Народна Освіта » Основи здоров'я » Урок 1. Цілісність здоров'я. Чинники впливу на здоров'я

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 1. Цілісність здоров'я. Чинники впливу на здоров'я

Мета: сформувати в учнів поняття про цілісність здоров'я, чинники, які впливають на різні складові здоров'я; розглянути, як спосіб життя пов'язаний зі здоров'ям; розглянути поняття «чинник» та схарактеризувати різні чинники здоров'я; розвивати вміння оцінювати чинники здоров'я, формувати навички, що сприяють збереженню здоров'я, виховувати дбайливе ставлення як до власного здоров'я, так і до навколишнього світу.

Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації, які демонструють різні складові здоров'я, схеми і діаграми, що ілюструють цілісність здоров'я і вплив різних чинників здоров'я, комп'ютерна презентація MS PowerPoint.

Поняття: спосіб життя, цілісність, чинник, складові здоров'я.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

1. Привітання.

2. Перевірка присутності учнів.

3. Перевірка готовності учнів до уроку.

4. Перевірка підготовленості приміщення до уроку.

5. Концентрація уваги.

6. Постановка завдань уроку.

II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

— Пригадайте, що таке здоров’я.

— Які складові здоров’я ви знаєте?

— Чи впливає спосіб життя людини на її здоров’я?

Обговорення ситуації

Семикласник Микола захопився боксом, тренування стали для нього найважливішою справою в житті. Він почав пропускати уроки, закинув навчання, рідко брав до рук книжку. Як такий спосіб життя впливає на здоров’я Миколи — зміцнює його чи шкодить йому?

Слайд № 1

Вислуховуючи відповіді, учитель зможе зорієнтуватися в тому, наскільки школярі розуміють, що існують різні складові здоров’я і якщо займатися тільки фізичною складовою, не враховуючи інших, то це шкодить здоров’ю. Далі на уроці піде мова про цілісність здоров’я і розуміння того, що саме врахування цієї цілісності є дуже важливим.

Виконання завдання в робочому зошиті

Можливий варіант завдання:

Доповніть речення.

Здоров’я людини включає в себе кілька складових: це фізична, соціальна, психічна і духовна складові здоров’я.

Для того щоб зберегти своє здоров’я, потрібно вести здоровий спосіб життя.

Здоровий спосіб життя формується поступово впродовж життя.

Звички — це риси поведінки, які стали потребою.

Формування корисних звичок вимагає вольових зусиль.

Такі завдання дають можливість актуалізувати знання школярів щодо різних складових здоров’я (фізична, соціальна, психічна і духовна), здорового способу життя і способів його формування.

Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку

1. Як спосіб життя пов'язаний зі здоров'ям

Розповідь учителя з елементами бесіди

Кожна людина веде свій спосіб життя.

— Хто з вас звик рано лягати і рано вставати?

— Хто любить посидіти за північ і поспати якомога довше вранці?

— Хто любить ходити в походи?

— Хто проводить час за переглядом телевізійних програм?

Учитель уважно вислуховує відповіді дітей, звертає увагу на те, що люди різні і в кожного є певні особливості способу життя. Потім починається розмова про те, як спосіб життя пов’язаний зі здоров’ям.

Слайд № 3

Розповідь учителя

Як ми вже з’ясували, кожна людина веде свій спосіб життя. Хтось звик рано лягати і рано вставати, а хтось навпаки, любить посидіти за північ і поспати вранці. Хтось веде активне життя і любить ходити в походи, а хтось віддає перевагу перегляду телевізійних програм. Є театрали, які не пропускають жодної прем’єри, а є люди, які відвідують театр раз на кілька років. Одні люблять читати і збирають удома великі бібліотеки, а у когось книжок майже немає. На всьому, що ми робимо, лежить відбиток нашого способу життя.

Формування способу життя може відбуватися якось непомітно, поволі. Ми можемо переймати спосіб життя людей, які нас оточують, або будувати свій власний. Але все, що ми робимо протягом життя, так чи інакше впливає на нас.

— Чи передбачає здоровий спосіб життя якусь спеціальну підготовку?

Вислухавши відповіді, учитель звертає увагу на те, що будь-яка людина може правильно харчуватися, дотримуватися норм і правил гігієни, створювати собі комфортні умови на роботі й удома, займатися фізичними справами, інтелектуально й духовно розвиватися, бути моральною людиною. Будь-яка людина може дотримуватися норм спілкування, правил хорошого тону, уважно ставитися до думок інших людей, стримувати власні емоції під час конфліктів. Усе це й означає, що людина веде здоровий спосіб життя, який зміцнює її здоров’я. Що він означає з практичної точки зору? Здоровий спосіб життя — дуже корисна річ, бо саме він допомагає людині досягати поставлених цілей, успішно реалізовувати свої плани, справлятися з труднощами.

2. У чому полягає цілісність здоров'я

Учитель може запропонувати пояснити вислів французького філософа, письменника, мислителя Жана-Жака Руссо: «Велика частина хвороб наших — це справа наших власних рук».

Слайд № 4

Учитель уважно вислуховує відповіді дітей і дає свій коментар. Доцільно звернути увагу на те, що саме поведінка людини, яка є несвідомою, непродуманою призводить до хвороб. Знання людини про своє здоров’я допомагають їй уникнути від учинків, які завдають шкоди.

Розповідь учителя з елементами бесіди

— Чи можете ви дати визначення, що таке здоров’я?

Учитель уважно вислуховує відповіді дітей і звертає увагу на те, що кожен дає своє визначення, бо в людей можуть бути різні погляди на те, що таке здоров’я. Після цього він нагадує відоме визначення поняття «здоров’я» Всесвітньої організації охорони здоров’я. Отже, здоров’я — це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.

Слайд № 5

У побутовому розумінні здоров’я — це всього-на-всього відсутність хвороб. Багатьох перш за все цікавить саме фізична складова здоров’я, але вона не єдина, хоча й дуже важлива.

Наше фізичне здоров’я залежить від того, наскільки добре виконують свою роботу опорно-рухова, кровоносна, травна, нервова, видільна й інші системи організму.

Далі можна повторити основні характеристики складових здоров’я, звертаючи увагу на те, що вони утворюють єдину цілісність.

Слайд № 6

Людина як індивід представлена в своїх природних, біологічних особливостях. Але вона є особистістю — представником суспільства, який вільно і відповідально визначає своє місце серед інших людей. Тому ми можемо виділити інші складові здоров’я.

Слайди № 7-8

Саме духовна складова здоров’я дозволяє людині визначитися зі своїм ставленням до всіх складових здоров’я, об’єднати їх разом, забезпечити цілісність своєї особистості.

Духовний розвиток людини визначає мету її існування, ідеали й життєві цінності. Духовно розвинена особистість живе згідно з моральними й етичними принципами.

Таким чином, здоров’я людини визначають різні складові, які є взаємозв’язаними, і кожна з них робить свій внесок у здоров’я. У цьому й полягає цілісність здоров’я.

Слайд № 9

Обговорення ситуації

Оленка вважає, що вона здорова, бо в неї нічого не болить, а її подруга Даринка каже, що цього мало і що здоров’я — це ще й гарний настрій. Чому різні люди розуміють слово «здоров’я» по-різному?

Слайд № 10

Учитель уважно вислуховує відповіді учнів і дає свій коментар, звертаючи увагу на те, що люди мають різний рівень знань і не завжди розуміють цілісність різних складових здоров’я.

Виконання завдання в робочому зошиті

Можливий варіант завдання:

Такі завдання дають можливість закріпити вивчений матеріал, дати школярам самостійно висловитися щодо розуміння людиною цілісності свого здоров’я.

1. Установіть відповідність між описом і назвою складових здоров’я.

Опис

Складові

здоров'я

1 Здоров'я залежить від того, наскільки добре справляються зі своєю роботою опорно-рухова, кровоносна, травна, нервова, видільна та інші системи організму

А Соціальна складова здоров'я

2 Людина є особистістю — представником суспільства, який вільно й відповідально визначає своє місце серед інших людей

Б Фізична складова здоров'я

3 Людина здатна керувати своїм емоційним станом; вона має інтелект; духовний розвиток людини визначає мету її існування, ідеали й життєві цінності людини

В Психічна і духовна складова здоров'я

2. Закінчіть речення.

Коли ми обираємо ту чи іншу поведінку, то повинні замислитися про своє здоров’я та його цілісність.

Цілісність здоров’я полягає в тому, що різні складові здоров’я взаємозв’язані і кожна з них робить свій внесок у здоров’я.

3. Дайте відповіді на запитання.

— Які чинники впливають на здоров’я?

— Чи можете ви дати визначення, що таке чинник?

Учитель уважно вислуховує відповіді дітей.

Так, слово «чинник» перекладається з латинської мови як «робиться», «продукує». Чинник — це причина будь-яких змін. Коли говорять про чинники здоров’я, то мають на увазі ті причини, які можуть змінити стан здоров’я, тобто впливають на нього.

Обговорення ситуації

Якщо людина народилася здоровою, успадкувавши від батьків відповідні ознаки і властивості, то чи є гарантії, що вона буде залишатися здоровою все своє життя? Що вона повинна знати і які рішення повинна прийняти на основі цих знань для того, щоб її здоров’я не погіршувалося?

Слайд № 12

Учитель уважно вислуховує відповіді учнів і дає свій коментар. Доцільно звернути увагу на те, що крім спадковості на здоров’я людини впливають інші чинники.

Розповідь учителя

Так, наше здоров’я визначається спадковістю. Батьки передають нам свої ознаки і властивості, у тому числі й ті, що визначають стан здоров’я. Але більшою мірою здоров’я залежить від самої людини, від її способу життя і звичок. Крім цього, наше здоров’я визначається системою охорони здоров’я, що існує в нашій країні. На здоров’я можуть впливати також соціально-економічні та природні чинники.

Кожен із чинників здоров’я може справляти як позитивний, так і негативний вплив на людину. Так, наприклад, ми можемо успадкувати від батьків міцне здоров’я або ж навпаки, схильність до певних хвороб; екологічно чисте навколишнє середовище може зміцнювати наше здоров’я, а забруднене — руйнувати його.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда

— Які чинники середовища можуть впливати на здоров’я людини?

— Які складові здоров’я ви знаєте?

— У чому полягає цілісність здоров’я?

Виконання завдання в робочому зошиті

Можливий варіант завдання:

Позначте правильну відповідь.

1. Чинником від якого на 50 % залежить наше здоров’я є: А спадковість

Б здоровий спосіб життя

В соціально-економічні та екологічні умови життя Г стан системи охорони здоров’я

2. Кожен із чинників здоров’я справляє:

А тільки позитивний вплив на людину Б тільки негативний вплив на людину

В як позитивний, так і негативний вплив на людину Г нейтральний вплив на людину

Можна запропонувати навести конкретні приклади, які ілюструють цілісність власного здоров’я.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати параграф підручника, виконати відповідні завдання в робочому зошиті.

VII. підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

— Чи досягли ми мети уроку?

— Які висновки ви зробили сьогодні?

Словничок до уроку:

Духовна складова здоров’я дозволяє людині визначати мету свого існування, ідеали й життєві цінності людини і жити відповідно до них.

Здоровий спосіб життя — це індивідуальна система поведінки й звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй необхідний рівень життєдіяльності, здоров’я та довголіття.

Здоров’я — стан повного фізичного, духовного, соціального та психічного благополуччя.

Індивід — людина, що розглядається з точки зору її природних властивостей; представник людського суспільства.

Інтелектуальна складова здоров’я відображає успішність пізнавальної діяльності людини.

Особистість — людина яка вільно й усвідомлено приймає ту чи іншу соціальну роль, передбачає можливі наслідки своїх дій, бере на себе відповідальність за їхній результат, має мету існування, ідеали й життєві цінності і живе відповідно до них.

Психічна складова здоров’я включає в себе здатність адекватно оцінювати і сприймати свої почуття й відчуття, свідомо керувати своїм емоційним станом.

Соціальна складова здоров’я включає в себе вміння вільно й усвідомлено приймати ту чи іншу соціальну роль, усвідомлювати можливі наслідки своїх дій, брати на себе відповідальність за їхній результат.

Спосіб життя — це спосіб переживання життєвих ситуацій.

Фізична складова здоров’я включає в себе нормальне функціонування всіх систем органів в організмі людини.

Чинник — це причина будь-яких змін.

 

Це матеріал посібника Плани-конспекти уроків з Основ Здоров'я за 7 клас О. В. Тагліна

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: admin от 29-01-2017, 13:26, Переглядів: 5641