Народна Освіта » Історія України » § 4. У пошуках скарбів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 4. У пошуках скарбів

Нумізматика. Вам, напевно, доводилося читати про шукачів скарбів. Можливо, траплялася інформація про те, яК люди знаходили в горщиках прикраси, стародавні монети. Для дослідників будь-який історичний скарб є цінним джерелом. Коли ж ідеться про стародавні монети, то важко знайти такого історика, який би не захотів з ними попрацювати.

Галузь знань, що досліджує монети, називається нумізматикою. Як і багато інших відомих нам історичних термінів, це слово походить з грецької мови, «номі» у перекладії означає "монета", "гроші,

А ще номізмою називали грошову одиницю Візантії у VIII—XII століттях. ВІД цих слів пізніше утворився термін «нумізматика». Ця галузь вивчає окремі монети, скарби з монет, техкікУ монетної справи тощо.

Чому історики цікавляться нумізматикою? І справді, чому такий інтерес викликає монетна справа в істориків?

По-перше, знайдені монети на тій чи іншій території свідчать про існування торгівлі. Яка ж торгівля без грошей? Хоча нам відомі^періоди в історії людства, коли грошей не булс- Функцію грошей виконували окремі товари: шкури забитих тварин “ лисиць, куниць, соболів, лантухи із зерном, худоба тощо. Але так

було не завжди. Люди, відчуваючи незручність таких «гропіей», замінили їх на металевий еквівалент -монети. Вони були набагДто зручнішими в користуванні.

По-друге, монети дозволяють дослідити матеріал, з якого їх виготовляли: мідь, золото, срібло, бронза алюміній тощо. Монетам** з дорого-

цінних металів (золота, срібла) зазвичай користувалися багаті люди. Ті ж, хто був незаможним, використовували здебільшого монети з міді та бронзи.

По-третє, монети є також писемними пам'ятками. На них чимало написів: дати, імена та прізвища правителів країн, назви подій, грошових одиниць, крилаті вислови тощо.

По-четверте, на монетах бачимо багато зображень: портрети історичних осіб, картини з життя людей, рослини, тварини тощо. Тисячі найрізноманітніших відбитків несуть у собі цікаву інформацію.

Крім металевих грошей люди сз часом винайшли й паперові. Галузь знань, яка вивчає паперові гроші, називається боністикою і входить до нумізматики як її складова.

Поміркуймо

Чому історики цікавляться нумізматикою? Яку інформацію можна отримати, досліджуючи монети та паперові гроші?

Грошовий обіг в Україні. Перші гроші в українських землях у давнину з’явилися понад 2600—2500 років тому. Це були монети. Вони належали грекам, які оселилися на узбережжях Чорного та Азовського морів, у гирлі річок Дніпра, Південного Бугу, Дунаю. Грошові знаки мали вигляд монет-стрілок (подібні до наконечників стріл). Виготовляли їх з бронзи. Пізніше з’явилися монети у вигляді дельфінчиків та великі круглі монети із зображенням богів, птахів, тварин, риб. Греки карбували монети також зі срібла. Вони виготовляли гроші для скіфів, які були їхніми сусідами. До наших днів дійшли скіфські монети із зображеннями правителів цього народу.

Із часом на українських землях стали використовувати римські та арабські монети. Тільки в Києві знайдено понад 11 тисяч арабських монет. Матеріалом для їхнього карбування було срібло.

Перші руські монети почали карбувати наприкінці X — на початку XI століття. Це були златники і срібляники. Згодом грошовою одиницею Київської Русі стає гривня. Гривня мала певну вагу та форму. Найпоширеніші київські гривні -срібні шестикутні злитки, середня маса яких коливалася від 140 до 160 грамів. Злитки-гри ви і рідко використовувались як монета, бо на ті часи мали велику цінність. Саме вони дали назву сучасним паперовим грошам України.

Поміркуймо

Як можна пояснити той факт, що нл території України знаходять монети багатьох народів світу? Доведіть, що в українських землях започатковано власну грошову одиницю.

Словник

Цікаво знати

Монета - це карбований злиток певної форми. Карбування монет здійснювалося за встановленими правилами, які з часом змінювалися. Невеличкі срібні або золоті пластинки клали на металеву поверхню і били по них молотком з рельєфним малюнком. Такий малюнок міг бути і на штампі, який накладали на шматок монетного металу і з допомогою удару наносили зображення. Оскільки шматки металу були не однаковими, то вага монет і форма відрізнялися. Отже,

Бронза - метал, сплав міді з оловом.

Візантія - держава, що існувала в IV-XV століттях на узбережжях Чорного та Середземного морів.

Злйтник - перша золота монета, яку карбували на території Київської Русі в кінці X - на початку XI століття. Маса - 4,2 г.

Рельєф - опукле зображення на поверхні предмета, стіні, будівлі тощо.

Срібляник - перша срібна монета, яку карбували на території Київської Русі наприкінці X - на початку XI століття. Для виготовлення цих монет використовували срібні арабські монети.

потрібно було весь час перевіряти вагу й пробу (вміст дорогоцінного металу) монет. З часом карбування вдосконалили. Потреба в подібних операціях відпала. Згодом монета набула круглої форми. Її лицьовий бік почали називати - аверс, зворотний - реверс, а бокову частину - ребром. На лицьовому боці зображають герби, державні символи, портрети видатних діячів, правителів. А на зворотному боці - номінал монети (1, 2, 5, 10, 25, 50). Ребро також має відповідне оформлення, щоб запобігти зрізуванню цінного металу та підробці. Своїй назві цей карбований злиток металу завдячує римській богині Юноні Монеті. Металеві гроші, які карбувалися на монетному дворі поблизу храму богині, стали називати монетами.

Запишіть до робочого зошита

-    Функцію грошей у даЕінину виконували...

-    Перші гроші на українських землях з'явилися...

-    Давні українські монети виготовляли з...

Домашнє завдання

*    Прочитайте § 4. У пошуках скарбів.

*    Дайте відповідь на запитання:

1.    До яких історичних джерел належать монети і паперові гроші?

2.    Що ви дізналися про грошовий обіг в Україні в давнину?

*    Виконайте завдання:

1. Скільки століть тому на території Київської Русі почали карбувати монети? 2. Чим сучасні гривні відрізняються від гривень часів Київської Русі? Назвіть не менше п’яти відмінних ознак. 3. Визначіть, що зображено на аверсі, реверсі та ребрі сучасних українських монет.

 

Це матеріал з підручника Вступ до історії України 5 клас В. Мисан

 

Категорія: Історія України

Автор: admin от 15-07-2014, 18:43, Переглядів: 2066