Народна Освіта » Художня культура » Культура країн Прибалтики.Художня культура 11 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Культура країн Прибалтики.Художня культура 11 клас

Багато гарних пісень та легенд побутує в країнах Прибалтики — Литві, Латвії, Естонії. Любов до рідної землі, що втілилась у музиці, піснях, танцях, поезії, в архітектурі, живописі, скульптурі, є важливою рисою народної культури.

Народи Прибалтики люблять і зберігають власну національну му­зичну культуру. Співуча душа прибалтів особливо виразно відобрази­лася в пісні. Можливо, тому в цих країнах з особливою увагою став­ляться до пісенних фестивалів і свят.Раймонд Паулс. Гості фестивалю Нова хвиля в Юрмалі

Видатними постатями в художній культурі країн Прибалтики є М. Чюрльоніс та Р. Паулс, творчість яких здобула всесвітню славу.

М. Чюрльоніс — литовський художник-символіст, композиторМ.Чюрльоніс.Соната весни.Алегро

Мікалоюс Константінас Чюрльоніс — литовський художник, ком­позитор і поет. У світовому живописі творчі здобутки цього майстра посідають особливе місце, а кращі з них хвилюють саме своїм «музич­ним живописом ».Чюрльоніс — автор перших литовських симфонічних поем «У лісі» і «Море», увертюри «Кястутіс», кантати для хору й сим­фонічного оркестру «Ве ргоілтсііз», струнного квартету. Також він за­писав і обробив понад 60 литовських народних пісень, склав понад 200 творів для фортепіано.

Чюрльоніс був одним з ініціаторів і учасни­ків першої литовської художньої виставки у Віль­нюсі 1907 р. Між першими творами Чюрльоніса- композитора і першою оригінальною за стилем роботою Чюрльоніса-художника лежить сім ро­ків. Восени 1903 р. він написав картину «Музи­ка лісу». Тема й назва її запозичена митцем із власної симфонічної поеми «У лісі». Картина проста, образи її начебто породжені традиційни­ми літературно-поетичними порівняннями:             шум

у лісі — це музика; прямі стовбури сосен — стру­ни; вітер, що летить повз дерева,— це музикант, який торкає струни. Пейзаж тут — лише симво­лічна форма втілення задуму, вираження думок і почуттів.

Мрія художника про світову гармонію й кра­су втілена в циклах картин «Створення світу» і «Знаки Зодіаку». У цих творах Чюрльоніс роз­повідає не про створення землі, а про виникнен­ня краси світу, переходу природи від хаосу до гар­монії.

Твори Чюрльоніса поєднали вплив симво­лізму з елементами народного декоративно- прикладного мистецтва, а також прагнення мит­ця до синтезу мистецтв і пошуків аналогій музики й образотворчого мистецтва. Останнє осо­бливо виразно виявилося в картинах «Соната сонця», «Соната весни», «Соната моря», «Сона­та зірок».М.Чюрльоніс.Соната моря

Мистецька спадщина Чюрльоніса увійшла до золотого фонду культурних надбань литовсько­го народу та світової спільноти.

Ояр Раймонд Паулс — видатний латвійський композитор і політичний діяч, автор музики бага­тьох естрадних хітів і мелодій до фільмів, ініціа­тор міжнародних конкурсів молодих виконавців популярної музики «Юрмала» і «Нова хвиля».

Першими пісенними творами Паулса були «Ми зустрілися в березні», «Зимовий вечір». Зго­дом композитор написав музику для телефільмів «Стріли Робін Гуда», «Смерть під вітрилом», «Театр».

Популярність композиторові принесла в 1975 р. пісня «Листя жовте», а протягом п'яти наступних років він створив ще кілька шлягерів («Підберу музику», «Танець на барабані») та мю­зикли («Сестра Керрі» і «Шерлок Холмс»).

Величезний успіх супроводжував співтвор­чість Паулса зі співаками А. Пугачовою («Мае­стро», «Старовинний годинник», «Мільйон черво­них троянд», «Без мене»), В. Леонтьєвим («Зникли сонячні дні», «Кабаре», «Полюбіть піаніста»), Л. Вайкуле («Вернісаж», «Ще не вечір», «Шерлок Холмс»).

Одним із найбільших досягнень композитора е створення ним 1980 р. дитячого ансамблю «Дзе- гузіте» («Зозуленька»). Цей творчий колектив і нині популярний у різних країнах світу.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  • Створіть афішу до виставки творів М. Чюрльоніса.
  • Підготуйтесь до інтерв'ю з Р. Паулсом.

Автор: igor от 26-02-2013, 23:47, Переглядів: 3921