Народна Освіта » Материалы за 31.07.2016

НАРОДНА ОСВІТА§ 47. Расовий та етнічний склад населення світу

Автор: admin от 31-07-2016, 23:59, переглянуло: 2236

Ви вже вивчали склад населення Землі та маєте уявлення про людські раси — групи людей, що склалися упродовж тривалого розвитку. Вони мають спільні характерні риси зовнішності та внутрішні особливості організму (групу крові тощо), які передаються спадково (від батьків до дітей).

Категорія: Географія

 


§ 46. Сільське населення й сільські поселення в Україні

Автор: admin от 31-07-2016, 23:56, переглянуло: 1352

Після скасування кріпацтва в Російській імперії в 1861 р., унаслідок швидкого розвитку промисловості в другій половині XIX ст. почався період поступового скорочення кількості сільського населення (у 1860 р. воно становило 93,6% від загальної кількості населення (у 1860 р. воно становило 93,6% від загальної кількості населення губерній з українським населенням).

Категорія: Географія

 


§ 45. Міські поселення й міське населення в Україні

Автор: admin от 31-07-2016, 23:41, переглянуло: 1725

Перші античні міста в межах сучасної території України були засновані на узбережжі Чорного моря грецькими колоністами в VII—V ст. до н. е. У IX—X ст. на території Русі існувало 24 міста; у XI—ХП ст. — 200 міст, у XIII ст. — 247. У ХУП ст. на українських землях налічувалося близько 1000 міст і містечок.

Категорія: Географія

 


§ 44. Розселення населення у світі

Автор: admin от 31-07-2016, 23:40, переглянуло: 1199

Історія формування мережі розселення Розселення — це результат історичних процесів розподілу населення по території країни у формі мережі населених пунктів (поселень). Населений пункт — відносно компактна територія, на якій розташовані житлові будівлі з обслуговуючими їх мережами (тепло-, водо-, газопостачання тощо) і допоміжними спорудами для забезпечення постійної життєдіяльності людей.

Категорія: Географія

 


§ 43. Густота населення в різних частинах світу й України

Автор: admin от 31-07-2016, 23:39, переглянуло: 4668

Густоту населення визначають шляхом ділення показника кількості населення на площу території (осіб/км2).

Середня густота населення Землі у 2013 р. становила 52 особи/км2 (без урахування Антарктиди).

Населення світу розміщено нерівномірно. Майже 70% населення проживає на 7 % суходолу Землі.

Категорія: Географія

 


§ 42. Статево-віковий склад населення світу і України

Автор: admin от 31-07-2016, 23:36, переглянуло: 7058

Статева структура населення — це співвідношення кількості чоловіків і жінок у загальній кількості населення. Вона формується під впливом регіональних особливостей, процесів природного руху населення, міграцій, традицій, а також війн (оскільки втрати у війнах особливо значні серед осіб чоловічої статі).

Категорія: Географія

 


§ 41. Механічний рух (міграції) населення. Українська діаспора

Автор: admin от 31-07-2016, 23:36, переглянуло: 1627

Міграції — переміщення населення через адміністративні чі державні кордони, пов’язані зі зміною місця проживання, наза вжди чи на певний тривалий період. Людей, що переміщуються називають мігрантами.

Категорія: Географія

 


§ 40. Кількість населення у світі та Україні

Автор: admin от 31-07-2016, 23:35, переглянуло: 2014

Основою кожної держави є населення — люди, які є її громадянами, носіями державного суверенітету. Розвиток держави неможливий без достатньої кількості населення, його праце-ресурсного та інтелектуального потенціалу, виробничої й духовної культури.

Наука, що вивчає склад населення та закономірності його змін (рухів), має назву демографія (від давньогрец. «демос» — народ та латин, «графе» — опис).

Категорія: Географія

 


§ 39. Моніторинг навколишнього середовища

Автор: admin от 31-07-2016, 23:35, переглянуло: 1130

Від стану навколишнього середовища залежить здоров’я людей. Щоб проводити заходи щодо запобігання та усунення негативного впливу природних й антропогенних чинників, у кожній країні (та у світі в цілому) необхідно здійснювати спостереження та контроль за станом навколишнього середовища — його моніторинг (англ, monitoring — контроль).

Категорія: Географія

 


§ 38. Природно-заповідний фонд і національна екологічна мережа України

Автор: admin от 31-07-2016, 23:34, переглянуло: 1979

Згідно із Законом України «Про природно-заповідний фонд України», до об’єктів природно-заповідного фонду належать 11 категорій територій та об’єктів із різним охоронним статусом і призначенням, які станом на 2016 р. займають понад 6% площі України.

Природні заповідники — об’єкти найвищого ступеня охорони.

Категорія: Географія

 

Назад Вперед