Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » Неоновий пробник, амперметр, вольтметр і авометр

НАРОДНА ОСВІТА

Неоновий пробник, амперметр, вольтметр і авометр

Електровимірювальні прилади реагують на струм, що через них проходить незалежно від того, що вони вимірюють: струм, напругу, потужність, опір тощо. Залежність показів приладів від тієї або іншої величини досягається шляхом їх відповідного вмикання. Наприклад, амперметр вмикається послідовно в електричний ланцюг і реагує безпосередньо на струм у ланцюгу, а вольтметр приєднується паралельно певній ділянці ланцюга і тому при зміні напруги змінюється струм.

Прилади відрізняються насамперед своїм призначенням: є прилади для вимірювання електричних величин, а деякі використовуються для перевірки наявності напруги в електромережі, це пробник.

Пробник має вигляд викрутки з розташованою всередині неоновою лампочкою. Для перевірки наявності напруги в електричному колі слід пробник неізольованим кінцем під’єднати до контакту, наприклад, в електропатроні, пальцем доторкнутися до протилежного кінця пробника. Неонова лампочка, що загориться, свідчить про наявність в електричній мережі напруги.

 

 

 

 

Для вимірювання сили струму амперметр вмикають у вимірюване коло послідовно до навантаження її (рис. 130 а, б, в, г). Щоб вмикання амперметра не відбивалося на режимі живлення навантаження, його опір, який зветься внутрішнім опором приладу, має бути в багато разів меншим за опір навантаження.

Вольтметром вимірюють напругу, ЄРС і різницю потенціалів. Прилад під’єднують паралельно до ділянки електричної мережі, напруга на якій вимірюється, або паралельно до джерела електричної енергії (рис. 130 а, б, в, г).

Щоб вмикання вольтметра не впливало на електричний режим електричної мережі, його внутрішній опір має бути дуже великим, в багато разів більшим за опір вимірюваної ділянки мережі.

На практиці для характеристики внутрішнього опору вольтметра слугує величина опору, який припадає на 1 В шкали приладу.

 

 

Для отримання точніших результатів вимірювань варто використовувати вольтметр із вищим внутрішнім опором.

Для розширення меж вимірювань застосовуються універсальні вимірювальні прилади магнітно-електричної системи (мікроампер-метри), якими вимірюють різні напруги і струм (змінні та постійні), а також величину опорів. Такі прилади називаються авометрами.

Для вимірювань у колах змінного струму як випрямляч використовується детектор.

Для вимірювання приладом різних напруг використовується набір

Додаткових опорів.

Якщо послідовно з гальванометром увімкнути додатковий опір (рис. 131), то напруга буде змінюватися. Прилад працюватиме як вольтметр, тож при вмиканні додаткового опору ціна поділки збільшується, а це свідчить про те, що, використовуючи різні додаткові опори, одним приладом можна вимірювати різні напруги.

Щоб виміряти струми, на які не розрахований гальванометр, необ-ХіДно паралельно приладу ввімкнути опір-шунт (рис. 132).

Використання різних шунтів уможливлює за допомогою одного приладу вимірювати струми різної величини.

Для вимірювань опорів в авометрі використовується спеціальна батарейка. Роботу омметра подано на схемі (рис. 133).

Коло складається із джерела струму, опору И і реостата. Для вимірювань великих опорів необхідно збільшити ЄРС джерела і опір К.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕЛЕКТРИЧНИХ

ВИМІРЮВАННЯХ

Електричні вимірювання необхідно проводити у визначеній послідовності:

1. Вивчити схему під’єднання електровимірювальних приладів в електромережу.

2. Згідно інструкції обрати на вимірювальному приладі необхідні величини напруги.

3. Підготувати прилади до вимірювань, перевірити їх технічний стан.

4. Встановити стрілки приладів на нульову позначку шкали.

5. Визначити ціну поділки шкали, поділивши номінальне значення шкали на число поділок.

6. Зібрати задану схему з дотриманням вимог техніки безпеки.

8. Категорично забороняється вмикати складену електричну схему або прилад у мережу без дозволу вчителя.

9. Забороняється торкатись до оголених струмопровідних частин проводки, яка перебуває під напругою.

10. Забороняється перевіряти наявність напруги пальцями або торкатися пальцями клем після вмикання схеми до джерела електроенергії.

11. Виявивши будь-які несправності в приладі, машині або апараті, що перебувають під напругою, негайно вимкніть рубильник і повідомте про це вчителя.

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 8 клас Мадзигон

 

Автор: vlad2017 от 3-01-2017, 21:04, Переглядів: 1462