Народна Освіта » Біологія » § 4. Значення знань про людину для збереження ЇЇ здоров’я

НАРОДНА ОСВІТА

§ 4. Значення знань про людину для збереження ЇЇ здоров’я

Однією з умов людського щастя є міцне здоров’я. Щоб зберегти власне здоров’я, треба знати свій організм, основні процеси його життєдіяльності та зовнішні чинники, що впливають на здоров’я.

Здоров’я — це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад.

У здорової людини нормально функціонують усі системи органів, організм правильно реагує на зміни в навколишньому середовищі.

Знання про біологію людини та застосування їх на практиці допомагає зміцнити своє здоров’я, загартувати організм, вберегтися від різних хвороб, стати фізично розвиненим і здоровим. Знання фізіології людського організму необхідне людині для організації раціонального харчування, надання першої допомоги при нещасних випадках, а також дотримання здорового способу життя.

Бути здоровою — природне прагнення людини. Розгляньте на ма-люнку 10 чинники, що впливають на здоров’я людини. Ви бачите, що здоров’я людини на 50 % залежить від її способу життя. Саме тому, щоб бути успішним, здоровим й активним до глибокої старості, слід вести здоровий спосіб життя.

Здоровий спосіб життя — це спосіб життя людини, що спрямований на профілактику хвороб і зміцнення її здоров’я.

Щоб вести здоровий спосіб життя, необхідно дотримуватися режиму дня, раціонально харчуватися, займатися фізичними вправами, дотримуватися правил гігієни, відмовитися від шкідливих звичок, постійно загартовувати свій організм, проводити активний відпочинок і мати сприятливі умови для життя (мал. 11).

Знання про біологію людини та застосування їх на практиці допомагає зміцнити своє здоров’я, загартувати організм, вберегтися від різних хвороб, стати фізично розвиненим та здоровим. Здоров’я — це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад. Здоровий спосіб життя — це спосіб життя людини, що спрямований на профілактику хвороб і зміцнення м здоров’я.

Контрольні запитання

1.    Що таке здоров'я?

2.    Які чинники впливають на здоров'я людини?

3.    Що називають здоровим способом життя?

4.    Як вести здоровий спосіб життя?

5.    Поясніть значення знань про людину для збереження вашого здоров'я.

Перевірте свої знання

I    рівень. Оберіть правильні/ відповідь

1.    Організм людини є біологічною системою тому, що

а)    складається з органів і їх систем

б)    має клітинну будову

в)    його компоненти взаємопов’язані між собою в єдине ціле

г)    є складовою живої природи

2.    Наука, яка вивчає основні процеси життєдіяльності організму людини, що відбуваються в її органах, тканинах і клітинах називається

а) біологією    в) фізіологією

б) анатомією    г) гігієною

3.    Внутрішній вміст клітини заповнений

а)    цитоплазмою

б)    органелами клітини

в)    ядром

г)    мітохондріями

II    рівень. Оберіть одну або кільки правильних відповідей

1. Епітеліальна тканина вистилає в організмі людини

а)    ротову порожнину, серце, м’язи

б)    травні залози, легені, шкіру

в)    нирки, легені, кишечник

г)    носову порожнину, головний мозок, ендокринні залози

2.    Різновидами сполучної тканини є

а)    кісткова, кров, м’язова

б)    хрящова, поперечно-посмугована, пухка волокниста

в)    щільна волокниста, кров, жирова

г)    жирова, хрящова, епітеліальна

3.    Регуляторними системами організму людини є:

а) травна    в) ендокринна

б) нервова    д) сенсорна

III рівень

1.    Що таке здоров’я людини?

а)    стан повного благополуччя людини

б)    відсутність хвороб і фізичних вад

в)    стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя

г)    стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад

2.    Установіть відповідність між фізіологічними системами органів людини та їх функціями

Системи органів людини

Функції

1

опорно-рухова система

А

виконує функцію розмноження

2

травна система

Б

здійснює виведення з організму людини кінцевих продуктів життєдіяльності

3

дихальна система

В

здійснює транспорт речовин

4

кровоносна система

Г

забезпечує газообмін із довкіллям

5

видільна система

Д

забезпечує організм людини поживними речовинами

6

статева система

Е

здійснює захисну функцію, а також забезпечує рух тіла людини у довкіллі

3. Установіть відповідність між типами тканин людини та їх функціями

Типи тканин

Функції

1

епітеліальна

А

забезпечує пересування людини у просторі та рухливість частин її тіла

2

сполучна

Б

забезпечує зв’язок людського організму з навколишнім середовищем та узгоджену діяльність його систем органів

3

м’язова

В

вистилає порожнини тіла і внутрішніх органів, утворює залози

4

нервова

г

забезпечує опору для інших органів, виконує рухову та захисну функції

IV рівень. Дайте відповіді на запитання

1.    Чому організм людини вважається відкритою біологічною системою?

2.    Яку функцію виконують регуляторні системи органів?

3.    Що таке здоровий спосіб життя людини? Як його сформувати?

 

Це матеріал з підручника Біологія 8 клас Рибалко

 

Категорія: Біологія

Автор: alla1 от 11-07-2016, 10:46, Переглядів: 14755