Народна Освіта » Історія України » § 6. Історія на карті та в назвах

НАРОДНА ОСВІТА

§ 6. Історія на карті та в назвах

Що ми знаємо про історичну карту. Ви, напевно, не раз були свідками такого звертання: «Подивіться уважно на карту України  . Знайоме? Отже, ви зггаєте, ідо таке карта.

Карта - уменшене в бага'го разів зображення поверхні Землі й окремих її частин: материків, країн, регіонів, поселень тощо - за допомогою умовних позначок.

Серед багатьох карт нас цікавлять історичні. Вони є унікальним інформаційним джерелом. За ними можна простежити, як народи заселяли окремі території, змінювалися кордони держав, через які країни пролягали важливі торгові шляхи, в якому напрямку рухалися завойовники і як визволяли поневолені землі. На десятки запитань дасть відповідь історична карта.

Щоб зрозуміти карту, потрібно добре вивчити умовні позначки, розташовані в одному з її кутів, звернути увагу на масштаб, який указує на те, у скільки разів справжнє зображення зменшене на аркуші. Уважно прочитайте назву карти. Вона допоможе вам орієнтуватися в зображуваному. Наприклад, ♦Українські землі в Х-ХІ ст.». Часто карти присвячені окремим подіям: «Національно-визвольна війна українського народу 1648—1657 pp.», або темам: «Заселення українських земель у IV-VII ст.» тощо.

Поміркуймо

Чому історична карта - важливе джерело інформації? Про що може розповісти історична карта?

Мандрівка картою України. Подивімося на карту України. Перед нами її минуле і сучасне. Сучасне - це 24 області й Автономна Республіка Крим. Минуле - це показані на карті поступові зміни її території, розселення народів, які жили й живуть в Україні.

Розгляньмо, наприклад, карту «Розселення східних слов’ян у IV-VII ст.». Хто такі слов’яни? (Назвіть слов'янські племена, що проживали на українських землях).

Слов’яни - наші давні предки, які проживали на території сучасної України понад 1500 років тому. Жили вони племенами. Кожне плем’я мало власну назву, що зазвичай походила від назви тієї місцевості, де воно мешкало.

Основу життя слов’янських племен становили землеробство, скотарство, ремесло. Були слов’яни вправними мисливцями, рибалками, бортниками. Проживали в селищах. Житло будували з дерева та глини, яке зверху вкривали соломою або очеретом. Будівлі зводили за великим земляним валом. Згодом на валах з’явилися дерев’яні укріплення. Селища ставали багатолюдними і перетворювалися в міста - городй (від слів «городити», «обгороджувати»). Звідси й походить давньослов’янська назва міста — град.

Кожне слов’янське плем’я обирало князя. Це була шанована всіма людина. Під час війни князь був найстаршим серед воєначальників - воєвод. Для вирішення важливих справ князь скликав народні збори - віче, на яких колективно вирішувалися питання життя племені.

Поміркуймо

Як жили слов'яни? Якими видами діяльності вони займалися?

Наша держава — Україна. Напевно, серед ваших друзів не знайдеться жодного, хто б не знав назви нашої держави. Так, це - Україна! Назва нашої держави впродовж її існування була різною. Одна з перших - Русь, або, як стверджують чимало сучасних дослідників, Київська Русь. У часи Русі зародилася і теперішня назва - Україна. Це слово вперше внесено в літопис і вказує на такі українські землі: Київщину, Переяславщину, Чернігівщину. Згадка ця припадає на 1187 рік.

Навесні 1187 р. русичі виступили проти половців. У поході брав участь переяславський князь Володимир Глібович. Він занедужав. Літопис так описує цю сумну новину: «/ принесли його в город його Переяславль на носилицях, і тут переставився він, місяця квітня у вісімнадцятий день, (...), і плакали по ньому всі переяславці. Він бо любив дружину, і золота не збирав, майна не жалів, а давав дружині; був же він князь доблесний і сильний у бою (...). За ним же Україна багато потужила».

З XII століття ця назва поступово поширюється на територію, де проживали стародавні праукраїнці - наші предки.

Відомий історик Михайло Грушевський стверджував, що український народ живе на своїх землях з IV століття. Його об’єднали спільні види господарської діяльності - землеробство, скотарство, ремесло. Він мав спільну мову, яка спочатку розвивалась як східнослов’янська, а з ХІ-ХІІІ століть як українська. Згуртувала наш народ і спільна культура - вірування, звичаї, обряди,свята.

У давні часи зародилася на українських землях перша символіка. Ще в трипільців з’явився символ Трійці, який тлумачили по-різному. Одні - як єдність Землі, Сонця, Неба. Інші - як три природні стихії: Вода, Земля, Повітря.

Поміркуймо

I Tin об’єднувало наших предків у минулому? Що робило їх народом?

Топоніміка. Слово «топоніміка» походить з грецької мови. У перекладі воно означає «назва і4Ісця». Топоніміка досліджує назви міст, сіл, рік, морів тощо.

Коли вчитуємося в сторінки давніх літописів або «мандруємо» історичною картою, ми постійно натрапляємо на безліч назв. Що вони означають? Яку інформацію приховують у собі? Чи може ця інформація бути корисною для нас у пізнанні минулого?

Є на Волині село Пересогіиця. У часи Київської Русі воно стало центром князівства. Свою назву поселення дістало, очевидно, від староруського слова «переспа»

лення», «земляний вал», «насип». Місцеві археологи підтверджують цю версію, оскільки під час розкопок вони дійсно віднайшли залишки такого насипу.

Місто Львів заснував галицький князь Данило Романович за участі свого сина Лева в 1256 році- На честь княжича місто дістало свою назву.

Кожна з назв, на яку натрапляють історики» несе в собі певну інформацію про походження, засновників, історичну долю тощо. Чим повнішою є ця інформація, тим глибшими стають наші знання про об’єкт дослідження.

Поміркуймо

Яка інформація може бути прихована за назвами? Як топоніміку використовують історики?

Словник

Атлас - збірник історичних, географічних карт, підібраних з певною метою і за певною схемою.

Ббртництво - збирання меду. Цей вид діяльності ді-став назву від слова «борть* — вулик, виготовлений з дере

в’яної колоди або влаштований у дуплі лісового дерева.

Картбграф - фахівець, що розробляє, складає, вивчає карти та атласи.

Очерет - багаторічна водяна або болотяна рослина з високим трубчастим стеблом.

Плем’я-велике об’єднання Ремеслб - дрібне вироб-давніх людей, що жили на од- ництво готових виробів, що ній території, користувалися ґрунтується на ручній праці; спільними пасовищами, ріка- певна професія, ми, лісами. Племена очолювали вожді.

Цікаво знати

Уперше зображення території українських земель у давнину нанесене на карту римським географом Птолемеєм у II столітті нашої ери. До найвідоміших карт, де також є зображення давньої території України, належать карти французького інженера, картографа Гійома де Боплана.

У 1648-1650 роках Боплан відвідав українські землі й уклав ряд карт. Карти Боплана є в найбільшій колекції карт на території України, що зберігається в Центральному державному історичному архіві в місті Львові.

У цьому зібранні є карти, які укладалися впродовж 1375-1943 років.

Запишіть до робочого зошита

-    Наші предки -... Вони проживали на території України понад ... -У 1187 році ...

-    Український народ об’єднує: ...

Домашнє завдання

*    Прочитайте § 6. Історія на карті та в назвах.

*    Дайте відповідь на запитання:

1.    Що потрібно знати, щоб користуватися картою?

2,    Що відомо історикам про походження українського народу?

*    Виконайте завдання:

1. Знайдіть на карті область, район, до яких входить ваше поселення. 2. Що означає назва поселення, де ви живете? Довідайтеся, чи

змінювалася назва вашого поселення, району, області впродовж історичного розвитку. 3. скільки років тому з явилася літописна згадка про Україну? 4. Скільки століть тому вперше зустрічаємо нанесену на карту територію українських земель.

Повторюємо найважливіше та готуємося до уроку узагальнення за розділом «Знайомство з історією»

1.    Які «олії відбувалися у вказані роки:

понад 5000 років тому; понад 2600-2500 років тому, 700 років тому, кінецьX - початок XI століття; 1037 рік; 118/ рік; 1574 рік; Х\ І століття; 1893 рік; 1971 рік?

2.    Коли відбувалися події, що зазначені нижче?

-    дже.ия Золоті ворота в Ки£ві.

-    Видрукувано «Буквар* уЛьвові.

-    Знайдено золоту пектораль Борисом Мозолевським.

-    Вікентієм Хвойкою здійснювалися розкопки поблизу села Трипілля.

-    Виникла писемність.

-    В Україні почали виготовляти пергамент.

-    З'явилися перші друковані книги в Україні.

-    З’явилися перші гроші в українських землях.

-    Почали карбувати перші руські монети.

-    З'явилася перша літописна згадка назви «Україна».

3.    Поясніть, що означають запропоновані слова та словосполучення:

історія, літопис, наша *рл, дохристиянська ера, історичні джерела, речові джерела, писемні джерела, усні джерела, археологія, трипільці, пергамент, книгозбірня, нумізматика, гривня, герб, тризуб, печатка, геральдика, слоп’яни.

4.    Що ви знасте про цих людей? Чому їхні імена та прізвища пам’ятають? Чим вони уславилися?

-    Іван Федоров (Федорбвич).

-    Нестор.

-    Михайло Грушевський.

-    Дмитро Яворницький.

-    Борис Мозолевський.

5.    Дайте коротку відповіді» на запропоновані запитання:

-    Чому істориків називають літописцями?

-Як рахують час в історії?

-    Як історичні джерела допомагають відтворити («побачити♦) минуле?

-    Як і на чому писали в Україні в давнину?

-    Чому монети цікавлять істориків?

-    Що ви знаєте про грошовий обіг в Україні в давнину?

-    Яку інформацію можуть почерпнути історики з гербів?

-    Що ви знаєте про малий Державний герб України - тризуб?

- Яку інформацію можна отримати з історичної карги?

Як жили слов’яни н лавинну?

Що вам відомо про походження назви «Україна*?

(. Визначіть, які із запропонованих зображені» належать до таких категорій:

A.    Літописці історії:

Б. Речові джерела:

B.    Писемні джерела;

Г. Герби.

 

Це матеріал з підручника Вступ до історії України 5 клас В. Мисан

 

Категорія: Історія України

Автор: admin от 15-07-2014, 18:45, Переглядів: 3586