Народна Освіта » Хімія » Періодична система хімічних елементів

НАРОДНА ОСВІТА

Періодична система хімічних елементів

Матеріал параграфа допоможе вам:

• користуватися різними варіантами періодичної системи;

• отримувати інформацію про хімічні елементи з періодичної системи;

• передбачати характер елемента за його розміщенням у періодичній системі.

Цікаво знати

Періодичну систему ще називають «великим узагальненням » елементів.

Періодична система — джерело відомостей про хімічні елементи. Після того як Д. І. Менделєєв поділив природний ряд хімічних елементів на фрагменти, він розмістив другий фрагмент під першим, третій — під другим і т. д. Утворилася таблиця, а в її стовпчиках опинилися подібні елементи: лужні, лужноземельні, галогени тощо. Так було створено періодичну систему хімічних елементів.

Періодична система елементів є невід’ємним атрибутом шкільного хімічного кабінету. Її можна знайти в кожному підручнику з хімії. Періодичною системою постійно послуговуються JlrHHi, студенти, викладачі, науковці, оскільки в ній наведено найважливіші відомості про хімічні елементи. За розміщенням елемента в ній можна з’ясувати склад і будову його атома, передбачити хімічні властивості простої речовини, різних сполук.

Періодична система має форму таблиці. Тому її називають табличним виразом періодичного закону. Існують два основних варіанти системи — короткий (форзац І) і довгий (Додаток).

Короткий варіант зручніший і компактніший; його використовуватимемо частіше.

Цікаво знати

Гідроген розміщують удвох клітинках у лівому і правому верхніх кутах періодичної системи.

 

Кожний хімічний елемент розміщено в певній клітинці періодичної системи (винятком є Гідроген). Вам відомо, що в ній записані

• символ елемента;

• його порядковий (атомний) номер;

• назва елемента;

• назва простої речовини, якщо вона відрізняється від назви елемента;

• значення відносної атомної маси.

► Які відомості можна отримати з періодичної

системи про елемент № 9?

Зазначимо, що клітинки короткого варіанта періодичної системи містять ще й дані про електронну будову атомів. Її розглядатимемо пізніше.

У клітинках довгого варіанта системи наведено лише порядкові (атомні) номери, символи і назви елементів, а також назви деяких простих речовин.

Структура періодичної системи. Ви вже знаєте, що періодична система складається з періодів і груп.

Період — це фрагмент природного ряду елементів від лужного елемента1 до інертного.

Кожний варіант періодичної системи має сім періодів. У довгому варіанті періодом є один рядок системи, а в короткому — один чи два сусідні рядки. Останній період містить порожні клітинки; три елементи, які мають у ньому перебувати, ще не відкрито.

Перший період (містить 2 елементи), другий і третій (по 8 елементів) називають малими періодами, а четвертий, п’ятий (по 18 елементів), шостий (32 елементи) і сьомий (у ньому поки що 29 елементів) — великими.

Періоди нумерують арабськими цифрами.

Група — стовпчик елементів у короткому варіанті періодичної системи або два стовпчики в довгому варіанті.

Мал. 9.

Періоди, групи та підгрупи в довгому (а) і короткому (б) варіантах періодичної системи

 

Періодична система містить вісім груп елементів. їх прийнято нумерувати римськими цифрами. Кожна група складається з двох підгруп — головної та побічної. Головні підгрупи позначено в періодичній системі літерою а, побічні — літерою Ь. У короткому варіанті системи символи елементів головних підгруп зміщено вліво від центра клітинок, а символи елементів побічних підгруп — вправо. Розпізнати підгрупи можна й так: клітинки елементів головних підгруп забарвлені в рожевий або жовтий колір, а елементів побічних підгруп — у синій або зелений.

Частини двох варіантів періодичної системи подано на малюнку 9.

 

► Назвіть елементи І та IV груп, які належать: а) до головних підгруп; б) до побічних підгруп.

У нижній частині короткого і довгого варіантів періодичної системи є два окремі рядки, у кожному з яких перебувають 14 елементів. У верхньому рядку розміщено елементи із загальною назвою «лантаноїди» (тобто подібні до Лантану), а в нижньому — «актиноїди» (схожі на Актиній). Більшість цих елементів було відкрито у XX ст. Вони входять до природного ряду елементів і належать до побічної підгрупи НІ групи. Лантаноїди — елементи 6-го періоду, актиноїди — 7-го. Для зручності (щоб не ділити клітинки Лантану й Актинію для розміщення в них лантаноїдів та актиноїдів) ці елементи винесено за межі основного поля періодичної системи.

Знаючи місце елемента в періодичній системі, можна робити різні передбачення. Одне з них стосується хімічного характеру елемента. У 7 класі ви дізналися, що в довгому варіанті системи є ламана лінія, проведена від Бору до Астату. Ліворуч від неї перебувають металічні елементи, а праворуч — неметал Ічні. Деякі елементи, розміщені поблизу цієї лінії (Ge, Sb, Po), утворюють прості речовини, які за одними властивостями нагадують метали, а за іншими — неметали. У головних підгрупах містяться як металічні елементи, так і неметал Ічні, а в побічних — лише металічні елементи1.

► Елементи яких типів розміщені в підгрупах Ια, lb, IVa, TVb?

Найбільш схожими є елементи однієї підгрупи, а між елементами головної та побічної підгруп кожної групи нерідко існують суттєві відмінності.

1 Елементи побічних підгруп називають перехідними.

 

Періодична система хімічних елементів є табличним виразом періодичного закону.

Використовують два варіанти періодичної системи — короткий і довгий. Кожний варіант системи складається з періодів і груп; кожна група містить головну та побічну підгрупи.

Період — це фрагмент природного раду елементів. Його започатковує лужний елемент, а завершує інертний. Fpjma — стовпчик елементів у короткому варіанті періодичної системи або два стовпчики в довгому варіанті. У групах (підгрупах) містяться подібні елементи.

Ламана лінія в довгому варіанті періодичної системи поділяє її на дві частини. Зліва від цієї лінії перебувають металічні елементи, а справа — неметалічні.

12. Що називають періодом і групою хімічних елементів?

13. Скільки періодів у періодичній системі? Порівняйте Tx за кількістю елементів.

14. Скільки груп у періодичній системі? Скільки підгруп має кожна група? Як їх називають і розрізняють?

15. Яка група періодичної системи містить найбільше елементів? Назвіть їх кількість.

16. Заповніть таблицю:

Хімічний

елемент

Порядковий

номер

Розміщення в періодичній системі

символ

назва

період

група

підгрупа

           

   

4

V

а

   

26

     

17. Назвіть елементи, які розміщені:

а) у 2-му періоді, V групі;

б) у 5-му періоді, IV групі, головній підгрупі;

в) у 4-му періоді, Vll групі, побічній підгрупі;

г) у 6-му періоді, Vlll групі, побічній підгрупі.

Для кожного елемента вкажіть порядковий номер.

18. Серед наведених чисел знайдіть ті, які відповідають порядковим номерам металічних і неметалічних елементів: 1, 6, 11, 16, 20, ЗО, 35.

19.3а розміщенням у періодичній системі Брому, Магнію, Мангану, Селену вкажіть, металічним чи неметалічним є кожний елемент.

20. Назвіть по два елементи, що найбільш подібні до:

а) Стронцію; в)Стануму;

б) Ніобію; г) Хлору.

 

Це матеріал з підручника Хімія 8 клас Попель

 

Категорія: Хімія

Автор: admin от 19-09-2016, 01:40, посмотрело: 3199