Народна Освіта » Історія України » § 2. Подорож у давнину

НАРОДНА ОСВІТА

§ 2. Подорож у давнину

Історичні джерела.

Звідки історики отримують інформацію про події, які відбувалися сотні, тисячі років тому?

Дослідники минувшини користуються історичними джерелами. Люди завжди залишали сліди свого життя й діяльності на землі. Попіл від в огнища, що горіло тисячі років тому, знаряддя праці, посуд, зброя, одяг, будівлі» місця поховань це речові джерела. Вони допомагають відтворити картини життя людей.

Пам’ять про минуле зберігається у книгах, написах на посуді, стінах будівель, у газетах, листівках. Це інша група джерел — писемна. Частину інформації про своє минуле народ зберігає в переказах, легендах, піснях, міфах, які називають усними джерелами.

Писемні, усні та речові джерелі є найціннішим скарбом для істориків. Завдяки їм «оживає» минуле.

Поміркуймо

Про що історикам можуть розповісти зброя, одяг, глечик, народна пісня? Яка інформація в них прихована?

Археологія. За допомогою речових джерел відтворюють картини життя минулого. Однак залишається нез’ясованим, як вони потрапляють до рук істориків- Найкраще на це запитання відповів би археолог - людина, що займається археологією.

У перекладі з грецької слово «археологія» означає «розповідь про минуле».

Але Ця розповідь складається на основі розкопаних, знайдених і вивчених предметів давнини. Археолог вивчає минуле за допомогою речових

пам’яток.

Археологи знають чимало секретів про те, як і де шукати речові пам’ятки. Восени та навесні вони огляддють виорані поля. Чи немає там уламків посуду й знарядь праці? їх цікавлять штучні земляні насипи. Чи не є ці пагорби курганами, оборонними валами?

Потім починаються розкопки. їх проводять за дотримання правил: під час розкопок археологи обережно зчищають ґрунт, акуратно звільняють щіточками поверхню предметів від різних нашарувань, не поспішають підіймати речі, якщо на них є тріщини, пошкодження. Пам’ятки фотографують або змальовують, заносять на спеціальну карту, щоб згодом відтворити картини життя минулого. Після того як предмети «звільнені» із землі, їх досліджують: установлюють вік, матеріал, особливості виготовлення.

 

Поміркуймо

Чому праця археологів потребує великої уваги та акуратності?

 

Таємниці скіфських курганів. Наприкінці X VIII століття археологи зосередили свою увагу на розкопках пам'яток півдня України поблизу Чорного моря. Знахідки дозволили їм стверджувати, що в давнину на цій території проживали скіфи.

Інформацію про скіфів археологи отримували здебільшого, досліджуючи кургани на територіях Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей. В одному з таких курганів - Товстій Могилі - у 1971 році археолог Борис Мозолевський знайшов^ш лоту пектораль. В іншому - кургані Солоха - відкопали золотий гребінь, у верхній частині якого зображено битву скіфів.

Розгляньте вироби скіфських майстрів. Вони виготовлені вручну понад 2000 років тому. Чим вразили вас ці вироби? Що ви можете розповісти про майстерність їх авторів?

Греки на території України. Понад 2500 років тому на півдні України-уПівнічному Причорномор’ї-виникли грецькі міста-держави .їх засновниками були переселенцізГреції. У пошуках кращого життя, незайманих земель вони вирушали в мандри. У Причорномор’ї та Криму греки збудували міста - Тіру, Ольвію, Пантикапей, Херсонес. Археологи відтворили історію цих поселень.

Кожне місто було своєрідною невеличкою державою з власними органами управління, армією. Місто захищали фортечні мури. Вулиці прямолінійно перетинали одна одну. Дороги вимощували камінням та керамічними плитами. Водопровідними каналами питну воду подавали споживачам. Громадські будівлі та маєтки заможних громадян прикрашали мармуровими колонами й скульптурами.

У години відпочинку городяни поспішали до театру, де дивилися вистави. Любителі кінних видовищ надавали перевагу іподрому.

На яку кількість людей були розраховані давньогрецькі театри? Про що свідчить відсутність у театрі накриття?

Тут вони ставали свідками захоплюючих перегонів на колісницях.

Міць грецьких міст-держав підірвали кочові племена. Минули століття, і міста-руїни вкрив шар піску та глини.

Відкриття XIX століття. Видатним відкриттям ХГХ століття називають знахідки відомого українського археолога Вікентія Хвойки. У 1893 році він проводив розкопки поблизу села Трипілля на Київщині і на основі зібраних пам’яток зумів відтворити картини життя трипільців.

Трипільці селилися поблизу річок. Будували глиняні домівки прямокутної форми, з декількох кімнат. Забудова поселень здійснювалася по колу. Трипільці займалися землеробством. Вони виготовляли вироби з міді й користувалися ними. Непереверше-ними майстрами були гончарі. Вони випалювали посуд. На посуді зображали сонце, місяць, рослини. Унікальними пам'ятками трипільців є жіночі статуетки. Глиняні статуетки створювали на знак поклоніння богині родючості - Великій Матері. Віднайдені археологами пам’ятки, як правило, зберігаються в музеях.

З яким природним матеріалом мали справу трипільці? Де та чому вони найчастіше його використовували?

Музей. Слово «музей» грецького походження.

Музей - установа, у якій збирають, вивчають і виставляють для огляду знаряддя праці, предмети побуту, книги, монети, документи, картини тощо.

Якими бувають музеї і що вони збирають? Музеї, експонати яких розповідають про природу, життя людей у давнину і тепер, основні історичні події на території якогось краю, називаються краєзнавчими. Музей, у якому зібрані книги, стародавні літописи, приладдя, за допомогою яких писалися й друкувалися книги, називається музеєм книги та книгодрукування. Бувають музеї археологічні, де виставлені пам’ятки, віднайдені археологами, історичні (присвячені історії краю або країни), музеї, присвячені окремим історичним подіям (наприклад, музей Великої Вітчизняної війни), художні (тут експонуються твори мистецтва), літературні, природничі, технічні тощо.

Поміркуймо

Чому музеї називають скарбницями історії?

Словник

Іподром - спеціально обладнаний майдан для випробування коней і кінноспортивних змагань.

Скіфи - іраномовні племена, що прийшли з Азії і проживали в степах Причорномор’я та Приазов’я 2500 років тому.

Цікаво знати

-    Історія музеїв налічує кілька тисяч років. На території України перший музей відкрито майже 200 років тому в місті Миколаєві. Одним з перших був музей старожитностей, заснований у 1825 році в Одесі. Більшу частину експонатів складали твори мистецтва, подаровані колекціонерами.

-    До найбільших скарбниць нашої держави належать музеї народної архітектури і побуту в містах Києві та Переяславі. Київський музей має площу понад 150 гектарів, на якій розташовано більше 300 пам’яток народної архітектури з різних областей України. У фондах музею близько 60 000 експонатів. Переяславський музей налічує понад Т27 000 експонатів.

Запишіть до робочого зошита

1.    Речові*джерела - це...

2.    Писемні джерела - це...

3.    Усні джерела - це...

4.    Завдяки праці археологів ми...

Домашнє завдання

*    Прочитайте § 2. Подорож у давнину.

*    Дайте відповідь на запитання:

1.    Які історичні джерела допомагають отримати інформацію про минуле?

2.    Які відкриття на території України здійснено завдяки археологам?

*    Усно виконайте завдання:

1.    Відшукайте фрагменти тексту, до яких підібрано ілюстрації.

2.    Скільки років тому: а) Б. Мозолевський знайшов золоту скіфську пектораль; б) В. Хвойка розпочав розкопки поблизу села Трипілля; в) з’явилися перші поселення греків на території України? 3. Довідайтеся, чи проводили археологічні розкопки на території або поблизу вашого поселення.

 

Це матеріал з підручника Вступ до історії України 5 клас В. Мисан

 

Категорія: Історія України

Автор: admin от 15-07-2014, 18:32, Переглядів: 3359