Народна Освіта » Інформатика » 4.5. Розроблення плану створення презентації. Фотоальбом

НАРОДНА ОСВІТА

4.5. Розроблення плану створення презентації. Фотоальбом

1.    З якою метою створюють комп’ютерні презентації?

2.    Якої послідовності дій потрібно дотримуватися, створюючи малюнок у графічному редакторі?

3.    Що таке макет слайда?

Розроблення плану створення презентації

Для успішного виконання будь-якого завдання доцільно спланувати свою роботу. Це стосується і створення комп’ютерної презентації.

Перш за все потрібно визначити мету її створення, тобто вирішити, хто буде вашими слухачами та що саме ви хочете їм розповісти.

Наприклад, якщо ви готуєте звіт про відвідування зоопарку для виступу на уроці природознавства, то метою створення вашої комп’ютерної презентації буде продемонструвати вчителю та однокласникам, яких тварин ви побачили, повідомити, що нового про них дізналися та яке враження отримали від спостереження за ними.

Потім потрібно підібрати матеріали, які будуть розміщені на слайдах презентації.

Наприклад, після перегляду всіх фотографій, що збереглися у вас після відвідування зоопарку, ви відібрали лише вісім з них для розміщення в презентації.

Наступний етап - визначення структури комп’ютерної презентації. Для цього потрібно визначити порядок розташування вибраних матеріалів, кількість слайдів, потрібних для їх розміщення, підібрати заголовки слайдів, вибрати макет і вміст кожного слайда.

Наприклад, фотографії, які ви відібрали, ви вирішили розмістити в такій послідовності: спочатку фотографії звірів, потім -птахів, на завершення - плазунів. Для цього може знадобитися п’ять слайдів: титульний слайд із заголовком В гостях у тварин і підзаголовком з вашим прізвищем; кожний із чотирьох наступних слайдів міститиме заголовок (наприклад, Звірі наших лісів, Звірі гір та пустель, Птахи, Плазуни), по дві фотографії, розміщені поруч, та підписи під ними. Це і буде структура вашої комп’ютерної презентації-фотозвіту.

Після того як визначено мету створення комп’ютерної презентації, відібрані матеріали, що будуть розміщені в ній, та визначено її структуру, потрібно продумати послідовність ваших дій щодо створення її у середовищі редактора презентацій, тобто скласти сценарій створення презентації.

При створенні зображення у графічному редакторі плануємо послідовність побудови окремих об’єктів зображення. Так само

Структура (лат. structure - побудова, розміщення) - внутрішня будова чогось, взаємозв’язок складових частин цілого.

Сценарій (лат. scaena - сцена, майданчик, де відбувається вистава) - детально розроблений план проведення якого-небудь заходу, здійснення яких-небудь дій.

при створенні презентації у редакторі презентацій нам потрібно спланувати послідовність створення окремих об’єктів презентації - слайдів, текстових і графічних об’єктів тощо.

Розглянемо, яким може бути сценарій створення презентації-фотоальбому в програмі PowerPoint.

ФОТОАЛЬБОМ

Фотоальбом - це презентація, що призначена для демонстрації фотографій.

У програмі PowerPoint є спеціальний інструмент, призначений для швидкого створення фотоальбому з певною структурою.

ження. У результаті відкривається діалогове вікно Фотоальбом (рис. 4.23).

Використовуючи інструменти вікна Фотоальбом, можна підготувати список зображень для розміщення у презентації, вибрати макет слайдів, форму та колір рамки для зображень, кольорове оформлення слайдів тощо.

ПІДГОТОВКА СПИСКУ ЗОБРАЖЕНЬ

Щоб вибрати фотографії, які планується розмістити у фотоальбомі, потрібно:

1.    Вибрати кнопку Файл або диск у вікні Фотоальбом.

2.    Відкрити папку, що містить файли із зображеннями, у вікні Вставлення нових рисунків (рис. 4.24).

3. Вибрати файли для вставлення у фотоальбом. Для вибору одного файлу потрібно вибрати його значок. Для вибору кількох файлів - вибирати їх значки, утримуючи натиснутою клавішу

Фотоальбом, створений з використанням цього засобу, складається зі слайдів, на кожному з яких, за виключенням титульного, розміщується однакова кількість зображень (1, 2 або 4). Слайди фотоальбому можуть містити заголовки та написи для введення пояснень до зображень.

Створення фотоальбому розпочинається з вибору кнопки Фото-

Ctrl. Для вибору всіх файлів з папки потрібно вибрати перший з них, після чого натиснути клавішу Shift та, не відпускаючи її, вибрати останній файл.

4. Вибрати кнопку Вставити.

Імена вибраних файлів будуть виведені у списку Рисунків в альбомі вікна Фотоальбом (рис. 4.23, 1). В області Перегляд (рис. 4.23, 3) відобразиться ескіз зображення з файлу, ім’я якого буде вибрано в списку.

У майбутньому фотоальбомі зображення будуть розміщені в тому самому порядку, як імена файлів у списку Рисунків в альбомі. Цей порядок можна змінити, перемістивши деякі імена ближче до початку списку, а деякі - ближче до кінця. Для цього

Для того щоб видалити зі списку зайве зображення, потрібно вибрати його ім’я у списку Рисунків в альбомі та вибрати кнопку Видалити (рис. 4.23, 2).

Якщо зображення на деякій фотографії розміщено не верти-

НАЛАШТУВАННЯ ФОТОАЛЬБОМУ

У вікні Фотоальбом можна виконати деякі налаштування майбутньої презентації. У списку поля Розмічування рисунка (рис. 4.23, 9) можна вибрати однаковий макет для всіх слайдів презентації (за виключенням титульного). Вибраний макет відобразиться на ескізі слайда (рис. 4.23, 5). У списку поля Форма рамки (рис. 4.23, 8) можна вибрати однакову форму і колір рамок, у яких знаходитимуться всі зображення фотоальбому.

Якщо вам потрібно підібрати кольорове оформлення вашого фотоальбому, то ви можете вибрати один із зразків оформлення. Для цього потрібно вибрати кнопку Огляд (рис. 4.23, 7), у вікні Вибір теми (рис. 4.25) вибрати зразок оформлення слайдів і кнопку Вибрати.

вторно, після чого позначка зникає. Якщо встановити позначку прапорця Назви під УСІМА рисунками (рис. 4.23, 11), то при створенні фотоальбому під кожним зображенням буде створено напис. Текстом написів будуть імена файлів зображень.

Після вибору у вікні Фотоальбом кнопки Створити (рис. 4.23, 6) створюється презентація, що містить таку кількість слайдів, яка потрібна для розміщення всіх вибраних зображень, з усіма вибраними налаштуваннями.

РЕДАГУВАННЯ ФОТОАЛЬБОМУ

Для завершення роботи над створенням фотоальбому потрібно відредагувати текст у заголовку та підзаголовку титульного слайда, у заголовках інших слайдів, а також у написах, розміщених поруч із зображеннями.

Створений фотоальбом можна змінити, вибравши у списку кнопки Фотоальбом (рис. 4.26) команду Редагувати фотоальбом. У результаті відкриється вікно Редагування фотоальбому такого самого виду, як вікно Фотоальбом, лише назва кнопки Створити зміниться на Оновити. У цьому вікні можна змінити налаштування

Серед об’єктів вікна Фотоальбом є новий для вас об’єкт - прапорець. Прапорці використовують для встановлення певного режиму або його скасування. Для встановлення режиму потрібно вибрати прапорець, після чого в ньому з’являється позначка тако-

фотоальбому, у тому числі додати або видалити зображення, змінити їх порядок тощо та зберегти зміни вибором кнопки Оновити.

До створеного фотоальбому можна додавати інші текстові та графічні об’єкти.

Таким чином, сценарій створення фотоальбому може бути таким:

1.    Застосувати інструмент для створення фотоальбому (виконати Вставлення ^ Зображення ^ Фотоальбом).

2.    Вибрати та впорядкувати зображення.

3.    Вибрати макет слайдів та оформлення презентації.

4.    Застосувати вибрані налаштування.

5.    Відредагувати створений фотоальбом.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

1. Створення фотоальбому «В гостях у тварин» за структурою, наведеною в тексті пункту

1.    Запустіть на виконання програму PowerPoint.

2.    Виконайте Вставлення ^ Зображення ^ Фотоальбом.

3.    Виберіть кнопку Файл або диск у вікні Фотоальбом.

4.    Відкрийте у вікні Вставлення нових рисунків папку Розділ 4\Пункт 4.5\Тварини.

5.    Виберіть значок файлу Білка.jpg та, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виберіть значки файлів Кабан.jpg, Верблюд.jpg, Гірський козел.ipg, Фламінго.jpg, Павич.jpg, Ящірка.ipg, Череnаха.jpg.

6.    Виберіть кнопку Вставити. Зверніть увагу на заповнення списку Рисунків в альбомі та відображення ескізу зображення в області Перегляд.

7.    Змініть порядок імен у списку Рисунків в альбомі так, щоб на перших двох зображеннях були білка та кабан, наступні - верблюд і гірський козел, далі - птахи, останні - плазуни. Для впорядкування зображень вибирайте в списку ім’я

8. Виберіть у списку Розмічування рисунка макет слайдів 2 рисунки з заголовком.

9. Установіть позначку прапорця Підписи під УСІМА рисунками.

10.    Виберіть кнопку Створити.

11.    Перегляньте презентацію в режимі Показ слайдів.

2. Редагування фотоальбому

1.    Виберіть перший слайд і змініть текст заголовка Фотоальбом на В гостях у тварин, текст підзаголовка на ваше прізвище.

2.    Уведіть заголовки слайдів 2-5: Звірі наших лісів, Звірі гір та пустель, Птахи, Плазуни.

3.    Змініть підписи під зображеннями, підібравши власні епітети та порівняння, наприклад Руденька білочка, Верблюд -корабель пустелі, Рожевий фламінго.

4.    Відкрийте на Стрічці на вкладці Вставлення у групі Зображення список кнопки Фотоальбом. Виберіть команду Редагувати фотоальбом.

5.    Виберіть у списку Форма рамки значення Проста рамка, біла.

6.    Виберіть зразок оформлення Сонцестояння. Для цього виберіть кнопку Огляд, у вікні Вибір теми виберіть значок файлу з іменем Solstice.thmx та кнопку Вибрати.

7.    Виберіть кнопку Оновити.

8.    Перегляньте презентацію у режимі Показ слайдів.

9.    Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем вправа 4.5.1.

Найважливіше в цьому пункті

При створенні комп’ютерної презентації потрібно визначити її мету, відібрати потрібні матеріали, визначити структуру, скласти сценарій її створення.

Фотоальбом - це презентація, що призначена для демонстрації фотографій.

Для створення фотоальбому потрібно виконати Вставлення ^ Зображення ^ Фотоальбом, вибрати файли із зображеннями, макет слайдів, виконати налаштування презентації, вибрати кнопку Створити.

ня певного режиму або його скасування.

1*. З яких етапів складається план створення комп’ютерної презентації? У чому полягає кожен з них?

2*. Що таке фотоальбом? У яких випадках презентацію доцільно створювати як фотоальбом?

3*. Які дії потрібно виконати для створення фотоальбому?

4*. Як вибрати кілька файлів під час вибору зображень для фотоальбому? Чим ці способи відрізняються?

5°. Як змінити порядок зображень у фотоальбомі? Як повернути зображення?

6.    Що визначає макет слайда у фотоальбомі? Як вибрати макет для слайдів фотоальбому?

7.    Для чого призначений і як використовується об’єкт діалогового вікна прапорець?

8°. Як створити написи під усіма зображеннями фотоальбому?

9*. Які дії потрібно виконати для редагування фотоальбому?

Виконайте завдання

1*. У вас є фотографії вулиць, будинків, парків, пам’ятників, визначних місць вашого населеного пункту. Визначте:

а)    Якою може бути мета створення фотоальбому, у якому ви використаєте ці фотографії?

б)    Перед ким ви зможете виступити з такою презентацією?

в)    Якою може бути структура цієї презентації? Скільки слайдів може бути у цій презентації? Якими можуть бути заголовки слайдів?

>2*. Запропонуйте структуру фотоальбому, якщо вашою метою є повідомлення на класній годині про Олімпійські ігри 2012 року в Лондоні та участь у них українських спортсменів. Вважаємо, що у вас є відомості про Олімпійські ігри, емблема ігор, фотографії міст, у яких вони проводились, та переможців у різних видах спорту.

3*. Створіть фотоальбом Квіти для демонстрації п’яти фотографій садових квітів. Файли з фотографіями виберіть з папки Розділ 4\Пункт 4.5\Квіти. Розмістіть на кожному слайді заголовок та одну фотографію. Виберіть рамки для фотографій і зразок оформлення на свій смак. У заголовках слайдів введіть назви квітів, що зазначені в іменах файлів. У підзаголовок на титульному слайді введіть ваше прізвище та ім’я. Збережіть фотоальбом у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.5.3.

4*. Створіть фотоальбом Домашні улюбленці для демонстрації фотографій тварин, птахів і риб, яких люди утримують вдома. Файли з фотографіями виберіть з папки Розділ 4\ Пункт 4.5\Домашні улюбленці. Розмістіть на кожному слайді заголовок і чотири фотографії. Виберіть рамки для фотографій і зразок оформлення на свій смак. Заголовки слайдів Тварини, Птахи, Рибки. Підписи під зображеннями - назви тварин, птахів і рибок, що зазначені в іменах файлів. У підзаголовок на титульному слайді введіть ваше прізвище та ім’я. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.5.4. f5*. Створіть фотоальбом Картинна галерея для презентації картин відомих художників. Виберіть по одній картині кожного художника. Файли із зображеннями містяться у папках з прізвищами художників у папці Розділ 4\Пункт 4.5\Галерея. Розмістіть на кожному слайді заголовок, одне зображення та підпис. Оформіть кожне зображення комбінованою чорною рамкою. Виберіть зразок оформлення Апекс (ім’я файлу Apex.thmx). Підписи під зображеннями - назви картин, що зазначені в іменах файлів. Заголовки слайдів - прізвища та імена художників, що зазначені в іменах папок. У підзаголовок на титульному слайді введіть ваше прізвище та ім’я. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем завдання 4.5.5. f6*. Створіть фотоальбом Моя сім’я для виступу на класній годині. Самостійно доберіть матеріали, розробіть структуру та оберіть оформлення фотоальбому. Підготуйте виступ перед класом з розповіддю на тему презентації.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 «Створення фотоальбому»

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм.

1.    Створіть фотоальбом Пори року для розповіді на уроці природознавства про зміни в природі та заняттях людей у різні пори року. Файли всіх зображень для презентації містяться у папці Розділ 4\Практична 5.

2.    Розмістіть на кожному слайді заголовок, два зображення -природа та заняття людей, підписи під зображеннями.

3.    Виберіть рамку для зображень Округлений прямокутник.

4.    Виберіть зразок оформлення Потік (файл з іменем Flow.thmx).

5.    Введіть заголовки слайдів - назви пір року.

6.    Введіть підписи під зображеннями - опис змін у природі та заняття людей.

7.    Змініть колір заголовків слайдів: Зима - синій, Весна - зелений, Літо - червоний, Осінь - жовтогарячий.

8.    У підзаголовок на титульному слайді введіть ваше прізвище та ім’я.

9.    Вставте на титульний слайд одне із зображень, що відображає всі чотири пори року. Розмістіть його в нижньому лівому куті слайда.

10. Збережіть презентацію у вашій папці у файлі з іменем практична 5.

 Це матеріал з підручника Інформатика 5 клас І.Я. Ривкінд

Категорія: Інформатика

Автор: admin от 25-12-2013, 05:46, Переглядів: 8363