Народна Освіта » Правознавство » Соціальні інститути

НАРОДНА ОСВІТА

Соціальні інститути

ТЕМА 8. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

План викладу

1. Поняття та основні елементи соціального інституту

2. Основні види та функції соціальних інститутів

3. Процес інституціоналізації

4. Інститут освіти і його функції

Суспільство — це конфігурація інститутів, які при своєму функціонуванні обмежують свободу дій людей.

                                           Р. Мілс

Ключові поняття й терміни: соціальний інститут, функції соціаль ного інституту, інституціоналізація, основні етапи інституціоналізації, інститут освіти, функції інституту освіти, цілі освіти.

Життя людини у суспільстві досить чітко обумовлено багатьма правилами, нормами та стереотипами. Можна сказати, що інстинкти замінено в ньому різноманітними соціальними умовностями, а буття індивіда в колективі являє собою суціль­ний компроміс, згоду з вимогами численних, давно встановле них традицій. Специфічними утвореннями, що забезпечуюч і, різного роду упорядкування, формалізацію та стандартизацію зв'язків і відносин у суспільстві та його структурних елемеп тах, виступають соціальні інститути.

Сам термін «інститут» має багато значень. До європейських мов він прийшов з латинської: означає «установа», «устрій». З часом він отримав два значення — вузьке, техніч­не (назва спеціалізованих наукових та вищих навчальних за­кладів) та широке, соціальне (системи правил суспільних від­носин, що встановлюють зразки поведінки та регулюють певні сфери соціальної життєдіяльності людей). Соціальні інститу­ти являють собою певні суспільні установлення, тобто сукупність символів, вірувань, цінностей, норм, ролей та статусів, що відтворюються як стабільні системи соціальних відносин, регулюють загалом цілі сфери суспільного життя — економіч­ну. державну, політичну, релігійну, наукову, освітню, сімейну й багато інших. Соціальні інститути допомагають боротися за існування та успішно виживати, але не окремому індивіду, а исьому суспільству разом. їх призначення — задовольняти найважливіші життєві потреби соціуму.

 

Н.М. Семке

Категорія: Правознавство

Автор: admin от 4-04-2012, 18:31, Переглядів: 1700