Народна Освіта » Біологія » Взаємозалежність будови та функцій органів слуху людини

НАРОДНА ОСВІТА

Взаємозалежність будови та функцій органів слуху людини

  1. Визначення: орган слуху.
  2. Будова і функції зовнішнього вуха, середнього вуха, внутріш­нього вуха.
  3. Висновок.

Орган слуху забезпечує сприйняття слухових коливань. За­вдяки слуху розрізняють звуки навколишнього середовища.

Людина спроможна визначити напрямок звуку з його джерела, що дає змогу орієнтуватися в навколишньому середовищі, а також висоту, тембр і силу звуку. Слух є одним з чуттів людини, які сприяють психічному розвитку повноцінної особистості. Із слухом пов’язані звукові мовні спілкування.

будова органу слуху людини

Частини
вуха
Будова Функції
Зовнішнє вухо Вушна рако-вина, слуховий канал, барабанна перетинка — туго натягнута сухожильна перетинка Захищає вухо, уловлює і проводить звуки. Коливання звукових хвиль викликають вібрацію барабанної перетинки, яка передається у середнє вухо
Середнє
вухо
Порожнина
заповнена
повітрям.
Слухові
кісточки:
молоточок,
коваделко
і стремінце.
Слухова
труба
Проводить звукові коливання. Слухові кісточки (маса 0,05 г) послідовно і рухомо сполучені. Молоточок примикає до барабанної перетинки і сприймає її коливання, потім передає їх на коваделко і стремінце, яке сполучене із внутрішнім вухом через овальне вікно, затягнуте еластичною плівкою. Слухова труба сполучає середнє вухо з носоглоткою, забезпечує вирівнювання тиску
Внутрішнє вухо Порожнина, заповнена рідиною. Орган слуху: овальне віконце, зави-ток, кортіїв орган Овальне віконце за рахунок еластичної мембрани сприймає коливання, що йдуть від стремінця, і передає їх через рідину пс „ожнини внутрішнього вуха на волоконця завитка. Завиток • має канал, що закручений на 2,75 оберти. Посередині каналу завитка проходить перетинчаста перетинка — основна мембрана, яка складається з 24 тис. волокон різної довжини, натягнутих як струни. Над гими нависають циліндричні клітини 3 ВОЛОСКс ми, які утворюють кортіїв орган — слуховий, шінтр. Він сприїпК$с‘”- - коливання волокон І переді.(?збудження в слухову зону кори великих ПШйулЬ, де формуються звукові сигнали (слова, музика)

Орган слуху розташований в отворі слухового проходу скро¬невої кістки черепа. Він складається з трьох основних відділів: зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха. Перші два беруть участь тільки в проведенні звукових коливань, а третій містить звукосприймальний і вестибулярний апарати.
Висновок: будова органа слуху забезпечує уловлювання звуко¬вих хвиль, їхнє посилення і перетворення спочатку на механічні коливання, а потім на нервовий імпульс.
Запам’ятай: зовнішнє вухо, середнє вухо, внутрішнє вухоКатегорія: Біологія

Автор: admin от 10-03-2013, 00:15, Переглядів: 10020