Народна Освіта » Хімія » § 26. Основи

НАРОДНА ОСВІТА

§ 26. Основи

Опрацювавши параграф, ви:

повторите, які речовини називають основами; закріпите, як утворюють назви основ; навчитеся складати формули основ за їхніми назвами; дізнаєтеся, де використовують основи.

1. Склад основ

Пригадайте з курсу хімії 7 класу', що речовини, які мають формули NaOH, Ca(OH)2 належать до класу основ. На основі вивченого матеріалу у 8 класі ми вже зможемо сформулювати визначення, що таке основи.

Основами називають сполуки, які складаються з катіонів металічного елемента і гідроксид-аніонів Ohh

Гідроксид-аніони також називають гідроксильною групою або гідроксигрупою. Гідроксильна група одновалентна.

Загальна формула основ Me(OH)n. Число гідроксид-аніонів в основі визначається ступенем окиснення металічного елемента:

 

2.    Назви основ

Назва основи складається з назви металічного елемента і слова «гідроксид». Наприклад, NaOH — натрій гідроксид, Ba(OH)2 — барій гідроксид.

Назвіть такі основи: КОН, Mg(OH)2.

Якщо металічний елемент має змінну валентність і утворює декілька гідроксидів, то в дужках римською цифрою вказують значення валентності після назви елемента: Fe(OH)2 — ферум(ІІ) гідроксид.

Дайте назви основам (металічні елементи, які утворюють основи, мають змінну валентність): Mn(OH)2, CuOH, Cu(OH)2.

3.    Взаємозв’язок основ і оксидів

Кожній основі відповідає певний оксид. Ступінь окиснення металічного елемента в оксиді і в основі однаковий.

Які оксиди відповідають барій гідроксиду і натрій гідроксиду?

 

4. Використання основ

Основ у природі немає.

Кальцій гідроксид використовзчоть у будівництві, для приготування бордоської суміші (засобу боротьби із хворобами та шкідниками рослин).

Вапняне молоко (суспензія кальцій гідроксиду і води) у виробництві цукру, соди, інших речовин.

Вапняна вода (розчин кальцій гідроксиду у воді) використовують у лабораторній практиці. Натрій гідроксид використовують для очищення нафти, виробництва мила, у текстильній промисловості.

Калій гідроксид та літій гідроксид застосовують в акумуляторах.

O ...деякі основи мають тривіальні назви: NaOH — їдкий натр, або каустична сода; KOH — їдке калі; Ca(OH)0 — гашене вапно.

— ВИСНОВКИ    і

   Основи — це сполуки, які складаються з катіонів металічного елемента і гідроксид-аніонів ОН~

   Назва основи складається з назви металічного елемента і слова «гідроксид».

Початковий рівень

1.    Укажіть валентність гідроксильної групи:

А) І    Б)    II    В)    III    Г) IV

2.    Укажіть формулу основи:

A) Na2O    Б)    Na2S    В)    NaOH    Г) Na2SO1

Середній рівень

3.    Укажіть загальну формулу основ:

A) MxOv    Б)    HxE    В)    M(OH)n    Г) CnH2n

4.    Укажіть молярну масу (г/моль) магній гідроксиду:

А) 169    Б)    126    В)    58    Г) 85

5.    Із поданого переліку виберіть формули основ: КОН, КС1, НС1, Ca(OH)2, CaO, BaSO4, Ba(OH)2, Mg(OH)2.

6.    Дайте назви основам, які мають формули: LiOH, Cr(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2.

Достатній рівень

7.    Напишіть формули основ, які містять такі катіони: Cr24, Mn2+, Co2+. Назвіть їх.

8.    Напишіть формули оксидів, які відповідають таким основам: натрій гідроксид, манган(ІІ) гідроксид, барій гідроксид, купрум(І) гідроксид, кзоірум(И) гідроксид.

9.    Укажіть загальну кількість речовини (моль) йонів, які містяться в 2,5 моль калій гідроксиду:

А) 5    Б) 6    В)    7    Г) 8

10.    Укажіть масу (г) 10 моль кальцій гідроксиду:

А) 74    Б) 148    В)    200    Г) 740

Високий рівень

11.    Укажіть число протонів і електронів у гідроксид-аніоні:

А) 9 і 10    Б) 9 і 9    В)    9 і 8    Г) 8 і 9

12.    У якій порції речовини більше йонів: магній гідроксиді кількістю речовини 3 моль чи калій гідроксиді кількістю речовини 4 моль?

13.    Яка маса кальцій гідроксиду містить стільки йонів, скільки молекул міститься в 66 г карбон(ІУ) оксид}'?

14. * Установіть формулу основи, якщо масові співвідношення мета

лічного елемента, Оксигену і Гідроген}' дорівнюють 32 : 16 : 1, а ступінь окиснення металічного елемента становить +2.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:15, Переглядів: 1828