Народна Освіта » Основи здоров'я » Урок 5. Природні, техногенні та соціальні небезпеки. Види і джерела ризику. Рівні ризику

НАРОДНА ОСВІТА

Урок 5. Природні, техногенні та соціальні небезпеки. Види і джерела ризику. Рівні ризику

Мета: сформувати в учнів поняття про природні, техногенні та соціальні небезпеки; розглянути види і джерела ризику; навчити оцінювати рівні ризику; формувати навички, що сприяють збереженню здоров'я при природних, техногенних та соціальних небезпеках.

Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації, які демонструють різні природні, техногенні та соціальні небезпеки, комп'ютерна презентація MS PowerPoint.

Поняття: небезпека, природні небезпеки, техногенні небезпеки, соціальні небезпеки, види ризику, джерела ризику, рівні ризику.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

Фронтальна бесіда

— Пригадайте, що таке небезпека.

— Які небезпеки ви знаєте?

— Що таке ризик? Як оцінити рівень ризику?

iii. мотивація навчальної діяльності

Обговорення ситуації

Оксана поспішала на шкільний вечір. Вона почала прасувати кофтинку, але раптом задзвонив телефон, і вона побігла знімати слухавку, забувши про праску. У результаті ледь не сталася пожежа, а на кофтинці залишилася дірка.

Оксана плакала й скаржилася всім, що в неї був невдалий день. Що б ви їй порадили?

Учитель вислуховує школярів і звертає увагу на те, що ми у своєму житті можемо опинитися в різних небезпечних ситуаціях.

Виконання завдання в робочому зошиті

Можливий варіант завдання:

Закінчіть речення.

Сучасна людина мусить володіти культурою безпеки життєдіяльності, знати її основні принципи. Існує фізична, екологічна, соціальна безпекай безпека в надзвичайних ситуаціях. Існують природні, техногенні та соціальнінебезпеки. Треба вміти розпізнавати джерела ризиків і оцінювати рівні ризику.

Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку

Слайд № 1

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Принципи безпечної життєдіяльності Розповідь учителя з елементами бесіди

Людина живе в дуже складному світі. На жаль, цей світ приховує в собі небезпеки для життя й здоров’я людини. Тривалий час люди ставилися до небезпек, як до чогось неминучого, але потім почали розуміти, що багатьох із них можна уникнути. Сьогодні наголошують на тому, що існує потреба переходу до безпечного суспільства з безпечною системою стосунків. Сучасна людина повинна володіти культурою безпечної життєдіяльності.

— Як ви вважаєте, що таке безпека?

Учитель уважно вислуховує відповіді дітей і дає словникове визначення слова «безпека».

Слайд № 2

Безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Безпека життєдіяльності будується на відповідних принципах і методах. Принцип — це ідея, основне положення, а метод є способом досягнення мети. Існує основна ідея — зробити життя максимально безпечним.

— Чи можете ви навести приклади того, як люди роблять життя безпечним?

— Які правила безпечної поведінки ви знаєте?

— Які засоби безпеки ви знаєте?

Учитель уважно вислуховує відповіді учнів і звертає увагу на те, що безпека може бути різною: фізична безпека; екологічна безпека; безпека в надзвичайних ситуаціях; соціальна безпека (до неї належать морально-психологічна безпека, правова безпека).

— Чи можете ви навести приклади фізичної безпеки?

— Чи можете ви навести приклади безпеки в надзвичайних ситуаціях?

— Чи можете ви навести приклади соціальної безпеки? Учитель уважно вислуховує відповіді дітей.

Розповідь учителя

Ми вже зрозуміли, що кожна людина повинна освоювати культуру безпечної життєдіяльності.

В її основі лежать такі головні принципи: врахування не тільки своїх власних життєво важливих інтересів, а й інтересів інших людей, суспільства і держави;

взаємна відповідальність окремих людей, колективів, суспільства і держави щодо забезпечення безпечної життєдіяльності.

Слайд № 3

2. Природні, техногенні та соціальні небезпеки Бесіда

У двері подзвонив незнайомець і сказав, що мама попросила передати їй сумку, яку вона випадково залишила вдома. Як ви вчините? Яка небезпека вам загрожує?

— Яку безпеку ви гарантуєте собі, спілкуючись із людьми згідно із загальноприйнятими нормами й правилами?

— Яку безпеку ви гарантуєте собі, виконуючи правила поведінки під час повені?

Так, попри всі наукові й технічні досягнення людства люди, як і раніше, залежать від природних явищ і не завжди можуть упоратися з природною стихією. Крім природних небезпек, існують ще техногенні.

Людина створила техносферу й використовує її для задоволення власних потреб. Але в деяких ситуаціях техносфе-ра може стати небезпечною для людей. До техногенних небезпек належать транспортні аварії, пожежі, вибухи, аварії з викидом хімічно небезпечних речовин, радіоактивних речовин, раптовий обвал будинків і споруд тощо.

Крім природних і техногенних небезпек, є ще соціальні. До них належить війна, тероризм, злочинність, наркоманія, алкоголізм, тютюнокуріння.

Виконання завдань у робочому зошиті

Можливі варіанти завдань:

1. Установіть відповідність між описом і назвою складових

здоров’я.

1 Здоров'я залежить від того, наскільки добре справляються зі своєю роботою опорно-рухова, кровоносна, травна, нервова, видільна та інші системи організму

А Соціальна складова здоров'я

2 Людина є особистістю — представником суспільства, який вільно і відповідально визначає своє місце серед інших людей

Б Фізична складова здоров'я

3 Людина здатна керувати своїм емоційним станом; вона має інтелект; духовний розвиток людини визначає мету її існування, ідеали і життєві цінності

В Психічна і духовна складові здоров'я

2. Закінчіть речення.

Здоровий спосіб життя дозволяє людині сформувати доброзичливі стосунки з людьми, природою і з самою собою.

Коли ми обираємо ту чи іншу поведінку, треба замислитися про своє здоров’я та про своє місце в людському суспільстві.

3. Види і джерела ризику. Рівні ризику.

Розповідь учителя з елементами бесіди

Науковці вважають, що ризик — це дія, реалізація якої ставить під загрозу задоволення важливої потреби. Ситуація ризику ґрунтується на виборі з двох альтернативних (тобто різних, протилежних) варіантів поведінки. А там, де вибір, там завжди присутня частка ризику.

Слайд № 4

Приймаючи рішення, треба оцінити його наслідки з точки зору ризику для здоров’я.

Існують різні види ризиків. Наприклад, ризики, пов’язані з фізичним, соціальнім, психічним і духовним здоров’ям. За рівнем є високі, середні й малі ризики.

Припустімо, ви мало рухаєтеся. Ви ризикуєте своїм фізичним здоров’ям. Малорухомий спосіб життя негативно впливає на обмін речовин, у вас може з’явитися зайва вага або навіть ожиріння. Фактором ризику в такому випадку є брак руху. Існують фактори ризику соціального здоров’я. Так, алкоголь і наркотики не лише завдають шкоди тілу, руйнуючи всі його системи, але також можуть призвести до порушення соціального розвитку. У людини розвивається егоїзм, озлобленість на весь світ, вона випадає із життя соціуму, кидає улюблене заняття або роботу.

Фактором ризику для вашого соціального розвитку можуть стати небезпечні компанії. Шукаючи однодумців, ви можете потрапити в групи й компанії людей, які не враховують ваших інтересів. Хоча спочатку вам може здатися, що саме тут вас нарешті розуміють. Ви так довго намагалися

щось пояснити батькам, а тут, у компанії, від вас не вимагають жодних пояснень. Немає нудних обов’язків, кожен може поводитися так, як захоче. Але якщо це обертається вживанням спиртних напоїв, наркотиків, курінням, втратою інтересу до навчання — це великий ризик для вашого соціального здоров’я.

Щоб фізичний, психічний, інтелектуальний і соціальний розвиток проходив нормально, треба навчитися уникати ризиків, попереджати їх, знижувати ступінь ризику. Треба вчитися правильно оцінювати ступінь ризику кожного свого рішення і способу, яким ви досягаєте своєї мети.

Для оцінювання ступеня ризику необхідно з’ясувати, де і які небезпеки існують; із чим пов’язана конкретна небезпека; які можливі наслідки небезпеки; які заходи потрібні для запобігання небезпеці.

Обговорення ситуації

Уявіть собі таку ситуацію: семикласник не любить читати, швидкість читання в нього низька. І як його не вмовляють поліпшити ситуацію, він не збирається брати до рук книги. Як ви вважаєте, чим він ризикує?

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Підсумкова бесіда

— Наведіть приклади небезпек.

— Яку безпеку ви гарантуєте собі, правильно переходячи вулицю?

— Яку безпеку ви гарантуєте собі, спілкуючись із людьми згідно із загальноприйнятими нормами й правилами?

— Доведіть, що сучасна людина повинна володіти культурою безпечної життєдіяльності.

Виконання завдань у робочому зошиті.

Можливі варіанти завдань:

1. Позначте правильну відповідь.

1. Землетруси, посухи, виверження вулканів, снігові лавини — це:

А техногенні небезпеки Б природні небезпеки В соціальні небезпеки Г економічні небезпеки

2. Найбільших збитків з усіх природних небезпек спричиняють:

А тумани Б дощі В снігопади Г повені

3. Фактором ризику для вашого соціального розвитку можуть стати:

А інфекційні хвороби Б небезпечні компанії В кислотні дощі Г аварії на очисних спорудах.

2. Закінчіть речення.

Ризик — це можлива небезпека.

Безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Безпека життєдіяльності — це наука про комфортну й безпечну взаємодію людини з техносферою.

3. Позначте твердження «+» або «—».

Сучасна людина може й не володіти культурою безпечної життєдіяльності.

Існують технічні, організаційні й управлінські принципи безпеки.

Людство не залежить від природних явищ.

Є ризики, пов’язані з фізичним, соціальнім, психічним і духовним здоров’ям.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати параграф підручника, виконати відповідні завдання в робочому зошиті.

2. Підготуватися до рольової гри «Найбезпечніший автомобіль».

У грі беруть участь «менеджери з продажів автомобілів» і «покупці». Кожний «менеджер» пропонує власну марку автомобіля і є спеціалістом із системи безпеки саме цієї марки. Вони розповідають про засоби безпеки легкового автомобіля, пропонуючи купити його як найбезпечніший. «Менеджери» готують для цього трихвилинну або п’ятихвилинну презентацію.

«Покупці» ставлять питання щодо засобів безпеки легкового автомобіля, уточнюють характеристики автомобіля щодо його безпеки й обирають найбезпечніший автомобіль.

Розподіл ролей:

З’ясувати, хто хоче бути «менеджером». Обрати 3-4 «менеджерів». Усі решта — «покупці».

Особливості підготовки до рольової гри:

У будь-якому класі знайдуться школярі, які захоплюються машинами. Але зазвичай вони звертають увагу на зовнішній вигляд автомобіля, швидкість, якої він може досягати, силу мотора. У цій грі треба зробити акцент саме на безпеці. Що робить виробник для безпечної їзди? Як він забезпечує безпеку дітей? Як користуватися запропонованими виробниками засобами безпеки? Що буде, якщо ними знехтувати? Це основні питання, які обговорюються в процесі гри.

VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Фронтальна бесіда

— Чи досягли ми мети уроку?

— Які висновки ви зробили сьогодні?

Словничок до уроку

Альтернативний — інший, протилежний, інакший.

Безпека — це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Безпека життєдіяльності — це наука про комфортну й безпечну взаємодію людини з техносферою.

Життєдіяльність — це повсякденна діяльність і відпочинок, способи існування людини.

Ризик — це можлива небезпека, пов’язана з дією, реалізація якої ставить під загрозу задоволення якоїсь важливої потреби.

Ухвалення рішення — це вибір мети й способу дії для її досягнення.

 

Це матеріал посібника Плани-конспекти уроків з Основ Здоров'я за 7 клас О. В. Тагліна

 

Категорія: Основи здоров'я

Автор: admin от 29-01-2017, 13:29, Переглядів: 3935