Народна Освіта » Правознавство » Культура як соціальний феномен

НАРОДНА ОСВІТА

Культура як соціальний феномен

ТЕМА . КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

План викладу

1. Поняття, характеристики та функції культури

2. Базисні елементи культури

3. Культурне розмаїття. Види культури

4. Етноцентризм і культурний релятивізм

 

                              Культура — це місток у минуле і провідник у   майбутнє.

                                      Китайська мудрість

Ключові поняття й терміни: культура, матеріальна та духовна культура, мова, символи, цінності, норми, технології, панівна культу­ра, субкультура, контркультура, елітарна культура, народна культу­ра, масова культура, етноцентризм, культурний релятивізм.

Вивчаючи соціальне життя людей, соціологія намагаєть­ся відповісти на питання: «Чому люди діють у той чи інший спосіб?» Е. Контон стверджує: якщо збентежити жінку, яка приймає ванну, те, які частини тіла вона буде закривати, зале­жить від культурних традицій. Жінка, що сповідує іслам, за­криє обличчя, мешканка Лаосу — груди, островів Самоа — пу­пок, жінка з Суматри — коліна, а європейська жінка однією рукою закриватиме груди, а іншою зону геніталій. Щоб дати відповідь, слід звернутися до культурних норм, цінностей, моделей поведінки, притаманних конкретному суспільству. Культура впливає на наші вчинки та думки незалежно від того, замислюємося ми над цим чи ні. Тому для соціолога су­спільне життя, соціальна реальність — це завжди соціокультурна реальність, а для соціології соціокультурний підхід — один з найголовніших.

 

Н.М. Семке

Категорія: Правознавство

Автор: admin от 4-04-2012, 18:08, посмотрело: 3075