Народна Освіта » Хімія » Основи (хімічні сполуки)

НАРОДНА ОСВІТА

Основи (хімічні сполуки)

Матеріал параграфа допоможе вам:

• пригадати склад основ;

• використовувати таблицю розчинності неорганічних сполук у воді;

• закріпити навички зі складання хімічних назв основ.

Склад і формули основ. Вам відомо, що деякі оксиди металічних елементів реагують з водою

(§Н):

Продукти цих реакцій належать до класу основ; їх склад відповідає загальній формулі M(OH)n. Основами є всі сполуки, що мають формулу МОН, більшість сполук із формулою M(OH)2 і декілька з формулою M(OH)3.

 

Усі основи — йонні речовини.

Основа — сполука, яка складається з катіонів металічного елемента M4+ і гідроксид-аніонів 0Н“.

Кожна основа походить від певного оксиду. Ви вже знаєте, що такі оксиди називають основними. Заряд йона металічного елемента в основі та оксиді один і той самий. Багато основних оксидів не взаємодіють із водою; відповідні основи добувають, здійснюючи інші реакції.

► Напишіть формулу основи, якій відповідає

оксид Bi2O3.

Деякі сполуки, що мають загальну формулу M(OH)n, не зараховують до основ, оскільки вони виявляють хімічні властивості, притаманні як основам, так і кислотам. Ці сполуки називають амфотерними гідроксидами; про них ітиметься В §31.

Основи, утворені лужними і лужноземельними елементами, розчиняються у воді. їх загальна назва — луги. Магній гідроксид до лугів не належить. Інші основи є нерозчинними.

Отримати інформацію про здатність неорганічних сполук розчинятися у воді можна з таблиці розчинності (форзац II). Наводимо її фрагмент:

Аніон

Катіони

OH

Літера «р» у клітинці, яка відповідає певній сполуці, свідчить про те, що речовина добре розчиняється уводі. Літерою «м» позначено сполуки з малою розчинністю, а літерою «н» — майже нерозчинні сполуки. Риска в клітинці означає, що речовини не існує (її не добуто). Такі риски є в клітинках для гідроксидів AgOH і Hg(OH)(відповідні оксиди Ag2O і HgO відомі).

Назви основ. Хімічні назви основ, як і оксидів, складаються із двох слів. Першим словом є назва елемента, який утворює основу, а другим — слово «гідроксид». Наприклад, сполуку з формулою NaOH називають «натрій гідроксид», а сполуку Mg(OH)2 — «магній гідроксид». У назвах основ відмінюється лише друге слово: натрій гідроксиду, магній гідроксидом.

Якщо металічний елемент утворює катіони з різними зарядами, то в назві основи вказують значення заряду катіона після назви елемента римською цифрою (в дужках без відступу і знака «+»):

Дайте назви основам, які мають формули КОН, Fe(OH)2.

Луги, які набули найширшого використання, крім хімічних назв, мають ще й традиційні (тривіальні):

NaOH — їдкий натр;

Ca(OH)2 — гашене вапно.

Назва першої сполуки пов’язана з тим, що натрій гідроксид та його розчини руйнують різні матеріали, спричиняють «хімічні» опіки на шкірі. Другу сполуку називають за способом її добування — «гасіння» вапна (реакція між кальцій оксидом (негашеним вапном) і водою).

Основ, на відміну від оксидів, у природі немає.

Основи — сполуки металічних елементів із загальною формулою M(OH),,.

Усі основи є йонннми речовинами. Вони складаються з катіонів металічних елементів Mn*і гідроксид-аніонів OH-.

Основи, які розчиняються у воді, називають лугами.

Хімічна назва основи складається з назви металічного елемента і слова «гідроксид».

179. Які сполуки називають основами? Запишіть загальну формулу основ, до складу яких входять двозарядні катіони. Що таке луги?

180. Складіть формули цезій гідроксиду, титан(ІІІ) гідроксиду.

181. Напишіть формули основ, що відповідають оксидам із такими формулами: K2O, VO, La2O3.

182. Яка кількість речовини кожного йона міститься в 1 моль основ NaOH1 Fe(OH)2? (Усно.)

183. Обчисліть масу 0,2 моль літій гідроксиду. (Усно.)

184. Скільки катіонів та аніонів міститься:

а) в ОД моль натрій гідроксиду:

б) в 1/2 моль манган(ІІ) гідроксиду?

Назвіть масу кожного йона в указаних порціях речовин. (Усно.)

185. У порції якої сполуки — барій гідроксиду кількістю речовини З моль чи калій гідроксиду кількістю речовини 4 моль — міститься більше йонів? Відповідь поясніть.

для допитливих Незвичайна основа

Газ амоніак NH3 дуже добре розчиняється у воді. Цей розчин (його побутова назва — нашатирний спирт) містить невеликі кількості йонів амонію NHJ та гідроксид-іонів OH- і за хімічними властивостями нагадує розбавлений розчин лугу. Хімічне перетворення, яке відбувається під час розчинення амоніаку у воді, описують схемою

а для відповідної основи використовують формулу NH4OH. Виділити сполуку з розчину не вдається: отримаємо продукти її розкладу — амоніак і воду (водяну пару).

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Попель

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 01:53, Переглядів: 2510