Народна Освіта » Материалы за 03.01.2017

НАРОДНА ОСВІТАВикористання послідовного паралельного з'єднання споживачів у побуті. Правила монтажу розгалуженої електромережі у побуті

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 21:05, переглянуло: 1882

Як відомо з фізики, в електричних мережах застосовують послідовне (нерозгалужене), паралельне (розгалужене) і мішане сполучення електричних споживачів.

Вимикачі, рубильники, запобіжники вмикають в електричні мережі послідовно з електрообладнанням. Немає необхідності викручувати лампу з патрона, коли її треба вимкнути, а досить розімкнути ланцюг встановленим у зручному місці вимикачем, сполученим з цією лампою послідовно.

Категорія: Технології ( Трудове навчання )

 


Перша допомога при ураженні електричним струмом

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 21:05, переглянуло: 1068

Ураженого струмом насамперед треба звільнити від дії струму. Варто пам’ятати, що доторкатися до людини, яка перебуває під дією струму, небезпечно. Той, хто надає допомогу, повинен дотримуватися таких правил:

1) для припинення дії струму на потерпілого - вимкнути найближчий рубильник;

2) якщо негайно вимкнути рубильник неможливо, то треба відтягти потерпілого від струмопровідних частин.

Категорія: Технології ( Трудове навчання )

 


Неоновий пробник, амперметр, вольтметр і авометр

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 21:04, переглянуло: 1584

Електровимірювальні прилади реагують на струм, що через них проходить незалежно від того, що вони вимірюють: струм, напругу, потужність, опір тощо. Залежність показів приладів від тієї або іншої величини досягається шляхом їх відповідного вмикання. Наприклад, амперметр вмикається послідовно в електричний ланцюг і реагує безпосередньо на струм у ланцюгу, а вольтметр приєднується паралельно певній ділянці ланцюга і тому при зміні напруги змінюється струм.

Категорія: Технології ( Трудове навчання )

 


Лічильник електроенергії

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 21:04, переглянуло: 701

Особливий інтерес викликає електровимірювальний прилад індукційної системи - електролічильник, який використовується для обліку витрат електричної енергії змінного струму (рис. 128).

Ного нерухома частина складається з двох електромагнітів (1) і (2), осердя яких виготовлені з тонколистої електротехнічної сталі. Обмотка першого електромагніта, яка виготовлена з товстого ізольованого мідного дроту діаметром 1,2 мм, має малу кількість витків, вмикається послідовно до навантаження і називається струмовою обмоткою. Обмотка другого електромагніта (2) виготовлена з тонкого ізольованого дроту діаметром 0,15 мм, має до 17 000 витків і вмикається паралельно до навантаження. Називається вона обмоткою напруги.

Категорія: Технології ( Трудове навчання )

 


Система вимірювальних приладів

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 21:00, переглянуло: 2843

У залежності від фізичного явища, на використанні якого заснований принцип дії вимірювального механізму, розрізняють системи електровимірювальних приладів, наприклад, магнітоелектричну, електромагнітну, електродинамічну, термоелектричну, індукційну тощо. Система електровимірювальних приладів обирається в залежності від частоти струму.

Категорія: Технології ( Трудове навчання )

 


Принцип дії і будова контрольно вимірювальних приладів

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 21:00, переглянуло: 1978

Електровимірювальні прилади призначені для вимірювання електричних величин. У технічних електровимірювальних приладах відлік показів відбувається за допомогою стрілки, електронного променя, а також цифрового відліку (рис. 123).

Електровимірювальні прилади, які показують числове значення вимірюваної величини, називаються показувальними або приладами безпосередньої оцінки (наприклад, вольтметр, амперметр, омметр та інші).

Категорія: Технології ( Трудове навчання )

 


Професіограма як джерело інформації про професію

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 20:59, переглянуло: 872

Правильний вибір професії вимагає більш повного знання змісту, характеру праці і стосунків у процесі майбутньої трудової діяльності. Джерелом таких знань можуть бути навчальні заняття, різноманітні форми позакласної роботи, суспільно корисної продуктивної праці, зустрічі - бесіди з спеціалістами, самостійне вивчення літератури і т. п.

Одним із важливих джерел інформації про професію є профе-сіограми. Професіограма - це характеристика, опис професії, що включає основні вимоги, які пред’являє професія до особистісних якостей людини: розумових, психологічних, фізичних та ін.

Категорія: Технології ( Трудове навчання )

 


Принципи вибору професії

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 20:59, переглянуло: 798

Проблема вибору професії, свого місця в житті - одвічна проблема молоді. Вона завжди залишається гострою і хвилюючою, оскільки кожній людині хочеться прожити цікаве, корисне, змістовне життя.

Для одних підлітків вибір професії пов’язаний з безкінечними ваганнями, для інших - це час сміливого пошуку, для третіх - час розчарувань.

Зробити хороший вибір - це означає вибрати роботу, яка, по-перше, потрібна людям, суспільству, по-друге, може бути доступною і посильною для тебе в майбутньому, по-третє, може приносити тобі задоволення, радість. Якщо коротко, то формула хорошого вибору виражається трьома словами: «треба», «можу», «хочу».

Категорія: Технології ( Трудове навчання )

 


Поняття про якість, ергономічну ти екологічну оцінку об'єктів праці

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 20:59, переглянуло: 548

Кожний спроектований і прийнятий на виробництві виріб повинен скласти «іспит» на якість, пройти атестацію.

Передбачено, що він може отримати одну із двох «оцінок» - категорій: вищу і першу. Вироби вищої категорії повинні бути вищого технічного рівня, конкурентоспроможними на ринках, відповідати міжнародним стандартам, приносити народному господарству економічний ефект.

Категорія: Технології ( Трудове навчання )

 


Оздоблення виробів із деревини, виготовлених на токарних верстатах

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 20:58, переглянуло: 922

Вироби із деревини, виготовлені на токарних верстатах, також оздоблюють. Розрізняють оздоблення декоративне і прозоре. При декоративному оздобленні готові виточені вироби додатково прикрашають різьбленням та інкрустацією, розмальовують фарбами, обпалюють, тонують тощо.

Категорія: Технології ( Трудове навчання )