Народна Освіта » Художня культура » Культура Данії. Художня культура 11 клас

НАРОДНА ОСВІТА

Культура Данії. Художня культура 11 клас

Данія — одна з найстаріших країн Європи, її культура розви­валась на основі місцевих народних традицій і зазнала впливу інших європейських країн. Найвизначнішим явищем в історії датської та сві­тової літератури XIX ст. стала творчість талановитого письменника- казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

Ганс Крістіан Андерсен. Творчість письменника посідає важливе місце в художній культурі Данії. Основна частина літературної спад­щини Андерсена — його казки та оповідання: збірники «Казки, що бу­ли розказані дітям», «Нові казки», «Історії», «Нові казки та історії».Міська ратуша в Копенгагені. Ганс Крістіан Андерсен. Скульптура "Русалонька в місті Копенгаген"

Користуючись народними датськими сюжетами й створюючи власні оригінальні казки, Андерсен із тонкою іронією та сатирою ві­добразив у них складні життєві суперечності («Маленький Клаус і Ве­ликий Клаус», «Принцеса на горошині», «Нове плаття короля», «Ка­лоші щастя», «Соловей» та ін.)

Своєрідність чудових казок Андерсена полягає в тому, що він, з одного боку, незвично олюднив, наблизив до життя фантастичних персонажів («Дюймовочка», «Русалонька», «Снігова Королева»), а з другого, — казкар надав фантастичності звичайним предметам та явищам. Люди, іграшки, предмети побутового вжитку, тварини, які стають героями його творів, переживають небачені чарівні пригоди («Бронзовий кабан», «Штопальна голка», «Комірець», «Олов'яний сол­датик», «Кресало» та ін.).

Особливу привабливість надають казкам гумор та жива розмов­на мова. Надзвичайно велика роль у творах Андерсена належить опо­відачеві: він є носієм етичного ідеалу письменника, взірцем його по­зитивного героя.

У казках Андерсен оспівував такі чесноти, як справедливість, до­брота, любов та людська гідність. Ці просвітницькі та гуманістичні принципи письменник узяв за основу своєї творчості.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

  • Підготуйте виставу шкільного театру «За що Г. К. Андерсен удостоївся пам'ятника за життя?»
  •  Проведіть конкурс лібрето до балету на одну з казок Г. К. Андерсена.
  •  Підготуйте літературний вечір, присвячений творчості Г. К. Андерсена.

Автор: admin от 25-02-2013, 22:42, Переглядів: 3819