Народна Освіта » Хімія » Молярна маса

НАРОДНА ОСВІТА

Молярна маса

Матеріал параграфа допоможе вам:

• з’ясувати суть фізичної величини «молярна маса»;

• обчислювати значення молярних мас простих і складних речовин;

• розв'язувати задачі з використанням молярних мас.

Молярна маса. Важливою величиною, яка пов’язана з кількістю речовини, є молярна маса. Її використовують у багатьох розрахунках під час підготовки до хімічного експерименту, при впровадженні технологічних процесів на заводах, для опрацювання результатів дослідження хімічних реакцій.

Молярна маса — це маса 1 моль речовини.

Молярну масу позначають латинською літерою M. Її розмірність — г/моль.

Для простих речовин атомної будови і молекулярних речовин молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній або молекулярній масі. Складні речовини атомної будови та йонні сполуки не містять молекул. Для них замість терміна «відносна молекулярна маса» використовують інший — «відносна формульна маса». Позначають та обчислюють відносну формульну масу так само, як і відносну молекулярну масу.

Молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній, молекулярній або формульній масі.

Для того щоб записати молярну масу будь-якої речовини, достатньо вказати значення відповідної відносної атомної, молекулярної або формульної маси і додати розмірність — г/моль. Відносні атомні маси елементів наведено в періодичній системі, а відносні молекулярні маси речовин ви навчилися обчислювати в 7 класі.

Приклади запису молярних мас речовин:

 

(розрахунок відносної молекулярної маси: Mr(O2) = 2АД0) = 2*16 = 32);

(розрахунок відносної формульної маси: M1(NaCl) =A1(Na) +A1(Cl) = 23 + 35,5 = 58,5).

 

► Обчисліть і запишіть значення молярних мас

амоніаку NH3 і крейди CaCO3.

Оскільки поняття «моль» використовують не лише щодо речовин, а й щодо найдрібніших частинок (атомів, молекул, йонів), то і для них існують молярні маси. Зваживши на те, що маса 1 моль йонів OH становить 16г+1г=17г (масою електронів нехтують, оскільки вона надзвичайно мала), запишемо значення молярної маси цих частинок:

 

Виведемо формулу, яка описує взаємозв’язок між масою, кількістю речовини і молярною масою. Якщо, наприклад, 1 моль атомів Гідрогену має масу 1 г, то п моль цих атомів — масу, яка в п разів більша, тобто п г. Запишемо відповідний математичний вираз:

 

.загальна формула для оочислення маси за кількістю речовини:

 

Отже, молярна маса — це відношення маси до кількості речовини.

 

Розв’язування задач. Розглянемо два способи розв’язання задач, що потребують використання молярної маси. Один із них передбачає складання пропорції, а інший — обчислення за наведеними вище формулами.

ЗАДАЧА 1. Розрахувати кількість речовини метану CH4, якщо маса сполуки становить 6,4 г.

 

ЗАДАЧА 2. Яка маса заліза відповідає кількості речовини металу 1,5 моль?

 

 

ЗАДАЧА 3. Обчислити масу IO24 атомів Натрію.

 

 

Молярна маса — це маса 1 моль речовини. Вона чисельно дорівнює відносній атомній, молекулярній чи формульній масі.

 

Молярна маса є відношенням маси до кількості речовини.

140. Знайдіть відповідність:

141. Обчисліть молярні маси речовин, що мають такі формули: F2, H2O, SO2, Li2O1 Mg3N2, H2SO4, CaCO3. (Усно.)

142. Які молярні маси атомів і йонів, що мають такі формули: Cu, Ar, Br, Mg2+, S2"? (Усно.)

143. Маса сполуки, взятої кількістю речовини 0,2 моль, становить 12,8 г. Визначте молярну масу сполуки. (Усно.)

144. Обчисліть масу 0,25 моль магній фосфіду Mg3P2.

145. Маса якої сполуки більша — вуглекислого газу CO2, взятого кількістю речовини 2 моль, чи сірчистого газу SO2, взятого кількістю речовини 1,5 моль? (Усно.)

146. Яка кількість речовини міститься у 24 г магнію, 80 г брому, 200 г крейди? (Усно.)

147. Де міститься найбільша кількість речовини, а де — найменша: у 10 г кальцію, 16 г кисню чи 8 г натрій гідриду NaH? (Усно.)

148. Скільки молекул і атомів у 3,4 г амоніаку NH3? (Усно.)

149. Де міститься більше молекул, атомів:

а) в 1 г вуглекислого газу CO2 чи в 1 г сірчистого газу SO2;

б) в 1 моль води чи в 1 моль сульфатної кислоти H2SO4? (Усно.)

150. Віл мінеральної води «Боржомі» міститься 80 мг йонів Ca2*, 55 мг йонів Mg2*. Кількість яких йонів у цій воді більша? (Усно.)

151. Обчисліть масу однієї молекули води в грамах, використавши молярну масу води і сталу Авогадро.

А Молярний об’єм.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Попель

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 01:50, Переглядів: 1567