Народна Освіта » Хімія » Розрахунки за хімічними рівняннями

НАРОДНА ОСВІТА

Розрахунки за хімічними рівняннями

Матеріал параграфа допоможе вам:

• обчислювати кількості речовини, маси та об'єми реагентів і продуктів реакцій за хімічними рівняннями;

• складати пропорції та використовувати для розв'язування задач.

газів здійснюють за хімічними рівняннями. При цьому використовують значення відносних атомних, молекулярних, формульних мас або молярних мас. Завдяки таким розрахункам хімік або інженер-технолог може цілеспрямовано здійснити хімічне перетворення, добути необхідну масу продукту реакції й уникнути надлишку вихідних речовин.

У цьому параграфі розглянуто розв’язування кількох задач із використанням хімічних рівнянь. Зауважимо, що коефіцієнти в рівняннях указують на співвідношення кількостей речовини реагентів і продуктів реакцій:

ЗАДАЧА 1. Яка кількість речовини літій гідроксиду утворюється під час реакції 4 моль літій оксиду з достатньою кількістю води?

ЗАДАЧА 2. Яка маса вуглекислого газу прореагує із 28 г кальцій оксиду?

ЗАДАЧА 3. Який об’єм сірчистого газу (н. у.) прореагує з натрій гідроксидом у разі утворення натрій сульфіту кількістю речовини 0,2 моль?

У деяких задачах ідеться про дві реакції, що відбуваються одночасно. Найчастіше такі задачі розв’язують, складаючи математичне рівняння з одним невідомим.

ЗАДАЧА 4. Після добавляння достатньої кількості води до 11,6 г суміші оксидів Літію і Кальцію утворилося 17,0 г суміші гідроксидів. Знайти маси оксидів у суміші.

Для того щоб обчислювати маси, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій, об'єми газів, що беруть участь у реакціях, використовують хімічні рівняння.

Розв'язування задач здійснюють складанням пропорцій, а також за формулами, які відображають зв’язок між відповідними фізичними величинами.

214. Знайдіть значення х у таких записах (усно):

 

215. Яка кількість речовини фосфор(\/) оксиду утворюється при взаємодії ОД моль фосфору з достатньою кількістю кисню?

216. Реакція відбувається за рівнянням А + 35 = 28 + ЗГ. Які кількості речовини В і Гутворяться, якщо прореагує:

а) ОД моль А;

б) 6 моль 6? (Усно.)

217. Яка маса магній оксиду утворилася після спалювання 12 г магнію? (Усно.)

218. Обчисліть масу кальцій нітрату, що утворився внаслідок взаємодії 25,2 г нітратної кислоти з кальцій оксидом.

219. Який об’єм сірчистого газу SO2 (н. у.) було добуто після спалювання 16 г сірки? (Усно.)

220. Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н. у.), необхідний для повного перетворення 37 г кальцій гідроксиду на кальцій карбонат.

221. Після добавляння надлишку води до суміші оксидів Фосфору(У) і Силіцію(ІУ) утворилося 98 г ортофосфатної кислоти і залишилось 20 г твердої речовини. Обчисліть масу фосфор(У) оксиду та його масову частку в суміші оксидів.

222. У результаті реакції 1,52 г суміші сірчистого і вуглекислого газів із барій оксидом утворилося 6,07 г суміші солей. Визначте маси газів у суміші.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Попель

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 01:55, Переглядів: 3031