Народна Освіта » Географія » § 46. Сільське населення й сільські поселення в Україні

НАРОДНА ОСВІТА

§ 46. Сільське населення й сільські поселення в Україні

Як ви вважаєте, чи відрізнялися українські сільські населені пункти в різних природних зонах і гірських районах минулого століття та сучасної України? Якщо так, то чим? Ці відмінності стали в наш час більшими чи меншими?

Сільське населення

Після скасування кріпацтва в Російській імперії в 1861 р., унаслідок швидкого розвитку промисловості в другій половині XIX ст. почався період поступового скорочення кількості сільського населення (у 1860 р. воно становило 93,6% від загальної кількості населення (у 1860 р. воно становило 93,6% від загальної кількості населення губерній з українським населенням). Розпад Російської імперії і встановлення радянської влади на території України прискорили темпи скорочення кількості сільського населення (індустріалізація, колективізація, політичні репресії, примусове переселення, міграції в інші райони колишнього СРСР).

Зміни частки сільського населення у xx — на початку XXI ст.

* У тодішніх межах губерній з українським населенням у складі Російської імперії.

** У тодішніх межах. Української РСР.

*** У 1939—1940 рр. частка сільського населення західноукраїнських областей, приєднаних до УРСР, становила 87% у Рівненській, 86% — у Тернопільській, 84% — у Волинській, 68% — у Львівській областях. ІІа Закарпатті орієнтовно 80% (1945 р.).

 

У наш час сільське населення по території країни розподіляється нерівномірно. Найбільша частка сільського населення проживає в західних і центральних областях України — 40—50%, найменша — у східних і південних областях — 10—20% (див. додаток 10, с. 204).

Виявіть закономірності розподілу густоти сільського населення в Україні за картою атласу.

Сільське розселення

В Україні на 2015 р. налічувалося 28388 сільських населених пунктів (у 1959 р. — 42,2 тисяч). їхня кількість зменшується, але нерівномірно (від 7 до 50 за рік).

Сільські поселення поділяють за кількістю людей у селах на малі — до 500, середні — 500—1000 і великі — понад 1000 жителів.

На людність і розміщення сільських поселень впливають природні умови території. Невеликі села переважають на півночі України, у Поліссі. Вони розташовані на підвищеннях місцевості (вододільних рівнинах), подалі від заболочених берегів річок.

 

Села людністю 500—1000 і більше жителів переважають у лісостеповій і на півночі степової зони. Тут характерний долинно-яружний тип розселення. У долинах більш вологий мікроклімат, ближче до поверхні залягають ґрунтові води, що давало можливість копати криниці й створювати ставки.

Великі села на півдні України, у степовій зоні, на декілька кілометрів простягаються уздовж долин річок або балок. Південні села мають великі розміри та велику кількість жителів. Найбільше село України — Костянтинівна Запорізької області — налічує понад 12 тис. жителів.

У гірських районах поширений гірсько-долинний тип розселення. Переважають села середніх розмірів. Найвище розташоване село Випчина Чернівецької області (його абсолютна висота — 1100 м). Села дуже витягнуті вздовж річок і струмків. Найдовше село в Україні — Микулйчин у долині річки Прут (Івано-Франківська область) — має загальну протяжність 44 км.

За формою сільське розселення поділяють на дисперсне (розсіяне) — окремі подвір’я-садиби (хутори) та дисперсно-групове (села).

На жаль, система сільського розселення в Україні змінюється стихійно. Вчені вважають, що основою змін системи сільського розселення повинна бути концепція національної системи розселення та обґрунтована політика з розселення населення, зокрема розробка програм розселення в регіоні, яка має стати складовою комплексної програми розвитку території.


 

1. Як змінювалася частка сільського населення в Україні за останні 150 років?

2. Як у наш час відрізняються області України за часткою сільського населення? Чому?

3. На які групи поділяються села України за людністю (кількістю жителів)?

4. На які групи поділяють сільське розселення за формою?

5. До якої групи за формою розселення й людністю належить наше село (або найближче до нас село)?

6. Як впливають природні умови на:

1) форми сільського розселення;

2) розташування сільського населеного пункту щодо форм рельєфу;

3) людність?

7. Спробуйте перелічити проблеми сільського розселення в Україні та своїй місцевості.

 

Це матеріал з підручника Географія 8 клас Булава

 

Категорія: Географія

Автор: admin от 31-07-2016, 23:56, Переглядів: 1430