НАРОДНА ОСВІТА

Основи

Раніше ви неодноразово стикалися з речовиною, що має назву гашене вапно. Ця речовина відома людству понад 2 тис. років. Її, у суміші з подрібненим камінням і піском, застосовують у будівництві U досі. Хімічна формула речовини — Ca(OH)s.

Розв’язуючи задачі та вивчаючи у 7 класі властивості води, ви також дізналися иро сполуки NaOH, KOH. Кожна з наведених формул містить три елементи. На першому місці записано символ металічного елемента. Оксиген з Гідрогеном утворюють аніон ОН— — гідроксильну групу, або гідроксогрупу. Саме за цими ознаками речовини відносять до класу основ.

Основа — це складна речовина, що містить катіон металічного елемента та один або кілька аніонів гідроксогруп.

Загальна формула основ: Me(OH)n.

Ocuouu сполуки йоииої будоии, тому їхня формула показує склад формульної одиниці, тобто найменше співвідношення йонів металічного елемента та йонів гідроксильних груп.

Валентність гідроксогрупи — стала й дорівнює І. Заряд гідроксид-йону — «1-», тому кількість гідрокео-груп у формульній одиниці визначається валентністю або зарядом катіона металічного елемента.

Назви основ

Назви основ складаються з назви металічного елемента в називному відмінку. Якщо валентність змінна, то її обов'язково вказують і додають слово «гідроксид».

Фізичні властивості основ

На відміну від оксидів, основи рідше трапляються в природі. Вони утворюють деякі мінерали, наприклад, брусит Mg(OH)2 (мал. 57). гідраргіліт (гіббсит) Al(OH)(мал. 58).

Основи — тверді речовини, вони мають різне забарвлення, проте, більшість з них має білий колір. Є основи, що розчиняються у воді, й ті, що практично не розчиняються. За дією ознакою їх поділяють на розчинні (їх ще називають луги) та нерозчинні основи. Також існують малорозчинні основи.

Розчинність основ та інших сполук визначають науковці дослідним шляхом і узагальнюють інформацію в «Таблиці розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді», яка є довідковою. Її рекомендують використовувати навіть на іспитах з хімії.

“Лугом» у давнину називали милкий настій попелу, що використовували для прання.

 

Щоб визначити, розчинна основа чи ні, потрібно знайти в «Таблиці розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді» відповідну літеру на перетині вертикальної лінії від знака металічного елемента та горизонтальної лінії занису ОН”.

Таблиця розчинності основ, кислот, амфотерних гідроксидів і солей у воді за температури 20-250 0C (фрагмент)

 

 

Луги, наприклад, NaOH, KOII — білі кристалічні сполуки, милкі на дотик. Це дуже їдкі речовини. Під час контакту зі шкірою, слизовою оболонкою та очима тверді луги та їхні концентровані водні розчини спричиняють хімічні опіки. Хоча луги — йонні сполуки, температури їх шіавлення не дуже високі.

 

Пам’ятайте!

•    Під час роботи з лугами потрібно бути обережними — кристалічні їдкі луги спричиняють опіки, їх не можна брати руками, а тільки пінцетом.

•    Якщо розчин лугу потрапив на шкіру, необхідно відразу змити його великою кількістю води, а потім нейтралізувати слабким розчином борної кислоти H3BO3.

 

Вапняне молоко використовують для побілки та штукатурення стін. Здавна по вологій вапняній штукатурці художники розписували стіни. Такі розписи називають фресками. Деякі фрески зберігаються протягом віків у храмах. Це справжні витвори мистецтва, що передають дух минулих століть.

 

Нерозчинні основи також тверді речовини, але вони по-різному забарвлені. Так, купрум(ІІ) гідроксид Cu(OII)2 має блакитний колір, ферум(ІІ) гідроксид Fe(OIl)2 — блідо-зеленкуватий, майже білий. Під час нагрівання, на відміну від лугів, вони не плавляться, а розкладаються.

Гашене ванно Ca(OII)2 — біла кристалічна речовина, малорозчинна у воді, але його вміст у розчині достатньо відчутний: у 100 г води розчиняється 0,148 г. Розчин Ca(OII)2 називають вапняною водою, а завись нерозчинених частинок — ваїшяним молоком. Кальцій гідроксид с лугом.

Поміркуйте! Яких засобів безпеки слід дотримуватись під час роботи з гашеним вапном? Чому?

Пам'ятайте!

•    Основам відповідають основні оксиди.

•    Валентність металічного елемента та заряд катіона в основі

та відповідному оксиді мають збігатися. пі    π II

Pb(OII)2 плюмбум(ІІ) гідроксид —* PbO плюмбум(ІҐ) оксид CsOIl цезій гідроксид —* Cs2O цезій оксид

Закінчіть речення, вибравши 2—3, які вважаєте за потрібне: Я зрозумів (-ла), що... Було важко... Я дізнався (-ла-ся) про... Я зумів (-ла)... Мене здивувало... Було корисно... Тепер я умію... Я не зрозумів (-ла)...

Запитання та завдання

1.    Порівняйте склад оксидів та основ. Чим відрізняються та що спільного в цих класів неорганічних сполук?

2.    Як розрізняються основи за розчинністю у воді? Наведіть приклади.

3.    Чому потрібно дотримуватися правил безпеки під час роботи з лугами?

У завданнях 4—6 вкажіть одну правильну відповідь.

4.    Вкажіть формулу ферум(ІІ) гідроксиду.

A FeO    Б Fe(OH)3    В Fe3O3    Г Fe(OH)3

5.    Вкажіть групу речовин, яка містить лише нерозчинні у воді основи.

А КОН, NaOH1 AI(OH)3

Б Cu(OH)2l Zn(OH)2l Be(OH)2 В Ba(OH)2l Ni(OH)2l Fe(OH)Г LiOH1 Mg(OH)2l RbOH

6.    Вкажіть групу речовин, яка містить лише луги.

A Cu(OH)21 RbOH1 Bi(OH)3

Б Ni(OH)3l KOH1 Cr(OH)3 В KOH1 NaOH1 Ba(OH)Г AI(OH)31 Fe(OH)3l Pb(OH)2 9

10.    Складіть формули основ за їхніми назвами:

нікель(ІІ) гідроксид, калій гідроксид, алюміній гідроксид, рубідій гідроксид, магній гідроксид, кобальг(ІІ) гідроксид.

11.    Складіть формули основ, утворених такими металічними елементами: Li, К, Ba, Mn(II), Fe(III), Bi(III). Назвіть їх.

12.    Обчисліть масу рубідій гідроксиду кількістю речовини 3,5 моль.

13 Обчисліть число частинок у порції цинк гідроксиду, маса якого становить 19,8 г.

14. Обчисліть об'єм води та кількість речовини калій гідроксиду, які необхідно взяти для приготування розчину калій гідроксиду масою 140 г з масовою часткою лугу 25 %.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Василенко

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 21-10-2016, 22:05, Переглядів: 1245