Народна Освіта » Інформатика » 4.6. Створення презентацій

НАРОДНА ОСВІТА

4.6. Створення презентацій

1.    З яких етапів складається розробка плану створення презентації? У чому полягає кожний етап?

2.    Що визначає макет слайда презентації?

3.    Як вставити на слайд презентації графічний об’єкт? Як вставити текстовий об’єкт?

Поняття шаблону

При створенні презентації важливо не просто розмістити на слайдах текстові та графічні об’єкти, а бажано надати їй привабливого вигляду, оформити її. Ви вже бачили презентації з кольоровим оформленням і вибирали зразки оформлення до фотоальбомів. При оформленні можна змінювати формат об’єктів презентації: шрифт, розмір і колір символів написів, колір тла (фону) слайдів тощо (рис. 4.27).

Підібрати оформлення слайдів можна самостійно. Ви вже вмієте форматувати текст написів і вставляти зображення. Для встановлення кольорового тла слайдів є спеціальні інструменти на Стрічці на вкладці Конструктор у групі Тло.

Також для оформлення слайдів можна скористатися зразками, які запропоновані розробниками програми PowerPoint. Використовуючи їх, можна швидко змінити одночасно шрифт, розмір і колір символів, колір тла слайдів тощо. Такі зразки називають шаблонами оформлення.

При самостійному оформленні слайдів, реалізуючи свої творчі задуми, можна надати презентації унікального вигляду. Але при цьому на оформлення витрачається більше часу. Крім того, можуть бути порушені правила композиції та гармонії кольорів. У той самий час оформити презентацію на основі шаблонів простіше, її вигляд буде гармонійним. Але готовий шаблон складно змінити за власним смаком, тому не всі ваші задуми можуть бути втілені в оформленні презентації.

Шаблони оформлення презентацій у програмі PowerPoint 2007 називають темами. На рисунку 4.28 наведено вигляд слайдів презентації, в оформленні якої використано тему Подорож.

Шаблон (нім. schablone - зразок) -зразок, за яким виготовляють однакові деталі; приклад, який наслідують.

Крім шаблонів оформлення (тем), у програмі PowerPoint використовуються й інші шаблони. Вони можуть задавати різні макети слайдів, містити поради до змісту презентації та прийомів її створення.

СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ НА ОСНОВІ ШАБЛОНУ

Створення презентації завжди починається з вибору певного шаблону. Ви вже знаєте, що після запуску програми PowerPoint одразу створюється нова презентація з одного слайда. До неї автоматично застосовується шаблон Нова презентація. Відповідно до цього шаблону об’єкти слайда мають такий формат: шрифт символів - Calibri, розмір символів у заголовках - 44, у інших написах -32, колір символів - чорний, колір тла слайдів - білий тощо.

Можна створити презентацію на основі іншого шаблону. Для цього потрібно виконати Office ^ Створити та вибрати шаблон у діалоговому вікні Створення презентації (рис. 4.29).

У лівій частині вікна наведено імена груп шаблонів. Шаблони з перших п’яти груп розташовано на вашому комп’ютері. Багато шаблонів для створення презентацій є в Інтернеті. Отримати їх можна, вибравши ім’я групи в розділі Microsoft Office Online, якщо ваш комп’ютер підключено до Інтернету.

Якщо вибрати ім’я групи шаблонів, то в центральній частині вікна з’являються ескізи шаблонів цієї групи. Вибраний ескіз можна побачити в збільшеному вигляді у правій частині вікна. Якщо шаблон вас влаштовує, потрібно вибрати кнопку Створити. Після цього будуть створені слайди презентації, оформлені відповідно до вибраного шаблону.

Вибраний шаблон оформлення можна змінити. Для цього потрібно на Стрічці на вкладці Конструктор у групі Теми вибрати один з ескізів (рис. 4.30).

ДОДАВАННЯ СЛАЙДІВ ДО ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Ви вже знаєте, що розробляючи структуру презентації, визначають макети її слайдів. Щоб додати до презентації слайд з певним макетом, потрібно відкрити список кнопки Створити слайд на Стрічці на вкладці Основне в групі Слайди та вибрати ескіз макета (рис. 4.31). Якщо немає макета, що повністю відповідає вашим потребам, то можна вибрати найбільш близький до задуму макет і відредагувати його після створення слайда.

Якщо виконати Основне ^ Слайди ^ Створити слайд, то буде створено слайд з таким самим макетом, що й попередній. У разі, якщо попереднім є титульний слайд, буде використано макет Заголовок і об’єкт.

Після створення слайда його макет можна замінити. Для цього потрібно виконати Основне ^ Слайди ^ Макет і вибрати інший макет у списку, що відкрився.

ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЖЧИКІВ МІСЦЯ ЗАПОВНЕННЯ

На слайдах будь-якого макета, за винятком макета Пустий слайд, розміщено покажчики місця заповнення. Це об’єкти, що призначені для заповнення слайда вмістом. Межа покажчика обведена пунктирною лінією.

Є покажчики місця заповнення, що призначені для введення даних одного типу - тексту або зображення (рис. 4.32). Покажчи-

ки з написом Заголовок слайда, Підзаголовок слайда, Текст слайда призначено для введення текстових даних. З такими об’єктами ви вже працювали, створюючи фотоальбом. Якщо напис у покажчику Клацніть піктограму, щоб додати зображення, то такий об’єкт призначений для вставлення рисунка.

Інший вид покажчиків місця заповнення - комбінований. Він призначений для вставлення даних різних типів: тексту, табличних, графічних і відеоданих (рис. 4.33).

При введенні тексту всередині комбінованого покажчика місця заповнення ліворуч від кожного абзацу буде з’являтися спеціальна позначка - маркер списку. Його вигляд залежить від вибраного шаблону оформлення.

По центру комбінованого покажчика місця заповнення розміщено кнопки для вставлення об’єктів різних типів. Серед них кнопки для вставлення рисунка з файлу (рис. 4.33, 2) та для вставлення кліпу з колекції Microsoft Office (рис. 4.33, 3). Після вибору цих кнопок для вставки об’єкта потрібно виконати вже знайомі дії зі вставляння зображень.

Сценарій створення нової презентації визначеної структури на основі шаблону у програмі PowerPoint може бути таким:

1.    Виконати Office ^ Створити.

2.    Вибрати шаблон оформлення.

3.    Заповнити покажчики місця заповнення на титульному слайді, вставити інші текстові та графічні об’єкти.

4.    Створити наступний слайд презентації з макетом згідно з визначеною структурою.

5.    Заповнити покажчики місця заповнення створеного слайда, вставити інші текстові та графічні об’єкти.

6.    Якщо створено ще не всі слайди, то повторити кроки 4 та 5.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

Створення презентації на основі шаблону оформлення

Завдання: створіть презентацію Пішохідні переходи на основі теми Міська для виступу з повідомленням на уроці основ здоров’я. На слайдах презентації покажіть види пішохідних переходів і відповідні дорожні знаки згідно з наведеним зразком. Усі файли із зображеннями містяться в папці Розділ 4\Пункт 4.6\Вправа 1.

Зразок виконання:

1.    Запустіть на виконання програму PowerPoint.

2.    Створіть нову презентацію на основі теми Міська. Для цього виконайте Office ^ Створити ^ Інстальовані теми, виберіть ескіз Міська та кнопку Створити.

3.    На першому слайді клацніть усередині напису Заголовок слайда та введіть текст Пішохідні переходи.

4.    Клацніть усередині напису Підзаголовок слайда, введіть текст Основи здоров’я, натисніть клавішу Enter, введіть текст 5 клас.

5.    Вставте рисунок з файлу Увага на дорозі^і^ Розмістіть його відповідно до зразка у верхньому правому куті слайда.

6.    Створіть новий слайд з макетом Порівняння. Для цього виконайте Основне ^ Слайди та у списку кнопки Створити слайд виберіть макет слайда Порівняння.

7.    Введіть у заголовок другого слайда текст Наземні переходи.

8.    Введіть у покажчики місця заповнення, що мають кольорове тло, текст Нерегульований та Регульований відповідно до зразка.

9.    Виберіть у першому комбінованому покажчику місця заповнення кнопку Вставити рисунок з файлу і вставте рисунок з файлу нерегульований^£.

10.    Вставте в другий комбінований покажчик місця заповнення рисунок з файлу регульований^£.

11.    Вставте на другий слайд рисунок з файлу наземний перехід. jpg. Розмістіть його відповідно до зразка у верхньому правому куті слайда.

12.    Створіть новий слайд з макетом Порівняння.

13.    Введіть заголовок слайда Підземний та надземний переходи, тексти Підземний перехід та Надземний перехід відповідно до зразка.

14.    Вставте рисунки з файлів підземний.jpg і надземний^£ у покажчики місця заповнення відповідно до зразка.

15.    Вставте рисунки з файлів знак підземний.jpg і знак надзем-ний^£. Розмістіть їх у верхньому лівому та правому кутах слайда відповідно до зразка.

16.    Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем вправа 4.6.1.

17.    Перегляньте презентацію у режимі Показ слайдів.

18.    Підготуйте виступ перед класом з презентацією про пішохідні переходи.

Найважливіше в цьому пункті

Шаблони оформлення (теми) задають формат об’єктів презентації: шрифт, розмір і колір символів, колір тла (фону) слайдів тощо.

Для створення презентації на основі шаблону потрібно виконати Office ^ Створити, вибрати шаблон і кнопку Створити.

Для створення нового слайда потрібно відкрити список кнопки Створити слайд на вкладці Основна у групі Слайди та вибрати макет слайда.

Дайте відповіді на запитання

1°. Значення яких властивостей об’єктів презентації можна змінювати при її оформленні?

2*. Яке призначення шаблонів оформлення презентацій?

3.    У чому переваги та недоліки самостійного оформлення презентації порівняно з використанням шаблонів оформлення?

4.    Як створити нову презентацію на основі шаблону?

5.    Як змінити шаблон оформлення презентації після її створення?

6.    Як створити новий слайд презентації?

7.    Яке призначення покажчиків місця заповнення?

8.    Які є види покажчиків місця заповнення?

Виконайте завдання

1е. Створіть презентацію Особистості в історії інформатики на основі теми Відкрита з групи Інстальовані теми для виступу з повідомленням на уроці інформатики. Структура презентації:

1.    Титульний слайд. Заголовок Особистості в історії інформатики, підзаголовок - прізвища учнів.

2.    Слайди 2-4. Макет - Два об’єкти. Заголовок - прізвище, ім’я, по батькові вченого: Лебедєв Сергій Олексійович, Глушков Віктор Михайлович, Ющенко Катерина Логви-нівна. У перший покажчик місця заповнення на слайді вставте фотографію вченого. Файли виберіть з папки Розділ 4\Пункт 4.6\Інформатика в Україні. У другий покажчик місця заповнення введіть текст: роки життя та внесок ученого в розвиток комп’ютерної техніки. Матеріал візьміть з підручника (пункти 1.3, 2.6).

Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.6.1.

2*. Створіть презентацію Історичне минуле нашого народу на основі теми Папір для виступу на уроці української літератури. Матеріал для презентації знайдіть у підручнику

з української літератури, фотографії - у папці Розділ 4\ Пункт 4.6\Літописні оповіді. Структура презентації:

1.    Титульний слайд. Заголовок - Історичне минуле нашого народу, підзаголовок - Літописні оповіді «Повісті минулих літ». Зображення - малюнок зі сторінок літопису.

2.    Другий слайд. Макет - Порівняння. Текст заголовка -Повість минулих літ. У комбінованих покажчиках місця заповнення фотографії - пам’ятник Нестору Літописцю в Києві та сторінка з літопису, підписи фотографій -Нестор Літописець і Сторінка літопису.

3.    Третій слайд. Макет - Зображення з підписом. Текст заголовка - Заснування Києва. У покажчику місця заповнення - фотографія пам’ятника засновникам Києва, підпис з іменами засновників і часом заснування.

4.    Слайди 4-6. Макет - Зображення з підписом. Текст заголовків - Князь Святослав, Князь Володимир, Князь Ярослав. У покажчиках місця заповнення - фотографії пам’ятників князям. Текст написів - 3-4 приклади про роль князів в історії.

Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.6.2. Підготуйте виступ перед класом з презентацією про Нестора Літописця, літературну пам’ятку «Повість минулих літ» і героїв літописних оповідей.

3*. Сплануйте та створіть презентацію Віртуальна подорож до Львова. Шаблон оформлення виберіть за власним смаком, макети слайдів - за зразком, що наведений на рисунку 4.28. Використайте такі дані про місто Львів: засноване у ХІІІ столітті, розміщене на річці Полтві, засновник - король Данило Галицький. Краєвиди Львова - собор Святого Юра та площа Ринок. Виберіть макет і створіть четвертий слайд із заголовком Львів сучасний, розмістивши на ньому одну фотографію сучасного міста та такі дані: населення - близько 800 тис., центральна вулиця - проспект Свободи, головна площа - площа Ринок. Фотографії виберіть з папки Розділ 4\Пункт 4.6\Львів. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.6.3.

4*. Створіть презентацію про свій населений пункт для виступу на класній годині. Самостійно розробіть структуру та доберіть оформлення презентації. Підготуйте виступ перед класом з розповіддю на тему презентації.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

«Створення презентації на основі шаблону за наведеним планом»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

1. Створіть презентацію Збережемо природу України на основі шаблону оформлення Пересічна з групи Інстальовані теми для виступу з повідомленням на класній годині. Усі потрібні зображення містяться у файлах папки Розділ 4\Практична 6.

Зразок виконання:

Структура презентації:

1.    Титульний слайд. Заголовок слайда - Збережемо природу України, підзаголовок - ваше прізвище та ім’я.

2.    Другий слайд. Макет - Два об’єкти. Заголовок слайда -Червона книга України. У першому покажчику місця заповнення - зображення Червоної книги, у другому - три абзаци тексту: Заснована у 1976 році, Вперше опублікована у 1980 році, Містить відомості про зникаючі види тварин та рослин. Установіть розмір символів - 28.

3.    Третій слайд. Макет - Порівняння. Заголовок слайда -Вони потребують захисту. Текст підписів - Тваринний світ, Рослинний світ, вирівнювання - по центру. У покажчиках місця заповнення - зображення обкладинок відповідних книжок. Установіть ширину зображень - 7 см, оформлення зображень - Прямокутник з тінню.

4.    Слайди 4-5. Макет - Рисунок з підписом. Рисунки - фотографії представників із Червоної книги України, у заголовках слайдів - їх назви. Текст слайда: перший абзац -Тваринний світ або Рослинний світ, другий абзац - Птах або Квітка. Установіть розмір символів у заголовках - 32, у підписах - 20.

5.    Шостий слайд. Макет - Заголовок розділу. Заголовок слайда - Пам’ятай!, текст слайда - Вони потребують нашого захисту! Установіть розмір символів - 40. Вирівнювання тексту - по центру.

2. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем практична 6.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:48, Переглядів: 6314