Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 19. Проектування виробів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 19. Проектування виробів

1.    Пригадай, що спільного та в чому відмінність між ескізом і малюнком.

2.    У чому сутність творчого задуму?

3.    Яким вимогам повинен відповідати виріб, виготовлений згідно з творчим задумом?

4.    Пригадай з молодших класів, який виріб називають макетом, а який -моделлю. Що між ними спільного та в чому відмінність? Для чого їх виготовляють?

5.    Як ти розумієш народну мудрість «Сім разів відміряй - один раз відріж»?

Оглянь речі, якими ти користуєшся. Подумай, для чого вони призначені, з якого матеріалу виготовлені, чи привабливі, красиві вони. Чи зручно ними користуватися? Що ти хотів би поліпшити в їх конструкції, оздобленні? Можливо, у тебе виникла думка виготовити новорічні прикраси або зробити подарунок рідним чи друзям? Будь-який виріб можна змайструвати самому. Але що для цього необхідно знати, що вміти, чого навчитися? Що передує створенню виробу?

Насамперед, необхідно поміркувати і дати відповідь на головне питання: Яким я хочу бачити виріб? Для цього складають творчий проект. Проект у перекладі з англійської означає «кинутий уперед задум». Тобто це технологічна діяльність людини, у процесі якої обґрунтовується й розробляється конструкція майбутнього виробу.

Розробка проекту складається з кількох етапів. Першим з них є дослідження та складання завдань проекту.

Найбільш поширеним і вдалим методом вирішення цих завдань є фантазування, тобто уявлення, вигадування людиною чогось нового, невідомого, якого не існує. Уявно сфантазований задум відображається у вигляді документа, який називають технічним описом. У ньому зазначають назву та призначення виробу, описують його геометричну форму, вид матеріалу, з якого передбачається його виготовити, подають способи оздоблення, перелік необхідних для цього інструментів та інші дані, необхідні для виготовлення виробу.

Наступний етап - художньо-технічний пошук. На цьому етапі згідно з технічним описом розробляються різні варіанти малюнків майбутнього виробу або їх креслення, ескізи моделі чи макети.

З молодших класів тобі відомо, що макет - це копія майбутнього виробу (мал. 172). Він виконується з точним дотриманням пропорцій і розмірів виробу або в збільшеному чи зменшеному вигляді.

Проектувальник або інженер-конструктор чи дизайнер перед тим, як конструювати будь-який виріб, обов’язково повинен передбачити, як можуть вплинути на нього кліматичні умови (дощ, сніг, вітер, висока та низька температура тощо). Особливо це необхідно враховувати при плануванні будівництва мостів, станцій метрополітену, будинків, телевеж, транспортних засобів. Із цією метою сконструйований макет або модель розміщують у спеціальних пристроях для імітації дії на них зазначених факторів. За результатами досліджень до проекту вносять відповідні корективи, що дає змогу запобігти руйнуванню об’єктів, а також уникнути матеріальних, енергетичних та інших витрат.

Модель - це спрощене відображення виробу та його складових частин, виконане у збільшеному або зменшеному вигляді. Моделі бувають статичні, тобто нерухомі (мал. 173), та динамічні, або рухомі (мал. 174).

Моделі і макети виготовляють з недорогих матеріалів, що легко піддаються обробці (папір, картон, пластилін, фанера, шпон, текстильні та інші матеріали). З паперу та текстильних матеріалів створюють моделі одягу, іграшок, сувенірів; з пінопласту та картону - моделі будинків, садиб. Фанеру, шпон використовують для моделювання літальних апаратів, суден, транспортних засобів. Як і кожен виріб, моделі і макети конструюються згідно з кресленнями. Зображення на них можуть бути виконані також у збільшеному або зменшеному вигляді, але розміри на них проставляються дійсні.

Нині макети та моделі розробляють конструктори-дизайнери на комп’ютерах за допомогою спеціальних програм (мал. 175).

Процес створення макета (моделі) від його задуму до розробки відповідних технічних документів, які містять усі дані про такий об’єкт і технологію його виготовлення (креслення об’єкта, види матеріалів, етапи виготовлення, способи кріплення конструктивних елементів тощо), називається макетуванням (моделюванням).

Часто в повсякденному житті перед тобою поставатимуть проблеми чи завдання, пов’язані з плануванням і творчим проектуванням. При цьому необхідно буде вміти виконати нові графічні зображення майбутніх виробів або прочитати і вдосконалити вже існуючі. Їх можна виконувати в натуральну величину або, за необхідності, у збільшеному чи зменшеному вигляді.

Наприклад: виникла необхідність розроблення проекту рамки для фотографій. Для цього за власним задумом розробляються різні варіанти їх малюнків або ескізів, геометричні обриси зовнішніх і внутрішніх контурів (мал. 176). Потім визначається матеріал для виготовлення виробу.

Передбачаються особливості художнього оздоблення, а також виконуються розрахунки вартості майбутнього виробу. Із розроблених варіантів вибирається найбільш вдалий малюнок або ескіз (або макет чи модель), який підлягає мінімаркетинговим дослідженням, тобто вивченню думки про якість виробу тих, хто буде ним користуватися в майбутньому.

Для опитування розробляється анкета з низкою запитань, наприклад: Чи задовольняють Вас естетичний вигляд виробу та його розміри? Чи зручно буде користуватися виробом? Чи влаштовує передбачувана ціна виробу? Чи безпечний, на Вашу думку, виріб у користуванні?

Відповідно до результатів такого дослідження роблять аналіз відповідей, зауважень та пропозицій, на основі яких доопрацьовують проект майбутнього виробу і готуються до його творчого захисту. У процесі захисту проекту розробник повинен дати обґрунтовані відповіді на всі запитання, пояснити свої міркування та підтвердити їх аргументованими розрахунками. За умови позитивного висновку користувачів завершується доопрацювання об’єкта, створюється остання його копія. Далі приступають до виготовлення виробу, який може стати красивим сувеніром для рідних, друзів (мал. 177).

У результаті творчого проектування з’являються нові оригінальні вироби, які мають незвичну форму і красиве оздоблення (мал. 178).

Якщо виріб складається з кількох конструктивних елементів, то всі дані, необхідні для його виготовлення, заносять у спеціальну таблицю (мал. 179).

Мал. 179. Схема конструювання годівниці

Про особливості розробки, викреслювання та використання годівниці ти дізнаєшся в подальшому на уроках трудового навчання.

Ознайомся із зображеннями на малюнку 180. Спробуй з’ясувати, як називається виріб, з якого матеріалу виготовлено його конструктивні елементи, які їхні розміри, як з’єднати їх у конструкцію, які інструменти для цього необхідні. Проаналізуй конструкції та запропонуй зміни, які можуть поліпшити якість виробів.

проектування, проект, фантазування, художньо-конструкторський пошук, мінімаркетингові дослідження, конфігурація.

Архітектор — фахівець з проектування, конструювання та художнього оздоблення будов.

Дизайн - художнє конструювання та оздоблення виробів, створення їх нових видів і типів.

Дизайнер - фахівець з художнього конструювання та оздоблення виробів, створення їх нових видів і типів.

Конструктор - фахівець, який що-небудь конструює, створює конструкції.

Конфігурація - обриси зовнішньої форми виробу.

Обрис - загальний вигляд предмета, окреслений лінією, що обмежує його поверхню.

1.    Який вид діяльності людини називається проектуванням?

2.    Який документ називають проектом?

3.    У чому сутність фантазування?

4.    Які дані відображаються в технічному описі?

5.    У чому сутність художньо-конструкторського етапу проектування?

Автор: admin от 10-11-2013, 17:50, Переглядів: 9046