Народна Освіта » Культура Норвегії. Художня культура 11 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Культура Норвегії. Художня культура 11 клас

Церква Лаердал. НорвегіяНорвегія славиться у світі видатними досяг­неннями своєї художньої культури. Норвезька ар­хітектура відома унікальними церквами, що нале­жать до XI ст. і вважаються одними з найстаріших дерев'яних будівель у Європі. Також у Норвегії збереглося багато старовинних культурних тради­цій, народних танців, пісень та чудових казок.

Усесвітньовідомими є норвезькі митці: ху­дожник Е. Мунк, скульптор Г. Вігаланда, пись­менники Б. Бйорнсон, С. Унсет, К. Гамсун та Г. Ібсен, а найславетнішим композитором Норве­гії епохи романтизму є Е. Гріг.Едвард Гріг

Едвард Гріг — норвезький композитор, піаніст, диригент і музич­ний діяч світового значення. Його творчість хоча й зазнала впливу ні­мецького романтизму, проте є глибоко національною та самобутньою. Переважно мініатюрист, Гріг проявив себе як майстер фортепіанної («Ліричні п'єси» та інші цикли) і камерно-вокальної музики. Яскра­вий індивідуальний стиль Гріга як тонкого колориста багато в чому близький до музичного імпресіонізму. У ряді творів композитора вті­лено образи народних легенд і сказань (частини з музики до п'єси

«Пер Гюнт», фортепіанні п'єси «Хода гномів», «Кобольд»). Також Гріг обробляв норвезькі народ­ні мелодії. Під їхнім впливом норвезького фоль­клору склалися характерні для композитора сти­лістичні прийоми й особливості гармонії та ритміки. Творчість Гріга становить цілу епоху в розвитку норвезького мистецтва.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

  • Підготуйте виставу шкільного театру за дра­мою Г. Ібсена «Пер Гюнт», використовуючи му­зику Е. Гріга.
  • Проведіть творчий вечір, присвячений життю й музичній спадщині Е. Гріга.
Категорія: ---

Автор: admin от 25-02-2013, 22:50, Переглядів: 3364