НАРОДНА ОСВІТА

Моделі-аналоги

1. Для чого здійснюють пошук інформації під час проектування виробу?

2. Як можна виконати пошук зображень?

3. Які переваги пошуку в мережі Інтернет порівняно з друкованими джерелами?

4. У чому відмінність між кресленням та ескізом?

Після визначення об’єкта проектування слід зайнятися творчим процесом. Однак більш продуктивною творча діяльність буде тоді, коли буде використано досвід інших людей, які працювали в такому самому напрямі. Щоб знову не «винаходити велосипед», слід ознайомитися з конструкціями, особливостями функціонування, матеріалами та формами

уже створених виробів. Найкраще вирішити цю проблему допоможуть різноманітні малюнки, фото, схеми та інша графічна інформація.

У 6-му класі ти вже ознайомився з технологією пошуку зображень за допомогою мережі Інтернет та різних пошукових систем. Дійсно, використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у десятки разів пришвидшує пошук зображень та дає можливість ознайомитися з виробами, подібними до тих, які необхідно сконструювати.

Вироби, подібні за призначенням, на основі яких здійснюють розробку власної конструкції виробу, тобто конструювання, називатимемо виробами-аналогами, або моделями-аналогами. Термін аналог походить з грецької мови й означає відповідний.

З моделей-аналогів формують банк ідей.

Під банком ідей у навчальному проекті розумітимемо систематизовані за певними ознаками зображення, на основі яких буде розроблятися конструкція власного виробу.

Після проведеного пошуку необхідно виконати не менш відповідальні дії із сортування знайдених матеріалів. У нас поки що вся графічна інформація (фото, зображення, схеми) знаходиться в одній папці. Банк ідей може містити декілька десятків різноманітних зображень. Працювати з таким масивом інформації складно й довго.

Визначаємо критерії для сортування. Наприклад, для вази можуть бути такі критерії: технології виготовлення, конструкційні матеріали, техніки оздоблення. Причому одне й те саме зображення може розміщуватися в різних папках (розміщують копію зображення). Отже, створюємо папки з відповідними назвами: Технологи виготовлення, Конструкційні матеріали...

Ми знайшли різноманітні зображення та сформували банк ідей. Навіть посортували знайдену інформацію за різними ознаками (критеріями). Усі знайдені зразки використати як вироби-аналоги ми не можемо за браком досвіду, великої кількості конструктивних особливостей та часу.

Що ж тоді робити?

Необхідно проаналізувати всі знайдені зображення та відібрати декілька. Відбирають за різними ознаками: оригінальна форма, цікаве оздоблення, невелика кількість деталей, доступні матеріали тощо.

На прикладі підставки до мобільного телефона (мал. 201) розглянемо результати відбору до остаточного банку ідей та проаналізуємо конструкції моделей-аналогів.

Модель-аналог № 1 було відібрано завдяки поєднанню з настільною візитницею та компактним розмірам.

Модель-аналог № 2 було відібрано через простоту конструкції та з’єднань.

Модель-аналог № 3 має оригінальну конструкцію та запобігає пошкодженню корпусу телефона завдяки тканині.

Модель-аналог № 4 виготовлено з деталей малого розміру, фактично з відходів, деталі мають просту форму.

Інші зображення можуть знадобитися для інших проектів. їх слід зберегти в електронному вигляді. Також можна зробити колективний банк ідей класу та зберігати його в комп’ютері у школі або на онлайн-диску (Яндекс-диск, Ооойіє-диск тощо).

До проектованого виробу висувається певний перелік вимог. Отже, до кожної відібраної конструкції ставимо вимоги та визначаємо, підходить вона чи ні.

Слід зазначити, що ми не маємо змоги доторкнутися до виробів та роздивитися всі їхні особливості. Ми орієнтуємося лише на зображення. Тому одні й ті самі конструкції можуть оцінюватися по-різному. Оцінка залежить від власного досвіду, уподобань, настрою та інших факторів. Якщо вимога є позитивною стосовно моделі-аналогу, то у відповідній графі ставлять +, якщо вимога не задовольняється, то ставлять -.

Отже, найбільше відповідає поставленим вимогам конструкція № 2. Вона й буде нашим виробом-аналогом, на основі якого виконуватимемо конструювання виробу.

Після аналізу видно, що конструкція № 2 не є достатньо стійкою та не має оздоблення. Тому під час конструювання слід усунути зазначені недоліки.

На аркушах паперу слід виконати 2-3 ескізи виробів з урахуванням недоліків та обрати з них найбільш вдалий.

Зробимо опис конструкції, який буде складатися з текстового пояснення та необхідних графічних зображень, якими можуть бути ескізи та креслення.

За основу візьмемо модель-аналог № 2, деталям надамо округлої форми, з’єднаємо їх за допомогою клею ПВА, для міцності з’єднань збільшимо поверхню дотику деталей, для стійкості нижню деталь подовжимо назад. Для бережливого ставлення до корпусу телефона внутрішню частину підставки обклеїмо тканиною. Оздоблення підставки буде різним. По-перше, у задній стінці випиляємо фігурний отвір у вигляді серця. По-друге, передню стінку оздобимо випалюванням орнаментальною композицією теж у вигляді серця.

Для оздоблення виконали додатковий пошук у мережі Інтернет зображень для випалювання у вигляді серця (мал. 202). Оскільки передня стінка має невеликі розміри, то випалити складне зображення буде важко. Отже, оберемо найпростіше зображення: варіант 2.

Виконаємо ескізи, оберемо найбільш вдалий варіант та на його основі виконаємо креслення виробу в цілому. На ньому нанесемо габаритні розміри виробу для вибору заготовок та функціональні розміри, які вказують розміри гнізда для телефона.

На основі складального креслення (мал. 203) виконаємо ескізи деталей (мал. 204). Деталі мають об’ємну форму, тому для зображення конструктивних елементів деталей необхідно побудувати декілька зображень у проекційному зв’язку. На зображення наносимо необхідні розміри. Якщо

контури деталей мають складну форму, то зображення таких деталей більш доцільно виконувати на сітці, так, як для випилювання лобзиком.

За кресленнями можна визначити розміри заготовок, які необхідні для виготовлення сконструйованого виробу. Розміри заготовок зазначають із припуском декілька міліметрів. Цю інформацію для зручності записують у таблицю.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 9 Аналіз виробів

Обладнання та матеріали: моделі-аналоги (вироби або зображення виробів), зошит, ручка, олівець.

Послідовність виконання роботи

1. Уважно розглянь моделі-аналоги (вироби або зображення виробів). Обери 3 моделі-аналоги.

2. Визнач вимоги до виробу, який потрібно сконструювати, та запиши їх у таблицю.

3. Установи відповідність вимогам моделей-аналогів (постав + або -).

4. Визнач суму переваг кожної моделі-аналогу та запиши в рядок «Усього».

5. Визнач модель-аналог з найкращою відповідністю поставленим вимогам.

Банк ідей - набір зображень, які об’єднані спільною темою або завданням.

Складальне креслення (креслення складальної одиниці) - конструкторська документація у вигляді креслення, яке являє собою зображення складальної одиниці та інші дані, необхідні для її складання (виготовлення) і контролю.

1. Що називають моделлю-аналогом?

2. Яка роль моделі-аналога в конструюванні виробу?

3. Як формують банк ідей?

1. Які складові повинен містити проект на створення матеріальних цінностей? А опис сукупності певних дій та технологічних операцій Б обґрунтування задумів чи планів В розробка графічних зображень майбутнього об’єкта

Г перелік предметів та засобів праці Д усі перелічені Е правильної відповіді немає

2. Які складові реалізуються на етапі художньо-конструкторського пошуку? А теоретичне обґрунтування початкових творчих ідей

Б розробка ескізів графічних форм передбачуваного для виготовлення виробу за висновком результатів творчих ідей В конструювання макета або моделі майбутнього виробу Г усі перелічені Д правильної відповіді немає

3. Який об’єкт називають фокальним?

А з якого вдосконалюється існуючий

Б який ставлять у центр уваги для вдосконалення В обидві відповіді правильні Г правильної відповіді немає

4. У чому полягає сутність методу фокальних об’єктів?

А у вдосконаленні конструкції існуючого виробу за власним задумом Б у перенесенні ознак випадково вибраних об’єктів на вибраний для вдосконалення об’єкт

В у вдосконаленні конструкції виробу будь-яким способом

 

Це матеріал з підручника Трудове навчання 7 клас Терещук

 

Автор: admin от 5-02-2017, 06:01, Переглядів: 31209