Народна Освіта » Інформатика » Розділ 4. Редактор презентацій 4.1. Комп'ютерна презентація та її об’ єкти

НАРОДНА ОСВІТА

Розділ 4. Редактор презентацій 4.1. Комп'ютерна презентація та її об’ єкти

1.    Чим на різних уроках учителі доповнюють усне пояснення нового навчального матеріалу?

2.    Як може одночасно переглядати фотографії група друзів?

3.    У якому вигляді повідомлення розміщуються на стендах у шкільних кабінетах?

Поняття презентації. Комп’ютерна презентація

Доволі часто виникає потреба передати одне й те саме повідомлення групі людей. Повернувшись після канікул, ви розповідаєте шкільним друзям про місця, які відвідали. Письменник після виходу нової книжки розповідає майбутнім читачам про сюжет книжки, її головних героїв. Модельєри кожного сезону представляють нову колекцію одягу. Розробники нової комп’ютерної програми знайомлять майбутніх користувачів з її особливостями, відмінностями від інших програм (рис. 4.1).

У кожному із цих випадків запрошують зацікавлених осіб, щоб представити щось нове, важливе. Такий захід називають презентацією (англ. presentation - представлення).

Ваша відповідь на уроці також є презентацією ваших знань. Під час відповіді вам доводиться описувати об’єкти живої та неживої природи, говорити про історичних осіб і події. Ви, напевне, знаєте вислів «Краще один раз побачити, ніж десять разів почути». Тому й вам доцільно показати своїм слухачам зображення цих об’єктів, портрети осіб або карти місць, де відбувалися події

тощо. Крім того, бажано доповнити розповідь музичними або відео-фрагментами. Усе це може бути представлено плакатами, буклетами, картами, фотографіями тощо. Але найсучаснішим способом є представлення у вигляді комп’ютерної презентації. Матеріали в комп’ютерній презентації можуть розміщуватись і подаватися в тому порядку, у якому побудовано ваш виступ.

Під час свого виступу ви зможете демонструвати (лат. demonstro -показую, пояснюю) комп’ютерну презентацію. Це зробить вашу відповідь яскравішою, наочнішою, цікавішою і зрозумілі-шою.

Демонструвати комп’ютерну презентацію можна на екрані комп’ютера чи телевізора, або, використовуючи мультимедійний проектор, на великому екрані.

ОБ’ЄКТИ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Основними об’єктами комп’ютерних презентацій є слайди.

На слайдах можуть розміщуватися текстові, графічні, звукові та відеооб’єкти (рис. 4.2).

Слайди мають такі властивості: порядковий номер у комп’ютерній презентації, колір тла (фону), макет - схема розміщення об’єктів на слайді тощо (рис. 4.3).

Слайд (англ. slide - ковзати) - зображення, призначене для розглядання на екрані.

Кожний слайд, як правило, має заголовок.

Перший слайд комп’ютерної презентації називають титульним, найчастіше саме з нього починається її перегляд. Макет титульного слайда включає заголовок і підзаголовок. У заголовку розміщують назву комп’ютерної презентації, а у підзаголовку - дані про її розробника або призначення, дату виступу з презентацією тощо.

ДЕМОНСТРАЦІЯ

Комп’ютерні презентації, остаточно підготовлені для показу, часто зберігаються у файлах з розширенням імені ppsx. Відповід-

Макет (франц. maquette - начерк, модель) - зразок чого-небудь, відтворений зазвичай у зменшеному розмірі.

страція PowerPoint. Демонстрацією також називають процес показу комп’ютерної презентації.

Щоб запустити демонстрацію PowerPoint для перегляду, потрібно навести вказівник на значок відповідного файлу та двічі клацнути ліву кнопку миші. Після цього відкриється титульний слайд у повноекранному режимі (рис. 4.4).

Для переходу до перегляду наступного слайда потрібно клацнути ліву кнопку миші або натиснути клавішу Пропуск. Іноді зміна слайдів відбувається автоматично через певний інтервал часу.

Порядком показу слайдів можна керувати. У нижньому лівому куті слайда під час показу з’являються напівпрозорі кнопки для управління демонстрацією (рис. 4.5).

який слайд переглядати наступним (команда Перейти до слайда), або завершити показ слайдів (команда Завершити показ).

Після показу останнього слайда на чорному екрані виводиться напис Кінець показу слайдів. Клацніть, щоб вийти. Після клацання лівої кнопки миші або натиснення клавіші Пропуск демонстрація завершується. Для завершення показу можна також натиснути клавішу Esc.

Далі комп’ютерні презентації будемо називати презентаціями.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

1.    Запустіть для перегляду файл вправа 4.1.1.ppsx з папки Розділ 4\Пункт 4.1. Для цього відкрийте папку з файлом, наведіть вказівник на значок файлу, двічі клацніть ліву кнопку миші. Визначте назву презентації за заголовком на титульному слайді.

2.    Для переходу до перегляду другого слайда натисніть клавішу Пропуск.

3.    Поверніться до перегляду попереднього слайда, вибравши

4.    Перейдіть до перегляду третього слайда, виконавши Меню ^ Перейти до слайда та вибравши заголовок третього слайда.

5.    Перегляньте наступні слайди презентації, для переходу кла-

Ознайомтеся із заголовками та вмістом слайдів.

6. Поміркуйте, з якою метою створена презентація, для чого її можна використати. Дайте відповіді на запитання:

а)    Яка назва презентації?

б)    Скільки слайдів у презентації?

в)    Які заголовки мають слайди презентації?

г) Які текстові та графічні об’єкти містяться на слайдах презентації?

7. Натисніть клавішу Пропуск після появи напису Кінець показу слайдів. Клацніть, щоб вийти.

Найважливіше в цьому пункті

Презентація - це представлення чогось нового, важливого.

У комп’ютерній презентації розміщуються дані різних типів (текстові, графічні тощо), які можуть бути показані для доповнення усного виступу людини або з іншою метою.

Основними об’єктами комп’ютерних презентацій є слайди. Властивості слайдів: порядковий номер, колір тла (фону), макет тощо.

Макет слайда - це схема розміщення об’єктів на слайді.

Демонстрація PowerPoint - тип файлу, у якому може зберігатися презентація, остаточно підготовлена для показу. Демонстрацією також називають процес показу комп’ютерної презентації.

Переглядаючи комп’ютерну презентацію, для переходу до наступного слайда потрібно клацнути ліву кнопку миші або натиснути клавішу Пропуск.

Дайте відповіді на запитання

1*. Для чого створюється комп’ютерна презентація?

2°. Що є основними об’єктами комп’ютерної презентації?

3.    Які об’єкти можуть міститися на слайдах презентації?

4.    Які властивості мають слайди?

5.    Що таке макет слайда?

6.    Що таке демонстрація PowerPoint? Як запустити її для перегляду?

7.    Що потрібно робити для переходу до перегляду наступного слайда під час демонстрації?

8*. З якою метою можна використати комп’ютерну презентацію вдома? На уроці?

Виконайте завдання

1°. Перегляньте демонстрацію, що зберігається у файлі завдання 4.1.1.ppsx в папці Розділ 4\Пункт 4.1. Визначте назву презентації. Скільки слайдів у презентації? Назвіть текстові та графічні об’єкти кожного слайда.

2°. Ознайомтеся з презентацією, що зберігається у файлі завдання 4.1.2.ppsx у папці Розділ 4\Пункт 4.1. Підготуйте виступ перед учнями вашого класу з розповіддю на тему презентації. Продумайте, як розповісти про зміни, що відбуваються у природі при зміні пір року, використовуючи зображення, наведені на слайдах.

3. Познайомтеся зі змістом презентації, що зберігається у файлі завдання 4.1.3.ppsx у папці Розділ 4\Пункт 4.1. Підготуйте виступ перед класом з розповіддю на тему презентації.

4*. З’ясуйте, хто з ваших батьків або знайомих використовує комп’ютерні презентації. З якою метою вони їх використовують? Підготуйте повідомлення про використання комп’ютерних презентацій.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:43, Переглядів: 11362