Народна Освіта » Правознавство » Особистість і суспільство

НАРОДНА ОСВІТА

Особистість і суспільство

ТЕМА 9. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО

План викладу

1.Соціологічний погляд на особистість

2.Поняття соціального статусу та ролі. Види соціальних статусів і ролей

3.Структура особистості

4.Соціалізація особистості

5.Типи особистості

Все, чим людина зі своїм розумом відрізняється від тварини, є результатом життя в суспільстві.

                                           В. Годвінс

Ключові поняття й терміни: особистість, індивід, індивідуальність, людина, соціальний статус, соціальна роль, соціалізація, соціальна активність, структура особистості, типи особистості.

Вивчення особистості є одним з основних напрямків в со­ціології. Це пов'язано з тим, що суспільство та інші групи, які вивчаються в соціології, складаються з окремих особистостей. Щоб зрозуміти певне суспільство або групу, треба зрозуміти поведінку окремої людини, виявити ті чинники, які зумовлю­ють її специфіку. Поведінка людини залежить не тільки від її спадковості, особливостей унікальних життєвих ситуацій, але й від умов життя, які є типовими для певного суспільства, групи. Таким чином, соціологія вийчає: формування подібних якостей завдяки спільним умовам життя, місце людини в сус­пільстві порівняно з іншими людьми, пристосування до життя в певному оточенні, вплив соціальних характеристик людини (вік, стать, сімейний стан, освіта, місце проживання, професія тощо) на її поведінку.

 

Н.М. Семке

Категорія: Правознавство

Автор: admin от 4-04-2012, 18:46, Переглядів: 1678