Народна Освіта » Технології ( Трудове навчання ) » § 20. Використання біологічних форм при конструюванні виробів

НАРОДНА ОСВІТА

§ 20. Використання біологічних форм при конструюванні виробів

1.    Пригадай, що називають симетрією. Наведи приклади симетрії, які притаманні живій або неживій природі, чи ті, які проявляються в техніці.

2.    Який виріб називається макетом? Моделлю?

3.    Які бувають моделі та макети?

4.    Які особливості враховуються при виготовленні виробів з природних матеріалів?

5.    Які біологічні властивості деревних матеріалів враховуються при виготовленні виробів?

Ще на зорі цивілізації людина будувала споруди, виготовляла знаряддя праці та предмети побуту, які відображували її бажання щодо їх естетичного вигляду, з урахуванням форм предметів живої природи. Античні архітектори вчилися у природи законів пропорції та правильного співвідношення розмірів окремих частин і деталей споруд. Симетрія, яку людина відкрила і осмислила, спостерігаючи за творіннями живої природи, стала своєрідною нормою конструювання красивих, оригінальних і технічно досконалих речей (мал. 181).

Українські церкви, собори, єгипетські піраміди, римські арени побудовані за законами симетрії. Проте творцям цих дивовижних споруд ще не було відомо найістотніше - закономірності формоутворення, таємниці будови та самоконструювання живого світу.

Із часом люди зрозуміли, що будь-який організм - від комахи до слона - є досконалою конструкцією. Знання про природу привертають до себе дедалі більшу увагу конструкторів, вони вико-

ристовуються в будівництві, архітектурі, під час конструювання різних знарядь праці, у виробництві побутових речей тощо.

Нині навряд чи можна знайти таку сферу людської діяльності, яка б не спиралася на витвори самої природи, використання її біологічних форм при конструюванні виробів. Природа сприяє народженню багатьох ідей, які можна реалізувати для здійснення будь-яких мрій. Так, спостерігаючи за польотами птахів, люди створили літальні апарати. Помітивши властивість плавучості окремих тіл, сконструювали катери й кораблі, а вивчивши природу життя риб, - побудували підводні човни. Відомий тобі фотоапарат - це не що інше як технічний аналог ока. Розглянувши сучасні інструменти, можна побачити, як дивовижно вони схожі на окремі органи живих організмів. Так, наприклад, плоскогубці, кусачки, ножиці схожі на клешні раків, зуби хижих звірів тощо (мал. 182).

Пригадай, яку властивість має реп’ях і як цю властивість використано в застібках-блискавках, липучках для одягу, взуття. Біологічні форми живої та неживої природи відображені конструкторами-дизайнерами в багатьох конструкціях.

Розглянь зображення біологічних і технічних об’єктів, зображених на малюнку 182. Поясни, у чому схожість та відмінність між ними. Які, на твою думку, біологічні особливості враховано під час їх конструювання?

Наука про використання біологічних особливостей живої природи для конструювання виробів та вдосконалення технологій називається біонікою. Відтворення біологічних особливостей

природи в технічних об’єктах називається біонічним методом. Він застосовується при розв’язанні проблем формоутворення виробів, пошуках нових можливостей художньої виразності, гармонійності, естетичності тощо.

Завдяки цьому методу сконструйовано багато нових речей, яким немає аналогів. Спробуй застосувати його у своїй практичній діяльності при розробці власних творчих проектів.

біоніка, біонічний метод.

1.    Яку науку називають біонікою?

2.    У чому сутність біонічного методу формоутворення?

Тестові завдання

1.    Наука про використання біологічних особливостей живої природи для конструювання виробів і вдосконалення технологій має назву

А біологія Б біоніка В геологія

2.    Технологічна діяльність людини, під час якої обґрунтовується й розробляється конструкція майбутнього виробу, - це

А проект Б макет В оздоблення

3.    Як називається спрощене відображення виробу та його складових частин, виконане у збільшеному або зменшеному вигляді?

А креслення Б модель В деталь Г заготовка

4.    Фахівець з проектування, конструювання та художнього оздоблення будівель - це

А конструктор Б архітектор В художник Г модельєр

Автор: admin от 10-11-2013, 17:51, Переглядів: 3986