Народна Освіта » Хімія » § 30. Розрахунки за хімічними рівняннями

НАРОДНА ОСВІТА

§ 30. Розрахунки за хімічними рівняннями

Опрацювавши параграф, ви навчитеся:

обчислювати масу, об’єм і кількість речовини реагентів та продуктів реакції за хімічними рівняннями.

За хімічними рівняннями можна обчислювати масу, об’єм і кількість речовини реагентів і продуктів реакції.

Для того, щоб розв’язувати розрахункові задачі з хімії, користуються такою послідовністю дій.

1.    Записують скорочену умову задачі.

2.    Складають рівняння хімічної реакції.

3.    Над відповідними формулами у рівнянні реакції записують дані з умови задачі, а над формулами речовин, масу, об’єм чи кількість речовини яких потрібно знайти — х та у.

4.    Під формулами записують молярну масу чи молярний об’єм (для газуватих речовин), враховуючи коефіцієнт біля формули.

5.    Складають пропорцію і розв’язують її.

Пам’ятайте, що коефіцієнти в рівнянні реакцій біля формул речовин означають співвідношення кількостей речовин реагентів і продуктів реакції:

 

ЗАДАЧА 1. Обчисліть масу кислоти, яка утвориться внаслідок взаємодії 40 г сульфур(УІ) оксиду з достатньою кількістю воли.

 


У задачах, що передбачають розрахунки за рівняннями хімічних реакцій, слід віддавати перевагу способу розв’язання через кількість речовини як більш раціональному.

ЗАДАЧА 2. Яка маса лугу утвориться внаслідок взаємодії 2 моль натрій оксиду з достатньою кількістю води?

ЗАДАЧА 3. Яка маса калій гідроксиду і який об’єм (н.у.) кар-бон(ІУ) оксиду прореагували, якщо внаслідок реакції утворилося 0,2 моль калій карбонату?

— висновки

За хімічними рівняннями можна обчислювати масу, об’єм і кількість речовини реагентів чи продуктів реакції за пропорцією чи за формулами, які відображають зв’язок між цими величинами.

Початковий рівень

1.    Як співвідносяться між собою кількості речовин реагентів і продуктів реакції у таких хімічних рівняннях:

а)    CO2 + H2O = H2CO3;

б)    SO3 + 2NaOH = Na2SO1 + H2O;

в)    P2O5 + ЗН20 = 2Н3Р04?

Середній рівень

2.    Напишіть рівняння реакцій між:

а)    літій оксидом і водою;

б)    калій оксидом і фосфор(У) оксидом;

в)    натрій оксидом і сульфатною кислотою.

Укажіть співвідношення кількостей речовин реагентів і продуктів реакції.

3.    Яка кількість речовини сульфатної кислоти утвориться, якщо прореагує Ο, δ мать сульфур(УІ) оксиду з достатньою кількістю води?

Достатній рівень

4.    Яка маса кальцій оксиду вступила у реакцію з водою, якщо внаслідок реакції утворилося 0,8 моль кальцій гідроксиду?

5.    Який об’єм (н. у.) сульфур(ГУ) оксиду прореагував із водою, якщо внаслідок реакції утворилося 16,4 г сульфітної кислоти?

6.    Обчисліть кількість речовини магній оксиду і об’єм (н. у.) кар-бон(ІУ) оксиду, необхідних для добування 4,2 г магній карбонату.

Високий рівень

7.    Обчисліть масу продукту реакції, який утвориться під час взаємодії 0,7 моль оксиду елемента з порядковим номером 20 і достатньою кількістю вищого оксиду елемента з порядковим номером 6.

8.    Унаслідок взаємодії 24,8 г оксиду елемента головної підгрупи І групи з водою утворилося 32 г лугу. Установіть формули оксиду і лугу.

9.    Унаслідок взаємодії 22 г вищого оксиду елемента головної підгрупи IV групи з водою утворилося 31 г кислоти. Установіть назву невідомого хімічного елемента.

10. * 4,59 г барій оксиду розчинили у 200 г води. Обчисліть масову

частку лугу в добутому розчині.

11. * 5,6 л сульфур(ІУ) оксиду розчинили у 800 г води. Обчисліть

масову частку кислоти в добутому розчині.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Дячук

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 12-09-2016, 22:17, Переглядів: 1662