Народна Освіта » Культура Хорватії. Художня культура 11 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Культура Хорватії. Художня культура 11 клас

Південно-західні слов'янські народи, які мешкають на території Хорватії, Словенії, Сербії, Чорногорії та Македонії, мають багату ду­ховну й мистецьку спадщину, що протягом століть формувалася під впливом античної культури Греції, Риму і Візантії, а також культур провідних країн Європи та Сходу. Проте ці народи зберегли власну са­мобутню культуру, зокрема художню творчість, яка увійшла до скарб­ниці світового мистецтва.

Хорватія

Зліва - Кафедральний собор у Хорватії. Зправа - Острів ШипанХорватія — єдина європейська країна, у якій поєдналися тради­ції Заходу та Сходу, Центральної та Південної Середземної Європи, традиції православного, католицького та ісламського світу. Усе це знай­шло відображення в унікальних пам'ятках культурно-історичної спад­щини хорватського народу.

На території Хорватії розташовано чимало пам'яток світового значення: острів Шипан (епоха Ренесансу), кафедральний собор у Шибенику (XV ст., єдиний у Європі храм, зведений з кам'яних плит), каплиця в Трогирі (XV ст., у ній налічується 150 скульптур­них та барельєфних зображень людського обличчя), близько 80 ори­гінальних літніх резиденцій знаті, побудованих за часів епохи Від­родження.

Іще однією важливою характерною рисою Хорватії є її урбаніс­тична культура. У цій країні є багато міст, які було засновано ще в античний або середньовічний періоди. Кожне місто має власні особ­ливості, що характеризують певну історичну епоху.

У музичному мистецтві гордістю Хорватії є два видатні компози­тори епохи Ренесансу. Перший — Дж. Скветич (Ск'яветті), який меш­кав у Шибенику й керував хором у головному соборі міста. Він напи­сав кілька мадригалів для 4—5 голосів та інші твори, що були популярні навіть у царині ренесансного мистецтва Італії. Другий ком­позитор — І. Лукачич, відомий як органіст собору в Спліті, — видав збірку творів для 1—5 голосів у супроводі органу.

У XVIII ст. світову славу Хорватії принесла творчість компози­тора Л. Соркочевича. Він навчався музики в італійських митців, ба­гато подорожував Європою, був особисто знайомий із Гайдном та Ґлю- ком. Його прекрасні симфонії, що виконувались по всьому світу, є яскравим взірцем цього музичного жанру.

Категорія: ---

Автор: admin от 25-02-2013, 23:18, Переглядів: 3050