Народна Освіта » Інформатика » 4.2. Редактор презентацій Microsoft Office PowerPoint 2007

НАРОДНА ОСВІТА

4.2. Редактор презентацій Microsoft Office PowerPoint 2007

1.    Опишіть загальний вигляд вікна графічного редактора.

2.    Що таке Буфер обміну? Які дії можна виконувати з його використанням?

3.    Що таке демонстрація? Як перейти на наступний слайд під час демонстрації?

Редактори презентацій

Ви вже вмієте працювати з програмою, що призначена для створення та опрацювання графічних зображень, - графічним редактором. Тепер ознайомимося ще з одним видом програм-редакторів -редакторами презентацій.

Редактори презентацій призначено для створення комп’ютерних презентацій, їх редагування та форматування, збереження презентацій, їх перегляду тощо.

Таких програм є багато. Одним з редакторів презентацій є програма Microsoft Office PowerPoint 2007 (англ. point - крапка, мета). Далі будемо називати цю програму PowerPoint. Презентації, які ви переглядали на попередньому уроці, були підготовлені засобами саме цієї програми.

Чи знаєте ви, що...

Microsoft Office - це набір (пакет) комп’ютерних програм, створених корпорацією Microsoft. До складу цього пакета входять програми для роботи з текстовими, графічними та числовими даними, презентаціями тощо.

Уперше пакет програм Microsoft Office був випущений у 1988 році, після чого постійно оновлюється, набуває нових можливостей. У 2011 році з’явилася перша Інтернет-версія Microsoft Office 365.

Ідея створення першого редактора презентацій з’явилася у студента університету Берклі (США) Боба Гаскінса. У 1984 році під його керівництвом було створено програму Presenter (англ. presenter - той, хто представляє). Пізніше ім’я програми змінили на PowerPoint. Перша версія PowerPoint 1.0 (рис. 4.6) вийшла в 1987 році. Вона працювала в чорно-білих кольорах. З 1990 року входить до пакета програм Microsoft Office.

СЕРЕДОВИЩЕ ПРОГРАМИ POWERPOINT

Щоб запустити на виконання редактор презентацій PowerPoint, потрібно виконати Пуск ^ Усі програми ^ Microsoft Office ^ Microsoft Office PowerPoint 2007. Після цього відкриється вікно програми (рис. 4.7). У середовищі програми одразу буде створено нову презентацію, що міститиме один порожній слайд.

Як і вікна інших програм, вікно редактора презентацій містить Рядок заголовка. У цьому рядку розміщені ім’я файлу презентації та назва програми Microsoft PowerPoint, а в правій частині -кнопки керування вікном. Якщо презентацію ще не було збережено у файлі, то їй надається ім’я Презентація1.

Якщо її вибрати, відкривається Головне меню програми.

Під Рядком заголовка знаходиться Стрічка. Це прямокутна область вікна, що містить інструменти (кнопки, поля, перемикачі тощо) для роботи з презентацією, слайдами та їх об’єктами. Усі інструменти поділено на групи за призначенням і розташовано на різних вкладках. Вкладки подібні до сторінок книжки, які можна гортати, відкриваючи потрібну. Кожна вкладка має ім’я. На рисунку 4.7 цифрою 2 позначено ім’я вкладки Основне, яка відкрита на Стрічці. Щоб відкрити вкладку, потрібно вибрати її ім’я.

Інструменти на вкладках Стрічки об’єднано в групи. Кожна група має своє ім’я. На рисунку 4.7 цифрою 4 позначено групу Шрифт вкладки Основне.

У лівій частині вікна розміщено Область слайдів та структури. У цій області відображаються невеликі малюнки - ескізи слайдів

презентації. Якщо всі ескізи слайдів не вміщуються в цій області, то в ній з’являється смуга прокручування.

Основну частину вікна займає Робоче поле. У ньому розміщено поточний слайд презентації. Якщо презентація складається більше ніж з одного слайда, то в Робочому полі відображається смуга прокручування.

У Рядку стану зліва виводиться номер поточного слайда, загальна кількість слайдів у презентації та інші дані. Праворуч містяться кнопки зміни режимів перегляду презентації.

ВІДКРИВАННЯ ТА ПЕРЕГЛЯД ПРЕЗЕНТАЦІЇ В СЕРЕДОВИЩІ

ПРОГРАМИ POWERPOINT

Якщо планується подальше редагування або форматування презентації, то її зберігають у файлі з розширенням імені pptx.

Ескіз (франц. esquisse - замальовка) - підготовчий нарис, що фіксує задум художнього твору чи окремої його частини в найважливіших рисах.

клацнути на значку такого файлу, то відкриється вікно редактора презентацій PowerPoint зі слайдами цієї презентації.

Відкрити презентацію з файлу можна також, використовуючи Головне меню програми PowerPoint. Для цього потрібно:

1.    Запустити на виконання програму PowerPoint.

2.    Виконати Office ^ Відкрити.

3.    Відкрити у вікні Відкриття документа папку, у якій зберігається файл з презентацією.

4.    Вибрати значок файлу з презентацією.

5.    Вибрати кнопку Відкрити.

Після відкриття презентації в Рядку заголовка відобразиться ім’я файлу, у якому вона зберігається, в Області слайдів т а структури - ескізи слайдів, а в Робочому полі - перший слайд презентації (рис. 4.8).

Для відображення в Робочому полі іншого слайда презентації можна вибрати його ескіз в Області слайдів та структури. Для переходу до потрібного ескізу можна скористатися смугою прокручування в цій області.

Перейти до перегляду потрібного слайда презентації можна також, використовуючи смугу прокручування в Робочому полі або

РЕЖИМИ ПЕРЕГЛЯДУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Переглядати презентацію в середовищі програми PowerPoint можна в одному з трьох режимів (табл. 4.1), увімкнути які можна кнопками зміни режимів перегляду презентації.

Таблиця 4.1

Режими перегляду презентації

Назва

режиму

Кнопка

увімкнення

режиму

Особливості режиму перегляду

Звичайний

У Робочому полі відображається один слайд презентації, до якого можна вносити зміни. Всі інші слайди відображаються у вигляді ескізів в Області слайдів та структури

Сортувальник

слайдів

Ескізи слайдів презентації відображаються в Робочому полі (рис. 4.9), Область слайдів та структури

відсутня. Вносити зміни до вмісту слайдів у цьому режимі неможливо

Показ

слайдів

Здійснюється демонстрація презентації. Показ розпочинається з поточного слайда

ЗМІНЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ СЛАЙДІВ.

ВИДАЛЕННЯ СЛАЙДІВ

Відкриту презентацію можна редагувати, у тому числі змінювати порядок розміщення слайдів і видаляти слайди. Ці операції можна виконувати, переглядаючи презентацію у режимах Звичайний або Сортувальник слайдів.

Для змінення порядку розміщення слайдів у режимі Сортувальник слайдів можна перетягнути ескіз слайда в потрібне місце в Робочому полі. На місці, де слайд може бути розміщений, з’являтиметься позначка у вигляді вертикальної лінії. На рисунку 4.9 така позначка розміщена між слайдами 2 та 3. Якщо в цей момент відпустити кнопку миші, то слайд переміститься в позначене місце. У режимі Звичайний перетягування виконується в Області слайдів та структури.

Порядок слайдів презентації також можна змінювати з використанням Буфера обміну. Для цього потрібно вирізати слайд і вставити його після іншого слайда, вибравши команди Вирізати та Вставити в контекстному меню ескізів слайдів.

Щоб видалити слайд презентації, потрібно вибрати його ескіз

і натиснути клавішу BackSpace або Delete на клавіатурі або вибрати команду Видалити слайд у контекстному меню ескізу слайда.

Змінену презентацію можна зберегти, виконавши Office ^ Зберегти. При цьому презентацію буде збережено у файлі з тим самим іменем і в тій самій папці, у якій вона зберігалася перед відкриттям.

Якщо потрібно зберегти презентацію з іншим іменем або в іншій папці, то слід:

1.    Виконати Office ^ Зберегти як.

2.    Відкрити у вікні Збереження документа папку, у якій потрібно зберегти файл презентації.

3.    Увести ім’я файлу у відповідному полі.

4.    Вибрати кнопку Зберегти.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

1. Відкриття презентації, вибір слайдів

1.    Виконайте Пуск ^ Усі програми ^ Microsoft Office ^ Microsoft Office PowerPoint 2007.

2.    Розгляньте середовище редактора презентацій. Знайдіть об’єкти, що позначені на рисунку 4.7.

3.    Відкрийте презентацію з файлу вправа 4.2.1.pptx. Для цього:

1.    Виконайте Office ^ Відкрити.

2.    Відкрийте у вікні Відкриття документа папку Розділ 4\ Пункт 4.2.

3.    Виберіть значок файлу вправа 4.2.1.pptx.

4.    Виберіть кнопку Відкрити.

4.    Визначте кількість слайдів презентації за повідомленням у лівій частині Рядка стану. Визначте назву презентації за заголовком титульного слайда.

5.    Ознайомтесь із вмістом усіх слайдів, послідовно вибираючи їх ескізи в Області слайдів та структури. За потреби скористайтеся смугою прокручування цієї області.

6.    Зробіть поточним третій слайд презентації, використовуючи

ги прокручування Робочого поля. Який заголовок цього слайда?

7. Закрийте вікно редактора презентації.

Найважливіше в цьому пункті

Редактори презентацій призначені для створення комп’ютерних презентацій, їх редагування, форматування, збереження, перегляду тощо. Одним з редакторів презентацій є програма Microsoft Office PowerPoint 2007.

2. Режими перегляду презентації

1.    Відкрийте папку Розділ 4\Пункт 4.2. Двічі клацніть на значку файлу вправа 4.2.2.pptx.

2.    Увімкніть режим перегляду презентації Сортувальник слай-

3.    Змінення порядку розміщення слайдів і видалення слайдів

1.    Перемістіть четвертий слайд так, щоб він опинився між першим та другим слайдами. Для цього виберіть в Області слайдів та структури ескіз четвертого слайда та перетягніть його, розмістивши після першого слайда.

2.    Перемістіть, використовуючи Буфер обміну, другий слайд так, щоб він опинився останнім. Для цього:

1.    У контекстному меню ескізу другого слайда виберіть команду Вирізати.

2.    У контекстному меню ескізу останнього слайда виберіть команду Вставити.

3.    Видаліть третій слайд, вибравши його ескіз і натиснувши клавішу Delete на клавіатурі.

4.    Збереження презентації

1.    Збережіть презентацію у вашій папці з іменем вправа 4.2.4. Для цього:

1.    Виконайте Office ^ Зберегти як.

2.    Відкрийте вашу папку у вікні Збереження документа.

3.    Введіть ім’я вправа 4.2.4 у поле Ім’я файлу.

4.    Виберіть кнопку Зберегти.

2.    Закрийте вікно програми PowerPoint.

Для запуску програми PowerPoint потрібно виконати Пуск ^ Усі програми ^ Microsoft Office ^ Microsoft Office Power Point 2007.

Для відкривання презентації потрібно виконати Office ^ Відкрити, відкрити папку, вибрати значок файлу з презентацією та кнопку Відкрити.

Режими перегляду презентацій: Звичайний, Сортувальник слайдів, Показ слайдів.

Змінити розміщення слайдів можна їх перетягуванням або з використанням Буфера обміну. Для видалення слайда потрібно вибрати ескіз слайда, натиснути клавішу BackSpace або Delete або використати команду Видалити слайд контекстного меню ескізу слайда.

Дайте відповіді на запитання

1°. Для чого призначені редактори презентацій?

2°. Як запустити на виконання програму PowerPoint?

3*. Як відкрити в середовищі програми PowerPoint презентацію, що зберігається у файлі?

4*. У яких режимах можна переглядати презентацію? Поясніть особливості кожного з режимів.

5е. Як можна змінити порядок розташування слайдів презентації?

6°. Як видалити слайд презентації?

7. Як зберегти презентацію у файлі з новим іменем?

Виконайте завдання

1*. Опишіть складові середовища редактора презентацій PowerPoint.

2°. Відкрийте презентацію, що зберігається у файлі завдання

4.2.2.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.2. Визначте назву презентації та кількість слайдів. Перегляньте презентацію послідовно в кожному з режимів Звичайний, Сортувальник слайдів і Показ слайдів. Закрийте вікно редактора презентацій.

3*. Відкрийте презентацію, що зберігається у файлі завдання 4.2.3.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.2. Змініть порядок розміщення слайдів таким чином, щоб заголовки чотирьох останніх слайдів йшли у такій послідовності: Лінійка, Тер

мометр, Мірний циліндр, Лупа. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з тим самим іменем. Підготуйте виступ перед класом з розповіддю на тему презентації.

4*. Відкрийте презентацію, що зберігається у файлі завдання

4.2.4.pptx у папці Розділ 4\Пункт 4.2. Видаліть слайди, на яких розповідається про риб і птахів. Змініть порядок розміщення слайдів таким чином, щоб розповідь про тварин йшла в порядку збільшення їх розмірів (від найменшої до найбільшої тварини). Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з тим самим іменем. Перегляньте презентацію у режимі Показ слайдів.

 

Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

 

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:44, Переглядів: 15263