мікродержави.

Одні з них є центрами економічної активності, мають високий рі-

вень життя й приваблюють сюди населення (Сингалур, Гонконг, Макао, Бахрейн), інші — туристичні центри (Монако, Мальдівські Острови, Мальта, Барбадос, Маврикій).

Країни з несприятливими природними умовами мають густоту населення 2—6 осіб/км2.

Поясніть, із якими саме несприятливими природними умовами пов'язана така низька густота населення в таких країнах (територіях): 1) Монголія, Лівія, Мавританія, Намібія, Австралія; 2) Гвіана, Гайана, Сури-нам, Габон; 3) Гренландія, Ісландія, північні частини Канади і Росії.

2 Густота населення України, її територіальні відмінності

Середня густота населення України на початок 2016 р. становила 75,2 особи/км2. Україна не належить до густонаселених держав Європи (25-те місце), цей показник є середнім для цієї частини світу. У зв’язку з процесами депопуляції густота населення після 1993 р. зменшується.

По областях України показники густоти населення відрізняються (див. додаток 10, с. 204). Найвища густота характерна для східних та західних областей, а також Київської області.

Висока густота населення на рівнинних не заболочених територіях Західної України (Львівській, Івано-Франківській, рівнинних частинах Чернівецької та Закарпатської областей) зумовлена природними, історичними та демографічними чинниками: м’яким кліматом, давнім заселенням, традиційно великою народжуваністю.

Значна густота населення в Донецькій, частині Луганської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької областей зумовлена розвитком промисловості в XIX—XX ст., яка потребувала великої кількості робочих рук. У ці промислові регіони населення переселялося не тільки з України, але значною мірою і з Росії.

Досить низька густота населення в поліських і степових областях України. Для поліських областей (північних частин Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей) низька густота населення зумовлена лісистістю території, значною заболоченість, невисокою родючістю ґрунтів. Найнижча густота населення спостерігається на Чернігівщині.

Низькі показники густоти населення характерні для посушливих степових областей: Херсонської, а також віддалених від промислових центрів і узбережжя морів частин Одеської, Миколаївської, Запорізької, Кіровоградської областей.

Рис. 43.5. Замок Паланок у Мукачевому.

Поясніть, чому Закарпаття є густонаселеним регіоном України?

Рис. 43.6. Густота населення України (станом на початок 2014 р.)

Несприятливі природні умови визначають низьку густоту населення також у гірських районах Карпат і Криму (Закарпатська, Львівська, Чернівецька області та Автономна Республіка Крим).

ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення регіонів України з найбільшою і найменшою густотою населення

Знайдіть на карті атласу та в додатку 10 (с. 204) регіони з найбільшою та найменшою густотою населення в Україні. Поясніть причини таких показників у кожному' з регіонів. 1 * 3 4 * 6

1. Дайте визначення поняття «густота населення». 2. Які чинники впли

вають на густоту населення?

3. Проаналізуйте вплив природних, історичних, соціально-економічних і демографічних чинників на густоту населення: 1) Землі; 2) України.

4. Поясніть, як формувалися регіони світу з найвищою густотою насе

лення на Землі: 1) Східна Азія (Китай, Корея, Японія); 2) Південна Азія (Індія, Бангладеш, Пакистан, Шрі-Ланка); 3) Південно-Східна Азія (Індонезія, Таїланд, Філіппіни, Малайзія); 4) Західна Європа; 5) Атлантичне узбережжя північного сходу США й південного сходу Канади). 5. Порівняйте густоту населення України та світу, Європи. Зробіть висновки.

6. Визначте густоту населення України в 1993 р., коли його кількість була максимальною (52,2 млн осіб). Наскільки змінилася ця густота населення порівняно із 2016 р.? 7. Користуючись додатковою літературою або ресурсами Інтернету, проаналізуйте зміни густоти населення України в цілому та по нашій області. 8. Використовуючи дані Головного управління статистики у своїй області, отримані з Інтернету, визначте густоту населення нашого регіону на 2016 р. Зробіть висновок про те, які чинники вплинули на густоту населення нашої області.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Булава

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 31-07-2016, 23:39, Переглядів: 4747